เนื้อเพลง I Shall Not Be Moved คำอ่านไทย Elvis Presley

Well Lordy I shall not be, I shall not be moved
( เว็ล ลอร์ดี้ ไอ แฌ็ล น็อท บี , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
I shall not be, I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
Just like a tree that’s growin’ in the meadow [down by the water]
(จัซท ไลค เก ทรี แด๊ท โกรวิน อิน เดอะ เมดโอ [ เดาน ไบ เดอะ วอเทอะ ])
I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)

I’m on my way to glory land and I shall not be moved
(แอม ออน มาย เว ทู กโลริ แล็นด แอ็นด ดาย แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
On my way to glory land I will not be moved
(ออน มาย เว ทู กโลริ แล็นด ดาย วิล น็อท บี มูฝ)
I’m like a tree that’s planted by the water
(แอม ไลค เก ทรี แด๊ท พลานท ไบ เดอะ วอเทอะ)
I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)

I shall not be, I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
I shall not be, I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
Just like a tree that’s planted by the water
(จัซท ไลค เก ทรี แด๊ท พลานท ไบ เดอะ วอเทอะ)
I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)

I shall not be, I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
I shall not be, I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
Just like a tree that’s planted by the water
(จัซท ไลค เก ทรี แด๊ท พลานท ไบ เดอะ วอเทอะ)
I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)

Well I’m on my way to glory land and I shall not be moved
(เว็ล แอม ออน มาย เว ทู กโลริ แล็นด แอ็นด ดาย แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
On my way to glory land I shall not be moved
(ออน มาย เว ทู กโลริ แล็นด ดาย แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
I’m like a tree that’s planted by the water
(แอม ไลค เก ทรี แด๊ท พลานท ไบ เดอะ วอเทอะ)
I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)

Oh well
(โอ เว็ล)
I shall not be, I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
I shall not be, I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
Just like a tree that’s planted by the water
(จัซท ไลค เก ทรี แด๊ท พลานท ไบ เดอะ วอเทอะ)
I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)

On this rock of ages, I shall not be moved
(ออน ดีซ ร็อค อ็อฝ เอจ , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
On this rock of ages, I shall not be moved
(ออน ดีซ ร็อค อ็อฝ เอจ , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
Just like a tree that’s planted by the water
(จัซท ไลค เก ทรี แด๊ท พลานท ไบ เดอะ วอเทอะ)
I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)

Glory, glory, glory Hallelujah, I shall not be moved
(กโลริ , กโลริ , กโลริ เฮลเลวลูยา , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
Glory Hallelujah, I shall not be moved
(กโลริ เฮลเลวลูยา , ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)
Just like a tree that’s planted by the water
(จัซท ไลค เก ทรี แด๊ท พลานท ไบ เดอะ วอเทอะ)
I shall not be moved
(ไอ แฌ็ล น็อท บี มูฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Shall Not Be Moved คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น