เนื้อเพลง Couch Potato คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

[Intro]
( [ อินโทร ])
Look….
(ลุค)
If you had
(อิฟ ยู แฮ็ด)
One shot
(วัน ฌ็อท)
to sit on your lazy b*tt
(ทู ซิท ออน ยุร เลสิ บี *tt)
and watch all the TV you ever wanted
(แอ็นด ว็อช ออล เดอะ ทีวี ยู เอฝเออะ ว็อนท)
until your brain turned to mush
(อันทีล ยุร บเรน เทิน ทู มัฌ)
Would you go for it… or just let it slip
(เวิด ยู โก ฟอ อิท ออ จัซท เล็ท ดิธ ซลิพ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])

Yo, Remote is ready, eyes wide, palms are sweaty
(โย , ริโมท อีส เรดอิ , ไอ ไวด , พาม แซร์ ซเวทอิ)
The Flinstones on the TV already
(เดอะ Flinstones ออน เดอะ ทีวี ออลเรดอิ)
Wilma and Betty
(Wilma แอ็นด Betty)
No-Virgin The Channel surfin’ and I’m HD ready
(โน เฝอจิน เดอะ แชนเน็ล surfin แอ็นด แอม HD เรดอิ)
So I flip, garbage is all i’m getting
(โซ ไอ ฟลิพ , กาบิจ อีส ซอร์ แอม เกดดดิ้ง)
There’s Simon Cowell
(แดร์ ซายมอน Cowell)
Who folks want to disembowell
(ฮู โฟค ว็อนท ทู disembowell)
He opens his mouth, always says something fowl
(ฮี โอเพ็น ฮิส เมาธ , ออลเว เซ ซัมติง เฟาล)
They’re dyin wow
(เดรว ดายอิน เวา)
wannabees are cryin now
(แวนนาบี แซร์ คายอิน เนา)
He votes them out, time to throw in the towel
(ฮี โฝท เฑ็ม เอ้า , ไทม ทู ธโร อิน เดอะ เท๊าเว่ล)
Shows based on reality
(โฌ เบซ ออน ริแอลอิทิ)
Oh! the humanity
(โอ ! เดอะ ฮิวแมนอิทิ)
Oh! Ozzy’s family
(โอ ! Ozzys แฟมอิลิ)
Sho loves profanity
(โช ลัฝ พโระแฟนอิทิ)
Oh the insanity
(โอ ดิ อินแซนอิทิ)
Oh, dogs that crap and pee
(โอ , ด็อก แดท แครพ แอ็นด พี)
Home of depravity
(โฮม อ็อฝ ดิพแรฝอิทิ)
No, they live happily
(โน , เด ไลฝ แฮพพิลิ)
Plus ” Da Ali G Show ”
(พลัซ ” ดา เอลลี จี โฌ “)
And ” Celebrity Mole ”
(แอ็นด ” ซิเลบริทิ โมล “)
Oh theres ” Anna Nicole ”
(โอ แดร์ ” แอนนา เนโคว “)
Well she’s scarin me
(เว็ล ชี scarin มี)
Look Ma’, no cavities
(ลุค มา , โน cavities)
Oh, its a station break
(โอ , อิทซ ซา ซเทฌัน บเรค)
Better go off to the kitchen and microwave something
(เบทเทอะ โก ออฟฟ ทู เดอะ คีชเอ็น แอ็นด ไมคโระเวฝ ซัมติง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You’re gonna Lose Your Mind watchin TV
(ยัวร์ กอนนะ ลูส ยุร ไมนด วันชิน ทีวี)
They told me, they scold me
(เด โทลด มี , เด ซโคลด มี)
But i still tune in every show
(บัท ไอ ซทิล ทยูน อิน เอฝริ โฌ)
My cable gets C-Span, TV Land, and HBO
(มาย เค๊เบิ้ล เก็ท ซี ซแพ็น , ทีวี แล็นด , แอ็นด HBO)
The Travel Channel, Discovery, and Lifetime
(เดอะ ทแรฝแอ็ล แชนเน็ล , ดิซคัฝเออะริ , แอ็นด ไลฟ์ไทม์)

You’re gonna Lose your Mind watchin TV
(ยัวร์ กอนนะ ลูส ยุร ไมนด วันชิน ทีวี)
They told me, cajoled me, turn off those music videos [no!]
(เด โทลด มี , คะโจล มี , เทิน ออฟฟ โฑส มยูสิค ฝีดอิโอ [ โน ! ])
I’m gonna watch C-Span, TV Land, and HBO
(แอม กอนนะ ว็อช ซี ซแพ็น , ทีวี แล็นด , แอ็นด HBO)
TheHistory Channel and QVC and Lifetime [You’re gonna]
(TheHistory แชนเน็ล แอ็นด QVC แอ็นด ไลฟ์ไทม์ [ ยัวร์ กอนนะ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

My b*tt is aching
(มาย บี *tt อีส เอคอิง)
As I watch NASCAR racing
(แอ็ส ซาย ว็อช NASCAR เรสซิ่ง)
That show about undertaking
(แดท โฌ อะเบาท อันเดอะเทคอิง)
Larry King
(ลาร์ลี่ คิง)
To 24 to Law and Order
(ทู 24 ทู ลอ แอ็นด ออเดอะ)
The Weather Channels boring like 60 minutes anciant reporters
(เดอะ เวฑเออะ แชนเน็ล โบริง ไลค 60 มินยูท anciant ริโพเทอะ)
Next up on E! True Hollywood Story
(เน็คซท อัพ ออน อี ! ทรู ฮอลิวูด ซโทริ)
The rise and decline of 12 actors name Cory
(เดอะ ไรส แอ็นด ดิคไลน อ็อฝ 12 แอคเทอะ เนม โคย)
Shows for next fall, they’ve already been name’n
(โฌ ฟอ เน็คซท ฟอล , เดวฟ ออลเรดอิ บีน namen)
CSI: Boise, Touched By an Uncle, both sound pretty lame’n
(CSI : Boise , ทั๊ช ไบ แอน อั๊งเคิ่ล , โบธ เซานด พรีททิ lamen)
So does Everybody Tolerates Raymond
(โซ โด เอวี่บอดี้ ทอลเออะเรท เรมันทฺ)
The ” King of Queens ” jumped the shark the first minute
(เดอะ ” คิง อ็อฝ ควีน ” จัมพ เดอะ ฌาค เดอะ เฟิซท มินยูท)
I can’t believe Richard Simmons ain’t in it
(ไอ แค็นท บิลีฝ ริชราท ซิมเมินสฺ เอน อิน หนิด)
I move right onto ” 8 simple rules for dating my teenage daughter ”
(ไอ มูฝ ไรท ออนทู ” เอ๊ก ซิ๊มเพิ่ล รูล ฟอ เดทดิง มาย ทีนเอจ ดอเทอะ “)
Then I bet
(เด็น นาย เบ็ท)
I’ll watch ” The Bachlorette ”
(แอล ว็อช ” เดอะ Bachlorette “)
Followed by Welcome back Kotter
(ฟอลโล ไบ เวลคัม แบ็ค Kotter)
And The Muppet Show where they go ” Mahna Mahna ”
(แอ็นด เดอะ Muppet โฌ ฮแว เด โก ” Mahna Mahna “)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You’re gonna Lose Your Mind watchin TV
(ยัวร์ กอนนะ ลูส ยุร ไมนด วันชิน ทีวี)
They told me, they scold me
(เด โทลด มี , เด ซโคลด มี)
But i still tune in every show
(บัท ไอ ซทิล ทยูน อิน เอฝริ โฌ)
My cable gets C-Span, TV Land, and HBO
(มาย เค๊เบิ้ล เก็ท ซี ซแพ็น , ทีวี แล็นด , แอ็นด HBO)
The Disney Channel and A&E and Lifetime
(เดอะ Disney แชนเน็ล แอ็นด อะ.-&อี แอ็นด ไลฟ์ไทม์)

You’re gonna Lose your mind watchin TV
(ยัวร์ กอนนะ ลูส ยุร ไมนด วันชิน ทีวี)
They told me cajoled me
(เด โทลด มี คะโจล มี)
But I still love Lisa Kudrow [drow]
(บัท ไอ ซทิล ลัฝ ลีซา Kudrow [ drow ])
I’m lookin at C-Span, TV Land and HBO
(แอม ลุคกิน แอ็ท ซี ซแพ็น , ทีวี แล็นด แอ็นด HBO)
The Playboy Channel and Court TV and Liftime [Your Gonna]
(เดอะ พเลบอย แชนเน็ล แอ็นด โคท ทีวี แอ็นด Liftime [ ยุร กอนนะ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])

Never missed ” Melrose Place ” or ” Lost In Space ”
(เนฝเวอะ มิซ ” Melrose พเลซ ” ออ ” ล็อซท อิน ซเพซ “)
I’ve seen each ” Amazing Race ” and ” Without a Trace ”
(แอฝ ซีน อีช ” อะเมสอิง เรซ ” แอ็นด ” วิเฑาท ดา เทร๊ซ “)
I’ve only seen ” Will and Grace ” one time, one day
(แอฝ โอ๊นลี่ ซีน ” วิล แอ็นด กเรซ ” วัน ไทม , วัน เด)
Wish I hadn’t cause TiVo now thinks i’m gay
(วิฌ ไอ แฮดอินท คอส ทิโซ เนา ธิงค แอม เก)
And ” Fear Factor ” I watched only a half hour
(แอ็นด ” เฟีย แฟคเทอะ ” ไอ ว็อช โอ๊นลี่ อะ ฮาล์ฟ เอาร)
After that I felt like I needed a long shower
(อาฟเทอะ แดท ไอ เฟ็ลท ไลค ไก นีด อะ ล็อง เฌาเออะ)
Network exects with naked ambitions
(เน็ทเวิรค exects วิฑ เนคิด แอ็มบีฌอัน)
Next week on FOX watch lions eat Christians
(เน็คซท วีค ออน ฟ็อคซ ว็อช ไลอัน อีท ครีซแช็น)
Like tie up those programming planners
(ไลค ไท อัพ โฑส programmings planners)
Make em’ watch all ok that junk until thier heads explode just like ” Scanners ”
(เมค เอ็ม ว็อช ออล โอเค แดท จังค อันทีล thier เฮ็ด เอ็คซพโลด จัซท ไลค ” เค็นทเทอะ “)
Leech-Covered grub-eating fool on ” Survivor ”
(ลีช คัฝเออะ กรับ อีสดิง ฟูล ออน ” เซอะไฝฝเออะ “)
Look there’s James Lipton
(ลุค แดร์ เจมLipton)
Disscussing the Ouvre of Mr. Rob Schnieder
(Disscussings ดิ ouvre อ็อฝ มีซเทอะ ร็อบ Schnieder)
And theres Gilligin and SpongeBob plus Theres McGuiver
(แอ็นด แดร์ Gilligin แอ็นด สเปิงบอบ พลัซ แดร์ McGuiver)
And Jay Leno has got Madonna hey there’s Luke Perry
(แอ็นด เจ Leno แฮ็ส ก็อท มาดอนน่า เฮ แดร์ Luke เพอรี่)
And a special all pig-latin episode of ” Drew Carey ”
(แอ็นด อะ ซเพฌแอ็ล ออล พิก แลทอิน เอพอิดซด อ็อฝ ” ดรู แครี่ “)
Gotta turn on ET, cause i’m a gossip freak
(กอททะ เทิน ออน ET , คอส แอม มา กอซซิบ ฟรีค)
And I gotta know who J.Lo is marryin this week
(แอ็นด ดาย กอททะ โน ฮู เจ โล อีส marryin ดีซ วีค)
A 30 second spot then I come back to ” Are You Hot ”
(อะ 30 เซคอันด สพอท เด็น นาย คัม แบ็ค ทู ” อาร์ ยู ฮ็อท “)
I was plannin on recording ” The Sapranos ”
(ไอ วอส เพลนนิน ออน เรคเอิดดิง ” เดอะ Sapranos “)
I forgot
(ไอ เฟาะกอท)
I love shows wit or without a plot
(ไอ ลัฝ โฌ วิท ออ วิเฑาท ดา พล็อท)
I’ll stare ’til my legs are numb, my eyes bloodshot
(แอล ซแท ทิล มาย เล็ก แซร์ นัม , มาย ไอ บลูดชอท)
Because i’ve only have got one brain to rot
(บิคอส แอฝ โอ๊นลี่ แฮ็ฝ ก็อท วัน บเรน ทู ร็อท)
I’m gonna spend my life watchin television a lot
(แอม กอนนะ ซเพ็นด มาย ไลฟ วันชิน เทลิฝีฉอัน อะ ล็อท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You’re gonna Lose Your Mind watchin TV
(ยัวร์ กอนนะ ลูส ยุร ไมนด วันชิน ทีวี)
They told me, they scold me
(เด โทลด มี , เด ซโคลด มี)
But i still tune in every show
(บัท ไอ ซทิล ทยูน อิน เอฝริ โฌ)
My cable gets C-Span, TV Land, and HBO
(มาย เค๊เบิ้ล เก็ท ซี ซแพ็น , ทีวี แล็นด , แอ็นด HBO)
The Sci-Fi Channel and AMC and Lifetime
(เดอะ Sci ฟาย แชนเน็ล แอ็นด AMC แอ็นด ไลฟ์ไทม์)

You’re gonna Lose your mind watching TV
(ยัวร์ กอนนะ ลูส ยุร ไมนด วัทชิง ทีวี)
They told me cajoled me turn off that ” Oprah Winfrey Show ” [no]
(เด โทลด มี คะโจล มี เทิน ออฟฟ แดท ” โอปราห์ วินเฟรย์ โฌ ” [ โน ])
I gotta get C-Span, TV Land and HBO
(ไอ กอททะ เก็ท ซี ซแพ็น , ทีวี แล็นด แอ็นด HBO)
The Learining Channel and MTV and Lifetime [your gonna]
(เดอะ Learinings แชนเน็ล แอ็นด เอ็มทีวี แอ็นด ไลฟ์ไทม์ [ ยุร กอนนะ ])

You can watch anything you want to man
(ยู แค็น ว็อช เอนอิธิง ยู ว็อนท ทู แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Couch Potato คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น