เนื้อเพลง Fade คำอ่านไทย Staind

I try to breathe
( ไอ ทไร ทู บรีฑ)
Memories overtaking me
(เมรโมรี โอฝเวอร์เทกคิง มี)
I try to face them but
(ไอ ทไร ทู เฟซ เฑ็ม บัท)
the thought is too
(เดอะ ธอท อีส ทู)
Much to conceive
(มัช ทู ค็อนซีฝ)

I only know that I can change
(ไอ โอ๊นลี่ โน แดท ไอ แค็น เชนจ)
Everything else just stays the same
(เอ๊วี่ติง เอ็ลซ จัซท ซเท เดอะ เซม)
So now I step out of the darkness
(โซ เนา ไอ ซเท็พ เอ้า อ็อฝ เดอะ ดาคเน็ซ)
That my life became ’cause
(แดท มาย ไลฟ บิเคม คอส)

Chorus:
(โครัซ :)
I just needed someone to talk to
(ไอ จัซท นีด ซัมวัน ทู ทอค ทู)
You were just too busy with yourself
(ยู เวอ จัซท ทู บีสอิ วิฑ ยุรเซลฟ)
You were never there for me to
(ยู เวอ เนฝเวอะ แดร์ ฟอ มี ทู)
Express how I felt
(เอ็คซพเรซ เฮา ไอ เฟ็ลท)
I just stuffed it down
(ไอ จัซท ซทัฟ ดิท เดาน)
Now I’m older and I feel like
(เนา แอม โอลเดอะ แอ็นด ดาย ฟีล ไลค)
I could let some of this anger fade
(ไอ เคิด เล็ท ซัม อ็อฝ ดีซ แองเกอะ เฝด)
But it seems the surface
(บัท ดิธ ซีม เดอะ เซอฟิซ)
I am scratching
(ไอ แอ็ม scratchings)
Is the bed that I have made
(อีส เดอะ เบ็ด แดท ไอ แฮ็ฝ เมด)

So where were you
(โซ ฮแว เวอ ยู)
When all this I was going through
(ฮเว็น ออล ดีซ ซาย วอส โกอิ้ง ธรู)
You never took the time to ask me
(ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู อาซค มี)
Just what you could do
(จัซท ว็อท ยู เคิด ดู)

I only know that I can change
(ไอ โอ๊นลี่ โน แดท ไอ แค็น เชนจ)
Everything else just stays the same
(เอ๊วี่ติง เอ็ลซ จัซท ซเท เดอะ เซม)
So now I step out of the darkness
(โซ เนา ไอ ซเท็พ เอ้า อ็อฝ เดอะ ดาคเน็ซ)
That my life became ’cause
(แดท มาย ไลฟ บิเคม คอส)

Chorus
(โครัซ)

but I never meant to fade – away
(บัท ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู เฝด อะเว)
I never meant to fade
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู เฝด)

Chorus
(โครัซ)

I try to breath…
(ไอ ทไร ทู บเร็ธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fade คำอ่านไทย Staind

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น