เนื้อเพลง Infamous Angel คำอ่านไทย Iris DeMent

Last night before I went to sleep my knees dropped to the floor
( ลาซท ไนท บิโฟ ไอ เว็นท ทู ซลีพ มาย นี ดร็อพ ทู เดอะ ฟโล)
I turned me eyes up to the sky and I prayed ” Please help me, Lord,
(ไอ เทิน มี ไอ อัพ ทู เดอะ ซไค แอ็นด ดาย พเร ” พลีส เฮ็ลพ มี , ลอด ,)
you know I’ve sowed my wild oats and now the fun’s all gone ”
(ยู โน แอฝ เซา มาย ไวลด โอท แซน เนา เดอะ ฟัน ซอร์ กอน “)
and then I heard these tender words
(แอ็นด เด็น นาย เฮิด ฑิส เทนเดอะ เวิด)
and I put them in my song:
(แอ็นด ดาย พัท เฑ็ม อิน มาย ซ็อง :)

” Infamous Angel come on home
(” อีนฟะมัซ เอนเจล คัมมอน โฮม)
to someone who loves you and knows you needed to roam
(ทู ซัมวัน ฮู ลัฝ ยู แอ็นด โน ยู นีด ทู โรม)
Grab your things, a ticket’s waiting at the bus depot
(กแร็บ ยุร ธิง , อะ ทีคเคท เวททิง แอ็ท เดอะ บัซ ดีโพ)
for: Infamous Angel, Destination: Home ”
(ฟอ : อีนฟะมัซ เอนเจล , เดซทิเนฌัน : โฮม “)

I heard heaven’s choir rejoicing as the tears broke from my eyes
(ไอ เฮิด เฮฝเอ็น คไวร ริจอยซอิง แอ็ส เดอะ เทีย บโรค ฟร็อม มาย ไอ)
and all at once it lifted the weight from my past life
(แอ็นด ออล แอ็ท วันซ อิท ลิฟท เดอะ เวท ฟร็อม มาย พาซท ไลฟ)
I found a pen and I left a note on the dresser drawer
(ไอ เฟานด อะ เพ็น แอ็นด ดาย เล็ฟท ดา โนท ออน เดอะ ดเรซเซอะ ดรอเออะ)
” Infamous Angel, she don’t live here anymore ”
(” อีนฟะมัซ เอนเจล , ชี ด้อนท์ ไลฝ เฮียร แอนนี่มอ “)

Infamous Angel come on home
(อีนฟะมัซ เอนเจล คัมมอน โฮม)
to someone who loves you and knows you needed to roam
(ทู ซัมวัน ฮู ลัฝ ยู แอ็นด โน ยู นีด ทู โรม)
Grab your things, a ticket’s waiting at the bus depot
(กแร็บ ยุร ธิง , อะ ทีคเคท เวททิง แอ็ท เดอะ บัซ ดีโพ)
for: Infamous Angel, Destination: Home
(ฟอ : อีนฟะมัซ เอนเจล , เดซทิเนฌัน : โฮม)

Then I hurried out the back door as quickly as I could
(เด็น นาย เฮอริด เอ้า เดอะ แบ็ค โด แอ็ส ควีคลิ แอ็ส ซาย เคิด)
I went flying down two flights of stairs ’til on the street I stood
(ไอ เว็นท ฟไลอิง เดาน ทู ฟไลท อ็อฝ ซแท ทิล ออน เดอะ ซทรีท ไอ ซทูด)
and there I took that final look at my old neighbourhood
(แอ็นด แดร์ ไอ ทุค แดท ไฟแน็ล ลุค แกท มาย โอลด เนเบอะฮุด)
Then I ran down the street proclaiming ” Angel gone for good ”
(เด็น นาย แร็น เดาน เดอะ ซทรีท proclaimings ” เอนเจล กอน ฟอ เกิด “)

Infamous Angel going home
(อีนฟะมัซ เอนเจล โกอิ้ง โฮม)
to someone who loves her and knows she needed to roam
(ทู ซัมวัน ฮู ลัฝ เฮอ แอ็นด โน ชี นีด ทู โรม)
She grabbed her things and claimed the ticket at the bus depot
(ชี แกรบเบด เฮอ ธิง แซน คเลม เดอะ ทีคเคท แอ็ท เดอะ บัซ ดีโพ)
for: Infamous Angel, Destination: Home
(ฟอ : อีนฟะมัซ เอนเจล , เดซทิเนฌัน : โฮม)
Infamous Angel, Destination: Home
(อีนฟะมัซ เอนเจล , เดซทิเนฌัน : โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Infamous Angel คำอ่านไทย Iris DeMent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น