เนื้อเพลง You Don’t Love Me No More คำอ่านไทย Natalie

I still wanna be with you cuz I promised to
( ไอ ซทิล วอนนา บี วิฑ ยู คัซ ไอ พรอมอิซ ทู)
But I feel something’s going on going on with you
(บัท ไอ ฟีล ซัมติง โกอิ้ง ออน โกอิ้ง ออน วิฑ ยู)
So tell me do you feel the same cuz I could see you
(โซ เท็ล มี ดู ยู ฟีล เดอะ เซม คัซ ไอ เคิด ซี ยู)
You don’t You don’t love me no more
(ยู ด้อนท์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี โน โม)

I remember when you told me
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู โทลด มี)
After we hooked up you would never change
(อาฟเทอะ วี ฮุค อัพ ยู เวิด เนฝเวอะ เชนจ)
Now I notice when you hold me after we make up we wont feel the same
(เนา ไอ โนทิซ ฮเว็น ยู โฮลด มี อาฟเทอะ วี เมค อัพ วี ว็อนท ฟีล เดอะ เซม)
Now I know what my throat was telling me was true ooohhhh
(เนา ไอ โน ว็อท มาย ธโรท วอส เทลลิง มี วอส ทรู อู้)
You don’t You don’t love me no more
(ยู ด้อนท์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี โน โม)

I can’t believe what I feel is coming from what I love
(ไอ แค็นท บิลีฝ ว็อท ไอ ฟีล อีส คัมอิง ฟร็อม ว็อท ไอ ลัฝ)
I wonder if we should take a chance it’s plain enough slow it down [slow it down]
(ไอ วันเดอะ อิฟ วี เชิด เทค เก ชานซ อิทซ พเลน อินัฟ ซโล อิท เดาน [ ซโล อิท เดาน ])
Yeah Yeah maybe we should slow it down
(เย่ เย่ เมบี วี เชิด ซโล อิท เดาน)
Baby, I cant’ take it no more
(เบบิ , ไอ แค็นท เทค อิท โน โม)

I still wanna be with you cuz I promised to
(ไอ ซทิล วอนนา บี วิฑ ยู คัซ ไอ พรอมอิซ ทู)
But I feel something’s going on going on with you
(บัท ไอ ฟีล ซัมติง โกอิ้ง ออน โกอิ้ง ออน วิฑ ยู)
So tell me do you feel the same cuz I could see you
(โซ เท็ล มี ดู ยู ฟีล เดอะ เซม คัซ ไอ เคิด ซี ยู)
You don’t You don’t love me no more
(ยู ด้อนท์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี โน โม)

Why…..don’t …..you…..love….me
(ฮไว ด้อนท์ ยู ลัฝ มี)
Uh yeah come on
(อา เย่ คัมมอน)
I’m not one of your friends that you’ve been hanging with
(แอม น็อท วัน อ็อฝ ยุร ฟเร็นด แดท ยู๊ฟ บีน แฮงอิง วิฑ)
Where is all the respect got me questioning is it an ex-girlfriend
(ฮแว อีส ซอร์ เดอะ ริซเพคท ก็อท มี เควสชันนิง อีส ซิท แอน เอ็คซ เกลิลเฟรน)
That takes you way back when let me know if I’m the problem for these differences
(แดท เทค ยู เว แบ็ค ฮเว็น เล็ท มี โน อิฟ แอม เดอะ พรอบเล็ม ฟอ ฑิส ดีฟเฟอะเร็นซ)
I’m back at it again I’m trying everything and anything to keep you my man
(แอม แบ็ค แกท อิท อะเกน แอม ทไรอิง เอ๊วี่ติง แอ็นด เอนอิธิง ทู คีพ ยู มาย แม็น)
I’ll give it to you right keep it good make sure you stay where lying in bed and your
(แอล กิฝ อิท ทู ยู ไรท คีพ อิท เกิด เมค ฌุร ยู ซเท ฮแว ลายยิง อิน เบ็ด แอ็นด ยุร)
The one that’s turning your head you don’t wanna hold hands so it’s killing me
(ดิ วัน แด๊ท เทินนิง ยุร เฮ็ด ยู ด้อนท์ วอนนา โฮลด แฮ็นด โซ อิทซ คีลลิง มี)
Looking you in your eyes asking you if your feeling me you say yes what I get is a no
(ลุคอิง ยู อิน ยุร ไอ อาคกิ้ง ยู อิฟ ยุร ฟีลอิง มี ยู เซ เย็ซ ว็อท ไอ เก็ท อีส ซา โน)
I should give this a rest but I can’t let you go no I can’t let you go
(ไอ เชิด กิฝ ดีซ ซา เร็ซท บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก โน ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

I still wanna be with you cuz I promised to
(ไอ ซทิล วอนนา บี วิฑ ยู คัซ ไอ พรอมอิซ ทู)
But I feel something’s going on going on with you
(บัท ไอ ฟีล ซัมติง โกอิ้ง ออน โกอิ้ง ออน วิฑ ยู)
So tell me do you feel the same cuz I could see you
(โซ เท็ล มี ดู ยู ฟีล เดอะ เซม คัซ ไอ เคิด ซี ยู)
You don’t You don’t love me no more
(ยู ด้อนท์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี โน โม)

Yeah why do you love me love me no more
(เย่ ฮไว ดู ยู ลัฝ มี ลัฝ มี โน โม)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Tell me why don’t you love me no more
(เท็ล มี ฮไว ด้อนท์ ยู ลัฝ มี โน โม)

I still wanna be with you cuz I promised to
(ไอ ซทิล วอนนา บี วิฑ ยู คัซ ไอ พรอมอิซ ทู)
But I feel something’s going on going on with you
(บัท ไอ ฟีล ซัมติง โกอิ้ง ออน โกอิ้ง ออน วิฑ ยู)
So tell me do you feel the same cuz I could see you
(โซ เท็ล มี ดู ยู ฟีล เดอะ เซม คัซ ไอ เคิด ซี ยู)
You don’t You don’t love me no more
(ยู ด้อนท์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Love Me No More คำอ่านไทย Natalie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น