เนื้อเพลง I Do, I Do, I Do, I Do, I Do คำอ่านไทย Abba

Love me or leave me, make your choice but believe me
( ลัฝ มี ออ ลีฝ มี , เมค ยุร ชอยซ บัท บิลีฝ มี)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
I do, I do, I do, I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)
I can’t conceal it, don’t you see, can’t you feel it?
(ไอ แค็นท ค็อนซีล อิท , ด้อนท์ ยู ซี , แค็นท ยู ฟีล อิท)
Don’t you too?
(ด้อนท์ ยู ทู)
I do, I do, I do, I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)

Oh, I’ve been dreaming through my lonely past
(โอ , แอฝ บีน ดรีมมิง ธรู มาย โลนลิ พาซท)
Now I just made it, I found you at last
(เนา ไอ จัซท เมด อิท , ไอ เฟานด ยู แอ็ท ลาซท)

So come on, now let’s try it, I love you, can’t deny it
(โซ คัมมอน , เนา เล็ท ทไร อิท , ไอ ลัฝ ยู , แค็นท ดิไน อิท)
Cos it’s true
(คอซ อิทซ ทรู)
I do, I do, I do, I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)

Oh, no hard feelings between you and me
(โอ , โน ฮาด ฟีลอิง บีทวิน ยู แอ็นด มี)
If we can’t make it, but just wait and see
(อิฟ วี แค็นท เมค อิท , บัท จัซท เวท แอ็นด ซี)

So come on, now let’s try it, I love you, can’t deny it
(โซ คัมมอน , เนา เล็ท ทไร อิท , ไอ ลัฝ ยู , แค็นท ดิไน อิท)
Cos it’s true
(คอซ อิทซ ทรู)
I do, I do, I do, I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)
So love me or leave me, make your choice but believe me
(โซ ลัฝ มี ออ ลีฝ มี , เมค ยุร ชอยซ บัท บิลีฝ มี)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
I do, I do, I do, I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)
I can’t conceal it, don’t you see, can’t you feel it?
(ไอ แค็นท ค็อนซีล อิท , ด้อนท์ ยู ซี , แค็นท ยู ฟีล อิท)
Don’t you too?
(ด้อนท์ ยู ทู)
I do, I do, I do, I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Do, I Do, I Do, I Do, I Do คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น