เนื้อเพลง If I could fall in love คำอ่านไทย Lenny Kravitz

When I was young
( ฮเว็น นาย วอส ยัง)
I fell in love
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
She was a goddess
(ชี วอส ซา กอดเดซ)
With a world inside of her mind
(วิฑ อะ เวิลด อีนไซด อ็อฝ เฮอ ไมนด)
When she moved on
(ฮเว็น ชี มูฝ ออน)
Something went wrong
(ซัมติง เว็นท ร็อง)
She took my power
(ชี ทุค มาย เพาเออะ)
And the love I had inside
(แอ็นด เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ด อีนไซด)
Now that I found you
(เนา แดท ไอ เฟานด ยู)
I don’t know how to
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู)

If I could fall
(อิฟ ฟาย เคิด ฟอล)
In love again
(อิน ลัฝ อะเกน)
I’d fall in love with you
(อาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

If I could change
(อิฟ ฟาย เคิด เชนจ)
A grain of sand
(อะ กเรน อ็อฝ แซ็นด)
Into a pearl I would
(อีนทุ อะ เพิล ไอ เวิด)

I pray in time
(ไอ พเร อิน ไทม)
I’ll come to find
(แอล คัม ทู ไฟนด)
Away to break through
(อะเว ทู บเรค ธรู)
And save this heart of mine
(แอ็นด เซฝ ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
You’ve waited long
(ยู๊ฟ เวท ล็อง)
If you can’t hold on
(อิฟ ยู แค็นท โฮลด ออน)
I wouldn’t blame you
(ไอ วูดดึ่น บเลม ยู)
I don’t think I’d be that strong
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อาย บี แดท ซทร็อง)
What am I to do
(ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)

If I could fall
(อิฟ ฟาย เคิด ฟอล)
In love again
(อิน ลัฝ อะเกน)
I’d fall in love with you
(อาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

If I could change
(อิฟ ฟาย เคิด เชนจ)
A grain of sand
(อะ กเรน อ็อฝ แซ็นด)
Into a pearl I would
(อีนทุ อะ เพิล ไอ เวิด)

You love me so
(ยู ลัฝ มี โซ)
Even though I don’t know
(อีเฝ็น โธ ไอ ด้อนท์ โน)
How do you deal
(เฮา ดู ยู ดีล)
With a man like me
(วิฑ อะ แม็น ไลค มี)

If I could fall
(อิฟ ฟาย เคิด ฟอล)
In love again
(อิน ลัฝ อะเกน)
I’d fall in love with you
(อาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

If I could change
(อิฟ ฟาย เคิด เชนจ)
A grain of sand
(อะ กเรน อ็อฝ แซ็นด)
Into a pearl I would
(อีนทุ อะ เพิล ไอ เวิด)
I would, I would, I would
(ไอ เวิด , ไอ เวิด , ไอ เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I could fall in love คำอ่านไทย Lenny Kravitz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น