เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Bon Jovi

[J. Bon Jovi]
( [ เจ บ็อง โจฝวี่])

All I know is what I’ve been sold
(ออล ไอ โน อีส ว็อท แอฝ บีน โซลด)
You can read my life like a fortune told
(ยู แค็น เร็ด มาย ไลฟ ไลค เก ฟอชุน โทลด)
I’ve seen the dream, there’s no land of Oz
(แอฝ ซีน เดอะ ดรีม , แดร์ โน แล็นด อ็อฝ Oz)
But I got my brain and I got a heart
(บัท ไอ ก็อท มาย บเรน แอ็นด ดาย ก็อท ดา ฮาท)
And courage built I won’t let go
(แอ็นด เคอริจ บิลท ไอ ว็อนท เล็ท โก)
What we need right now is ….soul
(ว็อท วี นีด ไรท เนา อีส โซล)

I can’t do this, you can’t do that
(ไอ แค็นท ดู ดีซ , ยู แค็นท ดู แดท)
They feed us lines but I won’t act
(เด ฟี อัซ ไลน บัท ไอ ว็อนท แอ็คท)
And all good things will come to pass
(แอ็นด ออล เกิด ธิง วิล คัม ทู เพซ)
But the truth is all you have to have
(บัท เดอะ ทรูธ อีส ซอร์ ยู แฮ็ฝ ทู แฮ็ฝ)
And would you lie for it?
(แอ็นด เวิด ยู ไล ฟอ อิท)
[Do you] cry for it?
([ ดู ยู ] คไร ฟอ อิท)
[Would you] die for it?
([ เวิด ยู ] ได ฟอ อิท)
Would you
(เวิด ยู)

I believe, I believe
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)
With every breath that I breathe
(วิฑ เอฝริ บเร็ธ แดท ไอ บรีฑ)
You and me can turn a whisper to a scream
(ยู แอ็นด มี แค็น เทิน อะ ฮวีซเพอะ ทู อะ ซครีม)
I believe, I believe
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)

You know what you came here for
(ยู โน ว็อท ยู เคม เฮียร ฟอ)
You’ll pay the cost,
(โยว เพ เดอะ ค็อซท ,)
like it’s your cross to bear
(ไลค อิทซ ยุร คร็อซ ทู แบ)
Are we the ones that put it there
(อาร์ วี ดิ วัน แดท พัท ดิธ แดร์)
Would you scheme for it
(เวิด ยู ซคีม ฟอ อิท)
scream for it, bleed for it
(ซครีม ฟอ อิท , บลีด ฟอ อิท)
Would you
(เวิด ยู)

I belive, I believe
(ไอ บิวลีฝ , ไอ บิลีฝ)
Believe we’re still worth
(บิลีฝ เวีย ซทิล เวิธ)
The fight you’ll see
(เดอะ ไฟท โยว ซี)
There’s no hope for this world tonight
(แดร์ โน โฮพ ฟอ ดีซ เวิลด ทุไนท)
I believe, I believe
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)

Don’t look up on your movie screens
(ด้อนท์ ลุค อัพ ออน ยุร มูวี่ ซครีน)
In record stores or magazines
(อิน เรคออด ซโท ออ แมกอะสีน)
Close your eyes and you will see
(คโลส ยุร ไอ แซน ยู วิล ซี)
That you are all you really need
(แดท ยู อาร์ ออล ยู ริแอ็ลลิ นีด)

I believe, I believe
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)
With every breath that I breathe
(วิฑ เอฝริ บเร็ธ แดท ไอ บรีฑ)
You and me can turn a
(ยู แอ็นด มี แค็น เทิน อะ)
whisper to a scream
(ฮวีซเพอะ ทู อะ ซครีม)
I believe, I believe
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น