เนื้อเพลง Date With the Night คำอ่านไทย Yeah Yeah Yeahs

got a date with the night burnin down my finger
( ก็อท ดา เดท วิฑ เดอะ ไนท เบินนิน เดาน มาย ฟีงเกอะ)
Gonna catch the kids dry gonna walk on water
(กอนนะ แค็ช เดอะ คิด ดไร กอนนะ วอค ออน วอเทอะ)
Buying out the fight we’re sweatin in the winter
(บายอิ้ง เอ้า เดอะ ไฟท เวีย สเวเดน อิน เดอะ วีนเทอะ)
Gonna catch ya squeeze tight
(กอนนะ แค็ช ยา ซควีส ไทท)
chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow
(เชา เชา เชา เชา เชา เชา เชา เชา เชา เชา)
Don tell me to fix her don tell me to fix her
(ด็อน เท็ล มี ทู ฟิคซ เฮอ ด็อน เท็ล มี ทู ฟิคซ เฮอ)
Just take a bite no hangin no picture
(จัซท เทค เก ไบท โน แฮนจิ้นโน พีคเชอะ)
Flyin out my sight droppin brides at the altar
(ฟายอิน เอ้า มาย ไซท ดรอพปิน บไรด แอ็ท ดิ ออลเทอะ)
Gonna find ya squeeze tight
(กอนนะ ไฟนด ยา ซควีส ไทท)
chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow
(เชา เชา เชา เชา เชา เชา เชา เชา เชา เชา)
I’ll set you I’ll set it off
(แอล เซ็ท ยู แอล เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
I’ll set you I’ll set it off
(แอล เซ็ท ยู แอล เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
I’ll set you I’ll set it off off
(แอล เซ็ท ยู แอล เซ็ท ดิธ ออฟฟ ออฟฟ)
I’ll set you I’ll set it off
(แอล เซ็ท ยู แอล เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
I’ll set you I’ll set it off
(แอล เซ็ท ยู แอล เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
I’ll set you I’ll set it off
(แอล เซ็ท ยู แอล เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
I’ll set you I’ll set it off off off
(แอล เซ็ท ยู แอล เซ็ท ดิธ ออฟฟ ออฟฟ ออฟฟ)
Buying out the fight gon walk on water
(บายอิ้ง เอ้า เดอะ ไฟท ก็อน วอค ออน วอเทอะ)
Gon catcha squeeze dry
(ก็อน catcha ซควีส ดไร)
Gonna bend my finger
(กอนนะ เบ็นด มาย ฟีงเกอะ)
We’re sweatin in the winter
(เวีย สเวเดน อิน เดอะ วีนเทอะ)
Grab squeeze tight
(กแร็บ ซควีส ไทท)
Grab squeeze tight
(กแร็บ ซควีส ไทท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Date With the Night คำอ่านไทย Yeah Yeah Yeahs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น