เนื้อเพลง Could You Love Me คำอ่านไทย Youngstown

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
Sometimes I don’t know
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ โน)
Where do I go?
(ฮแว ดู ไอ โก)
Who do I turn to? [Oh baby]
(ฮู ดู ไอ เทิน ทู [ โอ เบบิ ])
When you found something new, somebody who
(ฮเว็น ยู เฟานด ซัมติง นยู , ซัมบอดี้ ฮู)
Makes me feel so full when I’m empty
(เมค มี ฟีล โซ ฟูล ฮเว็น แอม เอมทิ)

Now tell me this time
(เนา เท็ล มี ดีซ ไทม)
Don’t you know I’m losing my mind
(ด้อนท์ ยู โน แอม โรซิง มาย ไมนด)
Is the feeling mutual, cuz I,
(อีส เดอะ ฟีลอิง มยูชวล , คัซ ไอ ,)
Baby I just gotta know, gotta know
(เบบิ ไอ จัซท กอททะ โน , กอททะ โน)
Now tell me
(เนา เท็ล มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Could you love got my heart invested
(เคิด ยู ลัฝ ก็อท มาย ฮาท อินเฝซท)
Would you love if I give you my best
(เวิด ยู ลัฝ อิฟ ฟาย กิฝ ยู มาย เบ็ซท)
And could you love baby, here’s the question
(แอ็นด เคิด ยู ลัฝ เบบิ , เฮียร เดอะ คเวซชัน)
Could you love me [could you love me]
(เคิด ยู ลัฝ มี [ เคิด ยู ลัฝ มี ])
Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
I leave myself wide open
(ไอ ลีฝ ไมเซลฟ ไวด โอเพ็น)
Would you love and inside I’m hopin’
(เวิด ยู ลัฝ แอ็นด อีนไซด แอม โฮพปิน)
Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
These words I’ve spoken
(ฑิส เวิด แอฝ ซโพเค็น)
Could you love me?
(เคิด ยู ลัฝ มี)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I can’t ascertain cuz now its too late
(ไอ แค็นท แอซเซอะเทน คัซ เนา อิทซ ทู เลท)
Look what you’ve done to me
(ลุค ว็อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)

Now tell me this time
(เนา เท็ล มี ดีซ ไทม)
Don’t you know I’m losing my mind
(ด้อนท์ ยู โน แอม โรซิง มาย ไมนด)
Is the feeling mutual, cuz I,
(อีส เดอะ ฟีลอิง มยูชวล , คัซ ไอ ,)
Baby I just gotta know, gotta know
(เบบิ ไอ จัซท กอททะ โน , กอททะ โน)
Tell me
(เท็ล มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Could you love got my heart invested
(เคิด ยู ลัฝ ก็อท มาย ฮาท อินเฝซท)
Would you love if I give you my best
(เวิด ยู ลัฝ อิฟ ฟาย กิฝ ยู มาย เบ็ซท)
And could you love baby, here’s the question
(แอ็นด เคิด ยู ลัฝ เบบิ , เฮียร เดอะ คเวซชัน)
Could you love me [could you love me]
(เคิด ยู ลัฝ มี [ เคิด ยู ลัฝ มี ])
Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
I leave myself wide open
(ไอ ลีฝ ไมเซลฟ ไวด โอเพ็น)
Would you love and inside I’m hopin’
(เวิด ยู ลัฝ แอ็นด อีนไซด แอม โฮพปิน)
Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
These words I’ve spoken
(ฑิส เวิด แอฝ ซโพเค็น)
Could you love me?
(เคิด ยู ลัฝ มี)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Do you understand?
(ดู ยู อันเดิซแทนด)
I’ve given all I can
(แอฝ กีฝเอ็น ออล ไอ แค็น)
What more can I do? [ooh baby]
(ว็อท โม แค็น นาย ดู [ อู้ เบบิ ])
You gotta let me know
(ยู กอททะ เล็ท มี โน)
You gotta let your feelings show
(ยู กอททะ เล็ท ยุร ฟีลอิง โฌ)
Could you love, baby would you love me if [baby, I love you]
(เคิด ยู ลัฝ , เบบิ เวิด ยู ลัฝ มี อิฟ [ เบบิ , ไอ ลัฝ ยู ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Could you love got my heart invested
(เคิด ยู ลัฝ ก็อท มาย ฮาท อินเฝซท)
Would you love if I give my best
(เวิด ยู ลัฝ อิฟ ฟาย กิฝ มาย เบ็ซท)
And could you love baby, here’s the question
(แอ็นด เคิด ยู ลัฝ เบบิ , เฮียร เดอะ คเวซชัน)
Could you love me [could you love me]
(เคิด ยู ลัฝ มี [ เคิด ยู ลัฝ มี ])
Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
I leave myself wide open
(ไอ ลีฝ ไมเซลฟ ไวด โอเพ็น)
Would you love and inside I’m hopin’
(เวิด ยู ลัฝ แอ็นด อีนไซด แอม โฮพปิน)
Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
These words I’ve spoken
(ฑิส เวิด แอฝ ซโพเค็น)
Could you love me?
(เคิด ยู ลัฝ มี)

Could you love got my heart invested
(เคิด ยู ลัฝ ก็อท มาย ฮาท อินเฝซท)
Would you love if I give my best
(เวิด ยู ลัฝ อิฟ ฟาย กิฝ มาย เบ็ซท)
And could you love baby, here’s the question
(แอ็นด เคิด ยู ลัฝ เบบิ , เฮียร เดอะ คเวซชัน)
Could you love me [could you love me]
(เคิด ยู ลัฝ มี [ เคิด ยู ลัฝ มี ])
Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
I leave myself wide open
(ไอ ลีฝ ไมเซลฟ ไวด โอเพ็น)
Would you love and inside I’m hopin’
(เวิด ยู ลัฝ แอ็นด อีนไซด แอม โฮพปิน)
Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
These words I’ve spoken
(ฑิส เวิด แอฝ ซโพเค็น)
Could you love me?
(เคิด ยู ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Could You Love Me คำอ่านไทย Youngstown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น