เนื้อเพลง Derek คำอ่านไทย Animal Collective

had a white and black shar pei
( แฮ็ด อะ ฮไวท แอ็นด บแล็ค shar pei)
I don’t know when we first got him
(ไอ ด้อนท์ โน ฮเว็น วี เฟิซท ก็อท ฮิม)
should have taken better care of him
(เชิด แฮ็ฝ เทคเอ็น เบทเทอะ แค อ็อฝ ฮิม)
for he added ok
(ฟอ ฮี แอ็ด โอเค)

sorry when I get unruly
(ซอริ ฮเว็น นาย เก็ท อันรูลอิ)
when you carry on so much I get a little tired
(ฮเว็น ยู แคริ ออน โซ มัช ไอ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไทร)
hope you get over your teething
(โฮพ ยู เก็ท โอเฝอะ ยุร teethings)
it’s not easy when you feel sick
(อิทซ น็อท อีสอิ ฮเว็น ยู ฟีล ซิค)

had to sprightly walk you like him
(แฮ็ด ทู ซพไรทลิ วอค ยู ไลค ฮิม)
when he peed up all on your side
(ฮเว็น ฮี พี อัพ ออล ออน ยุร ไซด)
grab your bed cast what he told us
(กแร็บ ยุร เบ็ด คาซท ว็อท ฮี โทลด อัซ)
me and michael dared each other like we were posited
(มี แอ็นด ไมเล แด อีช อัฑเออะ ไลค วี เวอ posited)

derek never woke up at night
(derek เนฝเวอะ โวค อัพ แอ็ท ไนท)
and he don’t move when he’s ready to go
(แอ็นด ฮี ด้อนท์ มูฝ ฮเว็น อีส เรดอิ ทู โก)
and he never had a voice like you
(แอ็นด ฮี เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ฝอยซ ไลค ยู)
to scream when he wanted something
(ทู ซครีม ฮเว็น ฮี ว็อนท ซัมติง)

should have been so much more willing
(เชิด แฮ็ฝ บีน โซ มัช โม วีลลิง)
to have out with all the things that michael needed
(ทู แฮ็ฝ เอ้า วิฑ ออล เดอะ ธิง แดท ไมเล นีด)

whoop-de-doo, whoop-de-doo…
(ฮูพ ดี ดู , ฮูพ ดี ดู)
see what it is, see what it is…
(ซี ว็อท ดิธ อีส , ซี ว็อท ดิธ อีส)
see inside of the eye, of the eye…
(ซี อีนไซด อ็อฝ ดิ ไอ , อ็อฝ ดิ ไอ)
see inside of the eye, of the eye…
(ซี อีนไซด อ็อฝ ดิ ไอ , อ็อฝ ดิ ไอ)

you can die, you can die…
(ยู แค็น ได , ยู แค็น ได)
when you get, when you get…
(ฮเว็น ยู เก็ท , ฮเว็น ยู เก็ท)
what you know, what you know…
(ว็อท ยู โน , ว็อท ยู โน)
count on me, count on me…
(เคานท ออน มี , เคานท ออน มี)

whoop-de-doo, whoop-de-doo…
(ฮูพ ดี ดู , ฮูพ ดี ดู)
see what it is, see what it is…
(ซี ว็อท ดิธ อีส , ซี ว็อท ดิธ อีส)
see inside of the eye, of the eye…
(ซี อีนไซด อ็อฝ ดิ ไอ , อ็อฝ ดิ ไอ)
see inside of the eye, of the eye…
(ซี อีนไซด อ็อฝ ดิ ไอ , อ็อฝ ดิ ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Derek คำอ่านไทย Animal Collective

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น