เนื้อเพลง Maybe คำอ่านไทย N.E.R.D.

Love was the egg
( ลัฝ วอส ดิ เอ็ก)
See and it was born in a cloud with silver lining
(ซี แอ็นด ดิท วอส บอน อิน อะ คเลาด วิฑ ซีลเฝอะ ไลนอิง)
But it broke, I mean it hatched on the ground
(บัท ดิธ บโรค , ไอ มีน หนิด แฮ็ช ออน เดอะ กเรานด)
So time flew right by me and while I…
(โซ ไทม ฟลู ไรท ไบ มี แอ็นด ฮไวล ไอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I know you thought your life was goin be easy
(ไอ โน ยู ธอท ยุร ไลฟ วอส โกอิน บี อีสอิ)
When you didn’t call you found that you where wrong
(ฮเว็น ยู ดิ๊นอิน คอล ยู เฟานด แดท ยู ฮแว ร็อง)
I know you thought your life was goin be easy
(ไอ โน ยู ธอท ยุร ไลฟ วอส โกอิน บี อีสอิ)
You thought you had it all but you found that you were wrong
(ยู ธอท ยู แฮ็ด ดิท ออล บัท ยู เฟานด แดท ยู เวอ ร็อง)

See maybe there was something wrong
(ซี เมบี แดร์ วอส ซัมติง ร็อง)
And you weren’t telling me no
(แอ็นด ยู เวินท์ เทลลิง มี โน)
See maybe the laugh’s on me
(ซี เมบี เดอะ ลาฟ ออน มี)
And life was telling me a joke
(แอ็นด ไลฟ วอส เทลลิง มี อะ โจค)

If something’s yours and you let it go
(อิฟ ซัมติง ยุร แซน ยู เล็ท ดิธ โก)
If it comes back to you it was yours all along
(อิฟ อิท คัม แบ็ค ทู ยู อิท วอส ยุร ซอร์ อะลอง)
When I let you go along with those lies from you
(ฮเว็น นาย เล็ท ยู โก อะลอง วิฑ โฑส ไล ฟร็อม ยู)
I wonder what else lies in you
(ไอ วันเดอะ ว็อท เอ็ลซ ไล ซิน ยู)
Or did the lies just [????]
(ออ ดิด เดอะ ไล จัซท [ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Hold it now!
(โฮลด ดิท เนา !)
Is ya’ll there?
(อีส ยอล แดร์)
How you feel right now?
(เฮา ยู ฟีล ไรท เนา)
Yeah me too
(เย่ มี ทู)
Hey yeah!
(เฮ เย่ !)
Hold it now!
(โฮลด ดิท เนา !)
Ya’ll all right?
(ยอล ออล ไรท)

See do you remember
(ซี ดู ยู ริเมมเบอะ)
what its like to wake up in her love nest
(ว็อท อิทซ ไลค ทู เวค อัพ อิน เฮอ ลัฝ เน็ซท)
get it love nest and now she’s gone
(เก็ท ดิธ ลัฝ เน็ซท แอ็นด เนา ชี กอน)
gone gone gone
(กอน กอน กอน)

At which point you realize
(แอ็ท ฮวิช พอยนท ยู รีแอะไลส)
Life is but a joke and the laughs on you
(ไลฟ อีส บัท ดา โจค แอ็นด เดอะ ลาฟ ออน ยู)
That’s funny right
(แด๊ท ฟันนิ ไรท)

Babe
(เบบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maybe คำอ่านไทย N.E.R.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น