เนื้อเพลง Time to Say Goodbye คำอ่านไทย Simple Plan

I just don’t want to waste another day
( ไอ จัซท ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท แอะนัธเออะ เด)
I’m trying to make things right
(แอม ทไรอิง ทู เมค ธิง ไรท)
But you shove it in my face
(บัท ยู ฌัฝ อิท อิน มาย เฟซ)
And all those things you’ve done to me I can’t erase
(แอ็นด ออล โฑส ธิง ยู๊ฟ ดัน ทู มี ไอ แค็นท อิเรซ)
And I can’t keep this inside
(แอ็นด ดาย แค็นท คีพ ดีซ อีนไซด)
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)

On the first day that I met you
(ออน เดอะ เฟิซท เด แดท ไอ เม็ท ยู)
I should have known to walk away
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ทู วอค อะเว)
I should have told you you were crazy
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู ยู เวอ คเรสิ)
And disappear without a trace
(แอ็นด ดิแซ็พเพีย วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
But instead I stood there waiting
(บัท อินซเทด ดาย ซทูด แดร์ เวททิง)
Hoping you would come around
(โฮพปิง ยู เวิด คัม อะเรานด)
But you always found a way to let me down
(บัท ยู ออลเว เฟานด อะ เว ทู เล็ท มี เดาน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
[I just don’t want to waste another day]
([ ไอ จัซท ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท แอะนัธเออะ เด ])
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
[Cause things will never be he same]
([ คอส ธิง วิล เนฝเวอะ บี ฮี เซม ])
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
[You make me think I need to walk away]
([ ยู เมค มี ธิงค ไอ นีด ทู วอค อะเว ])
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)

After all the things I’ve done for you
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ธิง แอฝ ดัน ฟอ ยู)
You never tried to do the same
(ยู เนฝเวอะ ทไร ทู ดู เดอะ เซม)
It’s like you always play the victim
(อิทซ ไลค ยู ออลเว พเล เดอะ ฝิคทิม)
And I’m the one you always blame
(แอ็นด แอม ดิ วัน ยู ออลเว บเลม)
When you need someone to save you
(ฮเว็น ยู นีด ซัมวัน ทู เซฝ ยู)
When you think you’re going to drown
(ฮเว็น ยู ธิงค ยัวร์ โกอิ้ง ทู ดเราน)
[Think you’re going to drown]
([ ธิงค ยัวร์ โกอิ้ง ทู ดเราน ])
You just grab your arms around me and pull me down
(ยู จัซท กแร็บ ยุร อาม อะเรานด มี แอ็นด พุล มี เดาน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
[I just don’t want to waste another day]
([ ไอ จัซท ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท แอะนัธเออะ เด ])
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
[Cause things will never be he same]
([ คอส ธิง วิล เนฝเวอะ บี ฮี เซม ])
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
[You make me think I need to walk away]
([ ยู เมค มี ธิงค ไอ นีด ทู วอค อะเว ])
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)

Now I’m gone
(เนา แอม กอน)
It’s too late
(อิทซ ทู เลท)
You can’t fix
(ยู แค็นท ฟิคซ)
Your mistakes
(ยุร มิซเทค)
I was trying to save you from you
(ไอ วอส ทไรอิง ทู เซฝ ยู ฟร็อม ยู)
So you scream
(โซ ยู ซครีม)
So you cry
(โซ ยู คไร)
I can see
(ไอ แค็น ซี)
Through your lies
(ธรู ยุร ไล)
You’re just trying to change me
(ยัวร์ จัซท ทไรอิง ทู เชนจ มี)
[Trying to change me]
([ ทไรอิง ทู เชนจ มี ])

Somewhere in the distance
(ซัมแวร์ อิน เดอะ ดีซแท็นซ)
There’s a place for me to go
(แดร์ ซา พเลซ ฟอ มี ทู โก)
I don’t want you to hate me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู เฮท มี)
But I think you need to know
(บัท ไอ ธิงค ยู นีด ทู โน)
You’re weighing on my shoulders
(ยัวร์ เวงอิง ออน มาย โฌลเดอะ)
And I’m sick of feeling down
(แอ็นด แอม ซิค อ็อฝ ฟีลอิง เดาน)
So I guess it’s time for me to say goodbye
(โซ ไอ เก็ซ อิทซ ไทม ฟอ มี ทู เซ กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time to Say Goodbye คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น