เนื้อเพลง Follow คำอ่านไทย Breaking Benjamin

I’m losing sight
( แอม โรซิง ไซท)
Don’t count on me
(ด้อนท์ เคานท ออน มี)
I chase the sun
(ไอ เชซ เดอะ ซัน)
It chases me
(อิท เชซ มี)
You know my name
(ยู โน มาย เนม)
You know my face
(ยู โน มาย เฟซ)
You’d know my heart
(ยูต โน มาย ฮาท)
If you knew my place
(อิฟ ยู นยู มาย พเลซ)
I walked straight down
(ไอ วอค ซทเรท เดาน)
As far as I can go
(แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย แค็น โก)

I follow you
(ไอ ฟอลโล ยู)
You follow me
(ยู ฟอลโล มี)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
You lie so clean
(ยู ไล โซ คลีน)
I’ll break right through the irony
(แอล บเรค ไรท ธรู ดิ ไอโระนิ)

Enlighten me
(เอไลเดน มี)
Reveal my fate
(ริฝิล มาย เฟท)
Just cut these strings
(จัซท คัท ฑิส ซทริง)
That hold me safe
(แดท โฮลด มี เซฟ)
You know my head
(ยู โน มาย เฮ็ด)
You know my gaze
(ยู โน มาย เกส)
You’d know my heart
(ยูต โน มาย ฮาท)
If you knew your place
(อิฟ ยู นยู ยุร พเลซ)
I walked straight down
(ไอ วอค ซทเรท เดาน)
As far as I can go
(แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย แค็น โก)

I follow you
(ไอ ฟอลโล ยู)
You follow me
(ยู ฟอลโล มี)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
You lie so clean
(ยู ไล โซ คลีน)
I’ll break right through the irony
(แอล บเรค ไรท ธรู ดิ ไอโระนิ)

Reveal my fate
(ริฝิล มาย เฟท)
Cure this wait
(คิวเร ดีซ เวท)
I hate this wait
(ไอ เฮท ดีซ เวท)

I follow you
(ไอ ฟอลโล ยู)
You follow me
(ยู ฟอลโล มี)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
You lie so clean
(ยู ไล โซ คลีน)
I’ll break right through the irony
(แอล บเรค ไรท ธรู ดิ ไอโระนิ)
I follow you
(ไอ ฟอลโล ยู)
You follow me
(ยู ฟอลโล มี)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
You lie so clean
(ยู ไล โซ คลีน)
I’ll break right through the irony
(แอล บเรค ไรท ธรู ดิ ไอโระนิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Follow คำอ่านไทย Breaking Benjamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น