เนื้อเพลง Russians คำอ่านไทย Sting

In Europe and America, there’s a growing feeling of hysteria
( อิน ยูรัพ แอ็นด อะเมริคะ , แดร์ ซา กโรอิง ฟีลอิง อ็อฝ ฮิซเทียเรียะ)
Conditioned to respond to all the threats
(ค็อนดีฌอัน ทู ริซพอนด ทู ออล เดอะ ธเร็ท)
In the rhetorical speeches of the Soviets
(อิน เดอะ ริทอริแค็ล speeches อ็อฝ เดอะ โซฝิเอท)
Mr. Krushchev said we will bury you
(มีซเทอะ คัชเชฝ เซ็ด วี วิล เบริ ยู)
I don’t subscribe to this point of view
(ไอ ด้อนท์ ซับซคไรบ ทู ดีซ พอยนท อ็อฝ ฝยู)
It would be such an ignorant thing to do
(อิท เวิด บี ซัช แอน อีกโนะแร็นท ธิง ทู ดู)
If the Russians love their children too
(อิฟ เดอะ รัฌแอ็น ลัฝ แด ชีลดเร็น ทู)

How can I save my little boy from Oppenheimer’s deadly toy
(เฮา แค็น นาย เซฝ มาย ลิ๊ทเทิ่ล บอย ฟร็อม Oppenheimers เดดลิ ทอย)
There is no monopoly in common sense
(แดร์ อีส โน โมะนอพโอะลิ อิน คอมมัน เซ็นซ)
On either side of the political fence
(ออน อีเฑอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โพะลีทอิแค็ล เฟ็นซ)
We share the same biology
(วี แฌ เดอะ เซม ไบออลโอะจิ)
Regardless of ideology
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ ไอดิออลโอะจิ)
Believe me when I say to you
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ ทู ยู)
I hope the Russians love their children too
(ไอ โฮพ เดอะ รัฌแอ็น ลัฝ แด ชีลดเร็น ทู)

There is no historical precedent
(แดร์ อีส โน อิซทอริแค็ล พริซีดเอ็นท)
To put the words in the mouth of the President
(ทู พัท เดอะ เวิด ซิน เดอะ เมาธ อ็อฝ เดอะ พเรสอิเด็นท)
There’s no such thing as a winnable war
(แดร์ โน ซัช ธิง แอ็ส ซา winnable วอ)
It’s a lie that we don’t believe anymore
(อิทซ ซา ไล แดท วี ด้อนท์ บิลีฝ แอนนี่มอ)
Mr. Reagan says we will protect you
(มีซเทอะ เรแกน เซ วี วิล พโระเทคท ยู)
I don’t subscribe to this point of view
(ไอ ด้อนท์ ซับซคไรบ ทู ดีซ พอยนท อ็อฝ ฝยู)
Believe me when I say to you
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ ทู ยู)
I hope the Russians love their children too
(ไอ โฮพ เดอะ รัฌแอ็น ลัฝ แด ชีลดเร็น ทู)

We share the same biology
(วี แฌ เดอะ เซม ไบออลโอะจิ)
Regardless of ideology
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ ไอดิออลโอะจิ)
What might save us, me, and you
(ว็อท ไมท เซฝ อัซ , มี , แอ็นด ยู)
Is that the Russians love their children too
(อีส แดท เดอะ รัฌแอ็น ลัฝ แด ชีลดเร็น ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Russians คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น