เนื้อเพลง Katie Come True คำอ่านไทย Bright Eyes

Girl behind the screen, the movie I seem to see is hardly there
( เกิล บิไฮนด เดอะ ซครีน , เดอะ มูวี่ ไอ ซีม ทู ซี อีส ฮาดลิ แดร์)
The glass contacts in my eyes make it hard to focus
(เดอะ กลัซ คอนแท็คท ซิน มาย ไอ เมค อิท ฮาด ทู โฟ๊คัส)
When you step out on the floor your tresses swaying in the piano
(ฮเว็น ยู ซเท็พ เอ้า ออน เดอะ ฟโล ยุร ทเรซซิส สเวย์อิง อิน เดอะ พิแอนโอ)
The fabric of your invisible body is being sewn
(เดอะ แฟบริค อ็อฝ ยุร อินฝิ๊ซิเบิ้ล บอดอิ อีส บีอิง โซน)
The fabric of your invisible body being sewn with music
(เดอะ แฟบริค อ็อฝ ยุร อินฝิ๊ซิเบิ้ล บอดอิ บีอิง โซน วิฑ มยูสิค)

Kaite will you come true for me
(Kaite วิล ยู คัม ทรู ฟอ มี)
Come by some time when I?m awake
(คัม ไบ ซัม ไทม ฮเว็น นาย เอ็ม อะเวค)
Everyone else just lies to me, yeah
(เอ๊วี่วัน เอ็ลซ จัซท ไล ทู มี , เย่)
They say you?re a dream
(เด เซ ยู รี อะ ดรีม)

Will you step into the light from the screen
(วิล ยู ซเท็พ อีนทุ เดอะ ไลท ฟร็อม เดอะ ซครีน)
So that I can make out your shape
(โซ แดท ไอ แค็น เมค เอ้า ยุร เฌพ)
You don?t need to tell me anything because
(ยู ด็อน ที นีด ทู เท็ล มี เอนอิธิง บิคอส)
I know what you mean
(ไอ โน ว็อท ยู มีน)

Girl up in the windows let the air and the music inside your room
(เกิล อัพ อิน เดอะ วีนโด เล็ท ดิ แอ แอ็นด เดอะ มยูสิค อีนไซด ยุร รุม)
Turn off the tv, stretch your body out as far as it goes
(เทิน ออฟฟ เดอะ ทีวี , ซทเร็ช ยุร บอดอิ เอ้า แอ็ส ฟา แอ็ส ซิท โกซ)
The plants you nurtured are all beaming and growing in gratitude
(เดอะ พลานท ยู เนอเชอะ อาร์ ออล บีมิ้งซ์ แอ็นด กโรอิง อิน กแรทอิทยูด)
The ones forgotten have all withered and they?re black as coal
(ดิ วัน ฟอร์กอทเดน แฮ็ฝ ออล วีฑเออะ แอ็นด เด รี บแล็ค แอ็ส โคล)
They?re black now, woman.
(เด รี บแล็ค เนา , วูมเอิน)
The ones forgotten have all withered and they?re black as coal
(ดิ วัน ฟอร์กอทเดน แฮ็ฝ ออล วีฑเออะ แอ็นด เด รี บแล็ค แอ็ส โคล)

Kaite will you come true for me
(Kaite วิล ยู คัม ทรู ฟอ มี)
Come by some time when I?m awake
(คัม ไบ ซัม ไทม ฮเว็น นาย เอ็ม อะเวค)
Everyone else just lies to me
(เอ๊วี่วัน เอ็ลซ จัซท ไล ทู มี)
They say you?re a dream
(เด เซ ยู รี อะ ดรีม)

Will you step into the light from the screen
(วิล ยู ซเท็พ อีนทุ เดอะ ไลท ฟร็อม เดอะ ซครีน)
So that I can make out your shape
(โซ แดท ไอ แค็น เมค เอ้า ยุร เฌพ)
You don?t need to tell me anything because
(ยู ด็อน ที นีด ทู เท็ล มี เอนอิธิง บิคอส)
I know what you mean
(ไอ โน ว็อท ยู มีน)

The rain shall come
(เดอะ เรน แฌ็ล คัม)
And corpses become roses
(แอ็นด คอพซ บิคัม โรส)
There?s a hidden beauty finding its way out of everything
(แดร์ เอส ซา ฮีดดน บยูทิ ไฟนดิง อิทซ เว เอ้า อ็อฝ เอ๊วี่ติง)

Kaite will you come true for me
(Kaite วิล ยู คัม ทรู ฟอ มี)
Come by some time when I?m awake
(คัม ไบ ซัม ไทม ฮเว็น นาย เอ็ม อะเวค)
Everyone else just lies to me, yeah
(เอ๊วี่วัน เอ็ลซ จัซท ไล ทู มี , เย่)
They say you?re a dream
(เด เซ ยู รี อะ ดรีม)

Will you step into the light from the screen
(วิล ยู ซเท็พ อีนทุ เดอะ ไลท ฟร็อม เดอะ ซครีน)
So that I can make out your shape
(โซ แดท ไอ แค็น เมค เอ้า ยุร เฌพ)
You don?t need to tell me anything because
(ยู ด็อน ที นีด ทู เท็ล มี เอนอิธิง บิคอส)
I know what you mean
(ไอ โน ว็อท ยู มีน)

Just hold your tongue
(จัซท โฮลด ยุร ทัง)
Don?t be so quick to curse them
(ด็อน ที บี โซ ควิค ทู เคิซ เฑ็ม)
There?s a hidden beauty finding its way out of everyone
(แดร์ เอส ซา ฮีดดน บยูทิ ไฟนดิง อิทซ เว เอ้า อ็อฝ เอ๊วี่วัน)

Kaite will you come true for me
(Kaite วิล ยู คัม ทรู ฟอ มี)
Come by some time when I?m awake
(คัม ไบ ซัม ไทม ฮเว็น นาย เอ็ม อะเวค)
Everyone else just lies to me, yeah
(เอ๊วี่วัน เอ็ลซ จัซท ไล ทู มี , เย่)
They say you?re a dream
(เด เซ ยู รี อะ ดรีม)

Will you step into the light from the screen
(วิล ยู ซเท็พ อีนทุ เดอะ ไลท ฟร็อม เดอะ ซครีน)
So that I can make out your shape
(โซ แดท ไอ แค็น เมค เอ้า ยุร เฌพ)
You don?t need to tell me anything because
(ยู ด็อน ที นีด ทู เท็ล มี เอนอิธิง บิคอส)
I know what you mean
(ไอ โน ว็อท ยู มีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Katie Come True คำอ่านไทย Bright Eyes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น