เนื้อเพลง Sooner or Later คำอ่านไทย Breaking Benjamin

I want a normal life
( ไอ ว็อนท ดา นอแม็ล ไลฟ)
Just like a newborn child
(จัซท ไลค เก นิวบรอน ไชล)
I am a lover hater
(ไอ แอ็ม มา ลัฝเออะ เฮเดอ)
I am an initiator
(ไอ แอ็ม แอน อินีฌอิเอเทอะ)
You are an oversight
(ยู อาร์ แอน โอเฝอะไซท)
Don’t try to compromise
(ด้อนท์ ทไร ทู คอมพโระไมส)
I learn to love to hate it
(ไอ เลิน ทู ลัฝ ทู เฮท อิท)
I am not integrated
(ไอ แอ็ม น็อท อีนทิกเรท)

Just call my name
(จัซท คอล มาย เนม)
You’ll be okay
(โยว บี โอเค)
Your scream is burning through my veins
(ยุร ซครีม อีส เบรินนิง ธรู มาย เฝน)

Sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
You gonna hate it
(ยู กอนนะ เฮท อิท)
Go ahead and throw your life away
(โก อะเฮด แอ็นด ธโร ยุร ไลฟ อะเว)
Driving me under
(ดรายวิง มี อันเดอะ)
Leaving me out there
(ลีฝอิงส มี เอ้า แดร์)
Go ahead and throw your life away
(โก อะเฮด แอ็นด ธโร ยุร ไลฟ อะเว)

Your like an infantile
(ยุร ไลค แอน อีนแฟ็นไทล)
I knew it all the while
(ไอ นยู อิท ดอร์ เดอะ ฮไวล)
You sit and try to play me
(ยู ซิท แอ็นด ทไร ทู พเล มี)
Just like you see on TV
(จัซท ไลค ยู ซี ออน ทีวี)
I am an oversight
(ไอ แอ็ม แอน โอเฝอะไซท)
Just like a parasite
(จัซท ไลค เก แพระไซท)
Why am I so pathetic
(ฮไว แอ็ม ไอ โซ พะเธทอิค)
I know you won’t forget it
(ไอ โน ยู ว็อนท เฟาะเกท ดิธ)

Just call my name
(จัซท คอล มาย เนม)
You’ll be okay
(โยว บี โอเค)
Your scream is burning through my veins
(ยุร ซครีม อีส เบรินนิง ธรู มาย เฝน)

Sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
Your gonna hate it
(ยุร กอนนะ เฮท อิท)
Go ahead and throw my life away
(โก อะเฮด แอ็นด ธโร มาย ไลฟ อะเว)
Driving me under
(ดรายวิง มี อันเดอะ)
Leaving me out there
(ลีฝอิงส มี เอ้า แดร์)
Go ahead and throw my life away
(โก อะเฮด แอ็นด ธโร มาย ไลฟ อะเว)

Sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
Your gonna hate it
(ยุร กอนนะ เฮท อิท)
Go ahead and throw our life away
(โก อะเฮด แอ็นด ธโร เอ๊า ไลฟ อะเว)
Driving me under
(ดรายวิง มี อันเดอะ)
Leaving me out there
(ลีฝอิงส มี เอ้า แดร์)
Go ahead and throw our life away
(โก อะเฮด แอ็นด ธโร เอ๊า ไลฟ อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sooner or Later คำอ่านไทย Breaking Benjamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น