เนื้อเพลง The Man Comes Around คำอ่านไทย Johnny Cash

There’s a man going around taking names
( แดร์ ซา แม็น โกอิ้ง อะเรานด เทคอิง เนม)
And he decides who to free and who to blame
(แอ็นด ฮี ดิไซด ฮู ทู ฟรี แอ็นด ฮู ทู บเลม)
Everybody won’t be treated all the same
(เอวี่บอดี้ ว็อนท บี ทีอี ออล เดอะ เซม)
There’ll be a golden ladder reaching down
(เดอะเรล บี อะ โกลเด็น แลดเดอะ รีชชิง เดาน)
When the Man comes around
(ฮเว็น เดอะ แม็น คัม อะเรานด)

The hairs on your arm will stand up
(เดอะ แฮ ออน ยุร อาม วิล ซแท็นด อัพ)
At the terror in each sip and in each sup
(แอ็ท เดอะ เทเรอะ อิน อีช ซิพ แอ็นด อิน อีช ซัพ)
Will you partake of that last offered cup?
(วิล ยู พาเทค อ็อฝ แดท ลาซท ออฟเฟอะ คัพ)
Or disappear into the potter’s ground
(ออ ดิแซ็พเพีย อีนทุ เดอะ พอทเทอะ กเรานด)
When the Man comes around
(ฮเว็น เดอะ แม็น คัม อะเรานด)

Hear the trumpets, hear the pipers
(เฮีย เดอะ ทรัมเพ็ท , เฮีย เดอะ พายเพอร์)
One hundred million angels singing
(วัน ฮันดเร็ด มีลยัน เอนเจล ซิงกิง)
Multitudes are marching to the big kettledrum
(มัลทิทยูด แซร์ มัสชิง ทู เดอะ บิก kettledrum)
Voices calling, voices crying
(ฝอยซ คอลลิง , ฝอยซ คไรอิง)
Some are born and some are dying
(ซัม อาร์ บอน แอ็นด ซัม อาร์ ไดอิง)
It’s Alpha and Omega’s kingdom come
(อิทซ Alpha แอ็นด โอะมีกะ คีงดัม คัม)

And the whirlwind is in the thorn tree
(แอ็นด เดอะ เวอวิน อีส ซิน เดอะ ธอน ทรี)
The virgins are all trimming their wicks
(เดอะ เฝอจิน แซร์ ออล ทรีมมิง แด วิค)
The whirlwind is in the thorn tree
(เดอะ เวอวิน อีส ซิน เดอะ ธอน ทรี)
It’s hard for thee to kick against the pricks
(อิทซ ฮาด ฟอ ฑี ทู คิด อะเกนซท เดอะ พริค)

Till Armageddon no shalam, no shalom
(ทิล อามะเกดดัน โน shalam , โน shalom)
Then the father hen will call his chickens home
(เด็น เดอะ ฟาเฑอะ เฮ็น วิล คอล ฮิส ชีคเค็น โฮม)
The wise man will bow down before the thrown
(เดอะ ไวส แม็น วิล เบา เดาน บิโฟ เดอะ ธโรน)
And at His feet they’ll cast their golden crowns
(แอ็นด แอ็ท ฮิส ฟีท เด๊ว คาซท แด โกลเด็น คเราน)
When the Man comes around
(ฮเว็น เดอะ แม็น คัม อะเรานด)

Whoever is unjust let him be unjust still
(ฮูเอฝเออะ อีส อันจัซท เล็ท ฮิม บี อันจัซท ซทิล)
Whoever is righteous let him be righteous still
(ฮูเอฝเออะ อีส ไรชัซ เล็ท ฮิม บี ไรชัซ ซทิล)
Whoever is filthy let him be filthy still
(ฮูเอฝเออะ อีส ฟีลธิ เล็ท ฮิม บี ฟีลธิ ซทิล)
Listen to the words long written down
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เวิด ล็อง วึ้น เดาน)
When the Man comes around
(ฮเว็น เดอะ แม็น คัม อะเรานด)

Hear the trumpets, hear the pipers
(เฮีย เดอะ ทรัมเพ็ท , เฮีย เดอะ พายเพอร์)
One hundred million angels singing
(วัน ฮันดเร็ด มีลยัน เอนเจล ซิงกิง)
Multitudes are marching to the big kettledrum
(มัลทิทยูด แซร์ มัสชิง ทู เดอะ บิก kettledrum)
Voices calling and voices crying
(ฝอยซ คอลลิง แอ็นด ฝอยซ คไรอิง)
Some are born and some are dying
(ซัม อาร์ บอน แอ็นด ซัม อาร์ ไดอิง)
It’s Alpha and Omega’s kingdom come
(อิทซ Alpha แอ็นด โอะมีกะ คีงดัม คัม)

And the whirlwind is in the thorn tree
(แอ็นด เดอะ เวอวิน อีส ซิน เดอะ ธอน ทรี)
The virgins are all trimming their wicks
(เดอะ เฝอจิน แซร์ ออล ทรีมมิง แด วิค)
The whirlwind is in the thorn tree
(เดอะ เวอวิน อีส ซิน เดอะ ธอน ทรี)
It’s hard for thee to kick against the pricks
(อิทซ ฮาด ฟอ ฑี ทู คิด อะเกนซท เดอะ พริค)

In measured hundred weight and penny pound
(อิน เมฉเออะ ฮันดเร็ด เวท แอ็นด เพนนี เพานด)
When the Man comes around.
(ฮเว็น เดอะ แม็น คัม อะเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Man Comes Around คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น