เนื้อเพลง Utopia คำอ่านไทย Alanis Morissette

we’d gather around all in a room fasten our belts engage in dialogue
( เว็ด แกฑเออะ อะเรานด ออล อิน อะ รุม แฟสเซน เอ๊า เบ็ลท เอ็นเกจ อิน ไดอะล็อก)
we’d all slow down rest without guilt not lie without fear disagree sans jugement
(เว็ด ออล ซโล เดาน เร็ซท วิเฑาท กิลท น็อท ไล วิเฑาท เฟีย ดิซักริ แซน jugement)

we would stay and respond and expand and include and allow and forgive and
(วี เวิด ซเท แอ็นด ริซพอนด แอ็นด เอ็คซแพนด แอ็นด อินคลูด แอ็นด แอ็ลเลา แอ็นด เฟาะกีฝ แอ็นด)
enjoy and evolve and discern and inquire and accept and admit and divulge and
(เอ็นจอย แอ็นด อิฝอลฝ แอ็นด ดิเซิน แอ็นด อินคไวร แอ็นด แอ็คเซพท แอ็นด แอ็ดมีท แอ็นด ดิฝัลจ แอ็นด)
open and reach out and speak up
(โอเพ็น แอ็นด รีช เอ้า แอ็นด ซพีค อัพ)

This is utopia this is my utopia
(ดีซ ซิส utopia ดีซ ซิส มาย utopia)
This is my ideal my end in sight
(ดีซ ซิส มาย ไอดีแอ็ล มาย เอ็นด อิน ไซท)
Utopia this is my utopia
(Utopia ดีซ ซิส มาย utopia)
This is my nirvana
(ดีซ ซิส มาย นิฝานะ)
My ultimate
(มาย อัลทิมิท)

we’d open our arms we’d all jump in we’d all coast down into safety nets
(เว็ด โอเพ็น เอ๊า อาม เว็ด ออล จัมพ อิน เว็ด ออล โคซท เดาน อีนทุ เซพทิ เน็ท)

we would share and listen and support and welcome be propelled by passion not
(วี เวิด แฌ แอ็นด ลิ๊สซึ่น แอ็นด ซัพโพท แอ็นด เวลคัม บี โพเพว ไบ แพฌอัน น็อท)
invest in outcomes we would breathe and be charmed and amused by difference
(อินเฝซท อิน เอาทคัม วี เวิด บรีฑ แอ็นด บี ชาม แอ็นด อัมยูส ไบ ดีฟเฟอะเร็นซ)
be gentle and make room for every emotion
(บี เจ๊นเทิ่ล แอ็นด เมค รุม ฟอ เอฝริ อิโมฌัน)

we’d provide forums we’d all speak out we’d all be heard we’d all feel seen
(เว็ด พโระไฝด โฟรัม เว็ด ออล ซพีค เอ้า เว็ด ออล บี เฮิด เว็ด ออล ฟีล ซีน)

we’d rise post-obstacle more defined more grateful we would heal be humbled
(เว็ด ไรส โพซท อ๊อบสเทเคิ่ล โม ดิไฟน โม กเรทฟุล วี เวิด ฮีล บี ฮั๊มเบิ้ล)
and be unstoppable we’d hold close and let go and know when to do which we’d
(แอ็นด บี อันสตอพปาเบิล เว็ด โฮลด คโลส แอ็นด เล็ท โก แอ็นด โน ฮเว็น ทู ดู ฮวิช เว็ด)
release and disarm and stand up and feel safe
(รีลีซ แอ็นด ดิซาม แอ็นด ซแท็นด อัพ แอ็นด ฟีล เซฟ)

this is utopia this is my utopia
(ดีซ ซิส utopia ดีซ ซิส มาย utopia)
this is my ideal my end in sight
(ดีซ ซิส มาย ไอดีแอ็ล มาย เอ็นด อิน ไซท)
utopia this is my utopia
(utopia ดีซ ซิส มาย utopia)
this is my nirvana
(ดีซ ซิส มาย นิฝานะ)
my ultimate
(มาย อัลทิมิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Utopia คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น