เนื้อเพลง Jet คำอ่านไทย Paul McCartney

Jet! I Can Almost Remember Their Funny Faces
( เจ๊ต ! ไอ แค็น ออลโมซท ริเมมเบอะ แด ฟันนิ เฟซ)
That Time You Told Me That
(แดท ไทม ยู โทลด มี แดท)
You Were Going To Be Marrying Soon.
(ยู เวอ โกอิ้ง ทู บี Marryings ซูน)
And Jet, I Thought The Only
(แอ็นด เจ๊ต , ไอ ธอท ดิ โอ๊นลี่)
Lonely Place Was On The Moon.
(โลนลิ พเลซ วอส ออน เดอะ มูน)
Jet! Jet!
(เจ๊ต ! เจ๊ต !)

Jet! Was Your Father As Bold As A Sergeant Major?
(เจ๊ต ! วอส ยุร ฟาเฑอะ แอ็ส โบลด แอ็ส ซา ซาเจ็นท เมเจอะ)
How Come He Told You That
(เฮา คัม ฮี โทลด ยู แดท)
You Were Hardly Old Enough Yet?
(ยู เวอ ฮาดลิ โอลด อินัฟ เย็ท)
And Jet, I Thought The Major
(แอ็นด เจ๊ต , ไอ ธอท เดอะ เมเจอะ)
Was A Lady Suffragette.
(วอส ซา เลดิ ซัฟฟระเจท)
Jet! Jet!
(เจ๊ต ! เจ๊ต !)

Ah, Matter, Want Jet To Always Love Me?
(อา , แมทเทอะ , ว็อนท เจ๊ต ทู ออลเว ลัฝ มี)
Ah, Matter, Want Jet To Always Love Me?
(อา , แมทเทอะ , ว็อนท เจ๊ต ทู ออลเว ลัฝ มี)
Ah, Matter, Much Later.
(อา , แมทเทอะ , มัช เลทเออะ)

Jet! With The Wind In Your Hair Of A Thousand Laces.
(เจ๊ต ! วิฑ เดอะ วินด อิน ยุร แฮ อ็อฝ อะ เธาแส็น เลซ)
Climb On The Back And We’ll
(คไลม ออน เดอะ แบ็ค แอ็นด เว็ล)
Go For A Ride In The Sky.
(โก ฟอ รา ไรด อิน เดอะ ซไค)
And Jet, I Thought The Major
(แอ็นด เจ๊ต , ไอ ธอท เดอะ เมเจอะ)
Was A Lady Suffragette.
(วอส ซา เลดิ ซัฟฟระเจท)
Jet! Jet!
(เจ๊ต ! เจ๊ต !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jet คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น