เนื้อเพลง Unusual You คำอ่านไทย Britney Spears

Nothing about you is typical
( นัธอิง อะเบาท ยู อีส ทีพอิแค็ล)
Nothing about you is predictable
(นัธอิง อะเบาท ยู อีส พีดิทเทเบิล)
You’ve got me all twisted and confused
(ยู๊ฟ ก็อท มี ออล ทวิซท แอ็นด ค็อนฟยูส)
[It’s all new]
([ อิทซ ซอร์ นยู ])
Up til now, I thought I knew love
(อัพ ทิล เนา , ไอ ธอท ไอ นยู ลัฝ)
Nothing to loose and its damaged cause
(นัธอิง ทู ลูซ แอ็นด อิทซ แดมอิจ คอส)
Patterns will fall as quick as I do, but now
(แพทเทิน วิล ฟอล แอ็ส ควิค แอ็ส ซาย ดู , บัท เนา)

Bridges are burning
(บริจ แซร์ เบรินนิง)
Baby I’m learning, a new way of thinking now
(เบบิ แอม เลอนิง , อะ นยู เว อ็อฝ ติ้งกิง เนา)
Love I can see, nothing will be, just like it was
(ลัฝ ไอ แค็น ซี , นัธอิง วิล บี , จัซท ไลค อิท วอส)
Is that because?
(อีส แดท บิคอส)

Baby you’re so unusual
(เบบิ ยัวร์ โซ อันยูฉวล)
Didn’t anyone tell you, you’re supposed to, break my heart?
(ดิ๊นอิน เอนอิวัน เท็ล ยู , ยัวร์ ซัพโพส ทู , บเรค มาย ฮาท)
I expect you do, so why haven’t you?
(ไอ เอ็คซเพคท ยู ดู , โซ ฮไว แฮฟเวน ยู)
Maybe you’re not even human cause
(เมบี ยัวร์ น็อท อีเฝ็น ฮยูแม็น คอส)
Only an angel can be so unusual
(โอ๊นลี่ แอน เอนเจล แค็น บี โซ อันยูฉวล)
Sweet surprise, I could get used to
(สวี้ท เซิพไรส , ไอ เคิด เก็ท ยูซ ทู)
Unusual You
(อันยูฉวล ยู)

Been so many things when i was someone else
(บีน โซ เมนอิ ธิง ฮเว็น นาย วอส ซัมวัน เอ็ลซ)
Boxer in the ring trying to defend myself
(บอคเซอะ อิน เดอะ ริง ทไรอิง ทู ดิเฟนด ไมเซลฟ)
In the private eye to see what’s going on
(อิน เดอะ พไรฝิท ไอ ทู ซี ว็อท โกอิ้ง ออน)
[That’s long gone]
([ แด๊ท ล็อง กอน ])
When I’m with you, i can just be myself
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู , ไอ แค็น จัซท บี ไมเซลฟ)
You’re always where you said you will be
(ยัวร์ ออลเว ฮแว ยู เซ็ด ยู วิล บี)
Shocking cause i never knew love like this could exist
(ฌอคคิง คอส ไอ เนฝเวอะ นยู ลัฝ ไลค ดีซ เคิด เอ็กสีซท)

Tables are turning
(เท๊เบิ้ล แซร์ เทินนิง)
My heart is soaring, You’ll never let me down
(มาย ฮาท อีส soarings , โยว เนฝเวอะ เล็ท มี เดาน)
Answer my call, here after all
(อานเซอะ มาย คอล , เฮียร อาฟเทอะ ออล)
Never met anyone like you
(เนฝเวอะ เม็ท เอนอิวัน ไลค ยู)

Baby you’re so unusual
(เบบิ ยัวร์ โซ อันยูฉวล)
Didn’t anyone tell you, you’re supposed to, break my heart?
(ดิ๊นอิน เอนอิวัน เท็ล ยู , ยัวร์ ซัพโพส ทู , บเรค มาย ฮาท)
I expect you do, so why haven’t you?
(ไอ เอ็คซเพคท ยู ดู , โซ ฮไว แฮฟเวน ยู)
Maybe you’re not even human cause
(เมบี ยัวร์ น็อท อีเฝ็น ฮยูแม็น คอส)
Only an angel can be so unusual
(โอ๊นลี่ แอน เอนเจล แค็น บี โซ อันยูฉวล)
Sweet surprise, I could get used to
(สวี้ท เซิพไรส , ไอ เคิด เก็ท ยูซ ทู)
Unusual You
(อันยูฉวล ยู)

Can’t believe that I almost didn’t try
(แค็นท บิลีฝ แดท ไอ ออลโมซท ดิ๊นอิน ทไร)
When you call my name
(ฮเว็น ยู คอล มาย เนม)
Now everything has changed
(เนา เอ๊วี่ติง แฮ็ส เชนจ)

Baby you’re so unusual
(เบบิ ยัวร์ โซ อันยูฉวล)
Didn’t anyone tell you, you’re supposed to, break my heart?
(ดิ๊นอิน เอนอิวัน เท็ล ยู , ยัวร์ ซัพโพส ทู , บเรค มาย ฮาท)
I expect you do, so why haven’t you?
(ไอ เอ็คซเพคท ยู ดู , โซ ฮไว แฮฟเวน ยู)
Maybe you’re not even human cause
(เมบี ยัวร์ น็อท อีเฝ็น ฮยูแม็น คอส)
Only an angel can be so unusual
(โอ๊นลี่ แอน เอนเจล แค็น บี โซ อันยูฉวล)
Sweet surprise, I could get used to
(สวี้ท เซิพไรส , ไอ เคิด เก็ท ยูซ ทู)
Unusual You
(อันยูฉวล ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unusual You คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น