เนื้อเพลง Party Hard คำอ่านไทย Andrew W.K.

When it’s time to party we will party hard
( ฮเว็น อิทซ ไทม ทู พาทิ วี วิล พาทิ ฮาด)

You,
(ยู ,)
You work all night [all night]
(ยู เวิค ออล ไนท [ ออล ไนท ])
And when you work you don’t feel all right
(แอ็นด ฮเว็น ยู เวิค ยู ด้อนท์ ฟีล ออล ไรท)
And we,
(แอ็นด วี ,)
We can’t stop feeling all right [all right]
(วี แค็นท ซท็อพ ฟีลอิง ออล ไรท [ ออล ไรท ])
And everything is all right
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ซอร์ ไรท)

Cos we will never listen to your rules [no]
(คอซ วี วิล เนฝเวอะ ลิ๊สซึ่น ทู ยุร รูล [ โน ])
We will never do what others do
(วี วิล เนฝเวอะ ดู ว็อท อัฑเออะ ดู)
[no]
([ โน ])
Do what we want and we get it from you
(ดู ว็อท วี ว็อนท แอ็นด วี เก็ท ดิธ ฟร็อม ยู)
Do what we like and we like what we do
(ดู ว็อท วี ไลค แอ็นด วี ไลค ว็อท วี ดู)

So let’s get a party going [let’s get a party going]
(โซ เล็ท เก็ท ดา พาทิ โกอิ้ง [ เล็ท เก็ท ดา พาทิ โกอิ้ง ])
Now it’s time to party and we’ll party hard [party hard]
(เนา อิทซ ไทม ทู พาทิ แอ็นด เว็ล พาทิ ฮาด [ พาทิ ฮาด ])
Let’s get a party going [let’s get a party going]
(เล็ท เก็ท ดา พาทิ โกอิ้ง [ เล็ท เก็ท ดา พาทิ โกอิ้ง ])
When it’s time to party we will always party hard
(ฮเว็น อิทซ ไทม ทู พาทิ วี วิล ออลเว พาทิ ฮาด)
Party hard [party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard…]
(พาทิ ฮาด [ พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด ])

All right
(ออล ไรท)
You,
(ยู ,)
You break the thing
(ยู บเรค เดอะ ธิง)
And when you play you feel all right
(แอ็นด ฮเว็น ยู พเล ยู ฟีล ออล ไรท)
But we,
(บัท วี ,)
We can’t stop feeling all right [all right]
(วี แค็นท ซท็อพ ฟีลอิง ออล ไรท [ ออล ไรท ])
And everything is all right
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ซอร์ ไรท)

Cos we will never listen to your rules [no]
(คอซ วี วิล เนฝเวอะ ลิ๊สซึ่น ทู ยุร รูล [ โน ])
We will never do what others do
(วี วิล เนฝเวอะ ดู ว็อท อัฑเออะ ดู)
[no]
([ โน ])
Know what we want and we get it from you
(โน ว็อท วี ว็อนท แอ็นด วี เก็ท ดิธ ฟร็อม ยู)
We do what we like and we like what we do
(วี ดู ว็อท วี ไลค แอ็นด วี ไลค ว็อท วี ดู)

So let’s get a party going [let’s get a party going]
(โซ เล็ท เก็ท ดา พาทิ โกอิ้ง [ เล็ท เก็ท ดา พาทิ โกอิ้ง ])
Now it’s time to party and we’ll party hard [party hard]
(เนา อิทซ ไทม ทู พาทิ แอ็นด เว็ล พาทิ ฮาด [ พาทิ ฮาด ])
Let’s get a party going [let’s get a party going]
(เล็ท เก็ท ดา พาทิ โกอิ้ง [ เล็ท เก็ท ดา พาทิ โกอิ้ง ])
When it’s time to party we will always party hard
(ฮเว็น อิทซ ไทม ทู พาทิ วี วิล ออลเว พาทิ ฮาด)
Party hard [party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard…]
(พาทิ ฮาด [ พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด , พาทิ ฮาด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party Hard คำอ่านไทย Andrew W.K.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น