เนื้อเพลง This Fire คำอ่านไทย Franz Ferdinand

Eyes
( ไอ)
Boring a way into me
(โบริง อะ เว อีนทุ มี)
Paralyse
(แพระไลส)
Controlling completely
(คันโทรลริ่ง ค็อมพลีทลี)
Now
(เนา)
There is a fire in me
(แดร์ อีส ซา ไฟร อิน มี)
A fire that burns
(อะ ไฟร แดท เบิน)

This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn this city
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน ดีซ ซีทอิ)
Burn this city
(เบิน ดีซ ซีทอิ)
This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn this city
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน ดีซ ซีทอิ)
Burn this city
(เบิน ดีซ ซีทอิ)
This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn this city
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน ดีซ ซีทอิ)
Burn this city
(เบิน ดีซ ซีทอิ)
This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn itI’ll burn itI’llI’llI’ll burn it
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน itIll เบิน itIllIllIll เบิน หนิด)

Eyes
(ไอ)
Burning a way through me
(เบรินนิง อะ เว ธรู มี)
Overwhelm
(โอเฝอะฮเวลม)
Destroying so sweetly
(เดสดรอยอิง โซ ซวิทลิ)
Now
(เนา)
There is a fire in me
(แดร์ อีส ซา ไฟร อิน มี)
A fire that burns
(อะ ไฟร แดท เบิน)

This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn this city
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน ดีซ ซีทอิ)
Burn this city
(เบิน ดีซ ซีทอิ)
This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn this city
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน ดีซ ซีทอิ)
Burn this city
(เบิน ดีซ ซีทอิ)
This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn this city
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน ดีซ ซีทอิ)
Burn this city
(เบิน ดีซ ซีทอิ)
This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
And I’mI’m out of control and I burn
(แอ็นด ImIm เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล แอ็นด ดาย เบิน)
Oh how I burn for you
(โอ เฮา ไอ เบิน ฟอ ยู)
Burn
(เบิน)
Oh how I burn for you
(โอ เฮา ไอ เบิน ฟอ ยู)
Burn
(เบิน)
How I burn
(เฮา ไอ เบิน)
How I burn
(เฮา ไอ เบิน)
Oh how I
(โอ เฮา ไอ)

This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn this city
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน ดีซ ซีทอิ)
Burn this city
(เบิน ดีซ ซีทอิ)
This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn this city
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน ดีซ ซีทอิ)
Burn this city
(เบิน ดีซ ซีทอิ)
This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn this city
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน ดีซ ซีทอิ)
Burn this city
(เบิน ดีซ ซีทอิ)
This fire is out of control
(ดีซ ไฟร อีส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
We’re going to burn itI’ll burn itI’llI’llI’ll burn it
(เวีย โกอิ้ง ทู เบิน itIll เบิน itIllIllIll เบิน หนิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Fire คำอ่านไทย Franz Ferdinand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น