เนื้อเพลง I’ll Be Here Awhile คำอ่านไทย 311

Music: N. Hexum, D. Martinez; Lyrics: N. Hexum, D. Martinez
( มยูสิค : เอ็น เฮกซัม , ดี Martinez ; ลีริค : เอ็น เฮกซัม , ดี Martinez)

I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’ll be here awhile
(แอล บี เฮียร อะฮไวล)

Far is solace in the maddening pace
(ฟา อีส ซอลอิซ อิน เดอะ แมดดีนิง เพซ)
Sad state written on my face
(แซ็ด ซเทท วึ้น ออน มาย เฟซ)

Not a tight rope walk but dance
(น็อท ดา ไทท โรพ วอค บัท ดานซ)
Uncertain game of chance
(อันเซอทิน เกม อ็อฝ ชานซ)
But I’ll see it through in time
(บัท แอล ซี อิท ธรู อิน ไทม)

I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’ll be here awhile
(แอล บี เฮียร อะฮไวล)

And if a person place or thing can deliver
(แอ็นด อิฟ อะ เพ๊อร์ซั่น พเลซ ออ ธิง แค็น ดิลีฝเออะ)
I will quiver with delight
(ไอ วิล ควีฝเออะ วิฑ ดิไลท)
Tempted by the hand that could
(เท็ม ไบ เดอะ แฮ็นด แดท เคิด)
Blind my vision and sight
(บไลนด มาย ฝีฉอัน แอ็นด ไซท)

But at twenty years of age
(บัท แอ็ท ทเวนทิ เยีย อ็อฝ เอจ)
In frolic and in rage
(อิน ฟรอลอิค แอ็นด อิน เรจ)
I will see it through in time
(ไอ วิล ซี อิท ธรู อิน ไทม)

I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’ll be here awhile
(แอล บี เฮียร อะฮไวล)

But the dawn has come into the endless night
(บัท เดอะ ดอน แฮ็ส คัม อีนทุ ดิ เอ็นเล็ซ ไนท)
And everything’s going to be all right
(แอ็นด เอ๊วี่ติง โกอิ้ง ทู บี ออล ไรท)

But at thirty years of age
(บัท แอ็ท เธอทิ เยีย อ็อฝ เอจ)
Through frolic and in rage
(ธรู ฟรอลอิค แอ็นด อิน เรจ)
All regressed and healed in time
(ออล รีกเร็ซ แอ็นด ฮีล อิน ไทม)

I’ll be here awhile ain’t going nowhere
(แอล บี เฮียร อะฮไวล เอน โกอิ้ง โนแวร์)
Said I, said I, said I
(เซ็ด ดาย , เซ็ด ดาย , เซ็ด ดาย)
I will survive
(ไอ วิล เซอะไฝฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be Here Awhile คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น