เนื้อเพลง Requiem คำอ่านไทย M. Ward

Well he stormed with his feet
( เว็ล ฮี ซทอม วิฑ ฮิส ฟีท)
And he clapped with his hands
(แอ็นด ฮี แครบชฺ วิฑ ฮิส แฮ็นด)
He summoned all of his joy when he laughed
(ฮี ซัมมัน ออล อ็อฝ ฮิส จอย ฮเว็น ฮี ลาฟ)
It suffered all of his joy when he cried
(อิท ซัฟเฟอะ ออล อ็อฝ ฮิส จอย ฮเว็น ฮี คไร)

And sometimes when he got into talking
(แอ็นด ซัมไทม์ ฮเว็น ฮี ก็อท อีนทุ ทอคอิง)
Man he could rattle all day long
(แม็น ฮี เคิด แลเดิล ออล เด ล็อง)
He was a good man and now he’s gone
(ฮี วอส ซา เกิด แม็น แอ็นด เนา อีส กอน)

Well in war he was a tiger
(เว็ล อิน วอ ฮี วอส ซา ไทเกอะ)
When it was over like a dove
(ฮเว็น หนิด วอส โอเฝอะ ไลค เก ดัฝ)
He summoned all of his strength in the climb
(ฮี ซัมมัน ออล อ็อฝ ฮิส ซทเร็งธ อิน เดอะ คไลม)
It suffered all of his strength in the fall
(อิท ซัฟเฟอะ ออล อ็อฝ ฮิส ซทเร็งธ อิน เดอะ ฟอล)

And sometimes when he got into fighting
(แอ็นด ซัมไทม์ ฮเว็น ฮี ก็อท อีนทุ ไฟท์ดิง)
Man he could fight with you all day long
(แม็น ฮี เคิด ไฟท วิฑ ยู ออล เด ล็อง)
He was a good man and now he’s gone
(ฮี วอส ซา เกิด แม็น แอ็นด เนา อีส กอน)

He put his trust in a higher power
(ฮี พัท ฮิส ทรัซท อิน อะ ไฮเออะ เพาเออะ)
He held his power like a holy grail
(ฮี เฮ็ลด ฮิส เพาเออะ ไลค เก โฮลิ กเรล)
He summoned all of his faith in the lifting
(ฮี ซัมมัน ออล อ็อฝ ฮิส เฟธ อิน เดอะ ลิฝทิง)
It suffered all of his faith in the fail
(อิท ซัฟเฟอะ ออล อ็อฝ ฮิส เฟธ อิน เดอะ เฟล)

His heart was stronger than a heavy metal bullet
(ฮิส ฮาท วอส สตองเกอร์ แฑ็น อะ เฮฝอิ เมท่อล บูลเล็ท)
And that’s why I dedicate this song
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ไอ เดดอิเคท ดีซ ซ็อง)
He was a good man and now he’s gone
(ฮี วอส ซา เกิด แม็น แอ็นด เนา อีส กอน)

His heart was stronger than a heavy metal bullet
(ฮิส ฮาท วอส สตองเกอร์ แฑ็น อะ เฮฝอิ เมท่อล บูลเล็ท)
And that’s why I dedicate this song
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ไอ เดดอิเคท ดีซ ซ็อง)
He was a good man and now he’s gone
(ฮี วอส ซา เกิด แม็น แอ็นด เนา อีส กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Requiem คำอ่านไทย M. Ward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น