เนื้อเพลง ABC 123 คำอ่านไทย Melanie B

You’ll let me take you to the next level
( โยว เล็ท มี เทค ยู ทู เดอะ เน็คซท เลฟเอ็ล)
Let your mind be free
(เล็ท ยุร ไมนด บี ฟรี)
Let your mind be free
(เล็ท ยุร ไมนด บี ฟรี)
If you wanna get with me
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี)
Simple as 123
(ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส 123)
Talkin ’bout ABC
(ทอคกิ่น เบาท ABC)
Like it real nasty
(ไลค อิท ริแอ็ล นาซทิ)
If you wanna play with me
(อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี)
Oh boy don’t waste my time
(โอ บอย ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)

You can keep me on a chain
(ยู แค็น คีพ มี ออน อะ เชน)
But I don’t think you can take the pain
(บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู แค็น เทค เดอะ เพน)
And all the things that I put you through
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท ไอ พัท ยู ธรู)
It just drove you crazy
(อิท จัซท ดโรฝ ยู คเรสิ)
Cos I’m so crazy
(คอซ แอม โซ คเรสิ)

You took control and set me free [set me free]
(ยู ทุค ค็อนทโรล แอ็นด เซ็ท มี ฟรี [ เซ็ท มี ฟรี ])
Between the flame of you and me [you and me]
(บีทวิน เดอะ ฟเลม อ็อฝ ยู แอ็นด มี [ ยู แอ็นด มี ])
And even though I had it all [had it all]
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ แฮ็ด ดิท ออล [ แฮ็ด ดิท ออล ])
I still reached out for more
(ไอ ซทิล รีช เอ้า ฟอ โม)

Let your mind be free
(เล็ท ยุร ไมนด บี ฟรี)
If you wanna get with me [get with me]
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี [ เก็ท วิฑ มี ])
Simple as 123
(ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส 123)
Talkin ’bout ABC [ABC]
(ทอคกิ่น เบาท ABC [ ABC ])
Like it real nasty
(ไลค อิท ริแอ็ล นาซทิ)
If you wanna play with me [play with me]
(อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี [ พเล วิฑ มี ])
Oh boy, don’t waste my time
(โอ บอย , ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)

I like your way without knowing how
(ไอ ไลค ยุร เว วิเฑาท โนอิง เฮา)
But there are some things that still get me down
(บัท แดร์ อาร์ ซัม ธิง แดท ซทิล เก็ท มี เดาน)
Same old way of making love
(เซม โอลด เว อ็อฝ เมคอิง ลัฝ)
It’s not quite enough
(อิทซ น็อท คไวท อินัฟ)
I need some more
(ไอ นีด ซัม โม)

You took control and set me free [set me free]
(ยู ทุค ค็อนทโรล แอ็นด เซ็ท มี ฟรี [ เซ็ท มี ฟรี ])
Between the flame of you and me [you and me]
(บีทวิน เดอะ ฟเลม อ็อฝ ยู แอ็นด มี [ ยู แอ็นด มี ])
And even though I had it all [had it all]
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ แฮ็ด ดิท ออล [ แฮ็ด ดิท ออล ])
I still reached out for more
(ไอ ซทิล รีช เอ้า ฟอ โม)

Let your mind be free
(เล็ท ยุร ไมนด บี ฟรี)
If you wanna get with me [if you wanna get with me]
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี [ อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี ])
Simple as 123
(ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส 123)
Talkin bout ABC [talkin bout ABC]
(ทอคกิ่น เบาท ABC [ ทอคกิ่น เบาท ABC ])
Like it real nasty
(ไลค อิท ริแอ็ล นาซทิ)
If you wanna play with me [if you wanna play with me]
(อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี [ อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี ])
Oh boy, don’t waste my time
(โอ บอย , ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)

[rap]
([ แร็พ ])

Let your mind be free, yeah
(เล็ท ยุร ไมนด บี ฟรี , เย่)
Let your mind be free
(เล็ท ยุร ไมนด บี ฟรี)
If you wanna get with me
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี)
Simple as 123 [123]
(ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส 123 [ 123 ])
Talkin ’bout ABC [ABC]
(ทอคกิ่น เบาท ABC [ ABC ])
Like it real nasty
(ไลค อิท ริแอ็ล นาซทิ)
If you wanna play with me [if you wanna play with me]
(อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี [ อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี ])
Oh boy, don’t waste my time
(โอ บอย , ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)

Let your mind be free
(เล็ท ยุร ไมนด บี ฟรี)
If you wanna get with me [get with me]
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี [ เก็ท วิฑ มี ])
Simple as 123
(ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส 123)
Talkin ’bout ABC [ABC]
(ทอคกิ่น เบาท ABC [ ABC ])
Like it real nasty
(ไลค อิท ริแอ็ล นาซทิ)
If you wanna play with me [play with me]
(อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี [ พเล วิฑ มี ])
Oh boy, don’t waste my time
(โอ บอย , ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)

Let your mind be free
(เล็ท ยุร ไมนด บี ฟรี)
If you wanna get with me [if you wanna get with me]
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี [ อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี ])
Simple as 123
(ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส 123)
Talkin ’bout ABC [talkin bout ABC]
(ทอคกิ่น เบาท ABC [ ทอคกิ่น เบาท ABC ])
Like it real nasty
(ไลค อิท ริแอ็ล นาซทิ)
If you wanna play with me [if you wanna play with me]
(อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี [ อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี ])
Oh boy, don’t waste my time
(โอ บอย , ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)

Let your mind be free
(เล็ท ยุร ไมนด บี ฟรี)
If you wanna play with me
(อิฟ ยู วอนนา พเล วิฑ มี)
Oh boy, don’t waste my time
(โอ บอย , ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง ABC 123 คำอ่านไทย Melanie B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น