เนื้อเพลง Just คำอ่านไทย Radiohead

Can’t get the stink off
( แค็นท เก็ท เดอะ ซทิงค ออฟฟ)
He’s been hanging round for days
(อีส บีน แฮงอิง เรานด ฟอ เด)
Comes like a comet
(คัม ไลค เก คอมเอ็ท)
S*ckered you but not your friends
(เอส *ckered ยู บัท น็อท ยุร ฟเร็นด)
One day he’ll get to you
(วัน เด เฮ็ล เก็ท ทู ยู)
And teach you how to be a holy cow
(แอ็นด ทีช ยู เฮา ทู บี อะ โฮลิ เคา)

You do it to yourself, you do
(ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ , ยู ดู)
And that’s what really hurts
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ริแอ็ลลิ เฮิท)
Is that you do it to yourself
(อีส แดท ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ)
Just you and no one else
(จัซท ยู แอ็นด โน วัน เอ็ลซ)
You do it to yourself
(ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ)
You do it to yourself
(ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ)

Don’t get my sympathy
(ด้อนท์ เก็ท มาย ซีมพะธิ)
Hanging out the 15th floor
(แฮงอิง เอ้า เดอะ 15th ฟโล)
You’ve changed the locks three times
(ยู๊ฟ เชนจ เดอะ ล็อค ธรี ไทม)
He still comes reeling through the door
(ฮี ซทิล คัม รีลลิง ธรู เดอะ โด)
One day I’ll get you
(วัน เด แอล เก็ท ยู)
And teach you how to get to purest hell
(แอ็นด ทีช ยู เฮา ทู เก็ท ทู พิวเรตสฺ เฮ็ล)

You do it to yourself, you do
(ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ , ยู ดู)
And that’s what really hurts
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ริแอ็ลลิ เฮิท)
Is that you do it to yourself
(อีส แดท ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ)
Just you, you and no one else
(จัซท ยู , ยู แอ็นด โน วัน เอ็ลซ)
You do it to yourself
(ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ)
You do it to yourself
(ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ)

You do it to yourself, you do
(ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ , ยู ดู)
And that’s what really hurts
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ริแอ็ลลิ เฮิท)
Is that you do it to yourself
(อีส แดท ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ)
Just you, you and no one else
(จัซท ยู , ยู แอ็นด โน วัน เอ็ลซ)
You do it to yourself
(ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ)
You do it to yourself.. yourself.. yourself..
(ยู ดู อิท ทู ยุรเซลฟ ยุรเซลฟ ยุรเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น