เนื้อเพลง All The Time คำอ่านไทย Green Day

All the time, every time I need it.
( ออล เดอะ ไทม , เอฝริ ไทม ไอ นีด ดิท)
What’s the time?
(ว็อท เดอะ ไทม)
I’d say the time is right.
(อาย เซ เดอะ ไทม อีส ไรท)
Here’s to me.
(เฮียร ทู มี)
Let’s find another reason.
(เล็ท ไฟนด แอะนัธเออะ รี๊ซั่น)
Down the hatch and a bad attitude.
(เดาน เดอะ แฮ็ช แอ็นด อะ แบ็ด แอททิทยูด)
Salud.
(Salud)

Wasting time
(เวซทิง ไทม)
Wasting time down a bum freak road.
(เวซทิง ไทม เดาน อะ บัม ฟรีค โรด)
And I don’t know where the heck it’ll go.
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว เดอะ แฮค อิว โก)
Heirlooms and huffing fumes, and I’m picking up the pace
(Heirlooms แซน ฮัฟฟิง ฟยูม , แอ็นด แอม พีคคิงส อัพ เดอะ เพซ)
and I’m gonna smash straight into a wall.
(แอ็นด แอม กอนนะ ซแม็ฌ ซทเรท อีนทุ อะ วอล)

All the time.
(ออล เดอะ ไทม)
A ” New Year’s Resolution ”
(อะ ” นยู เยีย เรโสะลยูฌัน “)
How soon that we forget.
(เฮา ซูน แดท วี เฟาะเกท)
Doing time.
(ดูอิง ไทม)
Loving every minute.
(ลัฝอิง เอฝริ มินยูท)
Live it up on another let down.
(ไลฝ อิท อัพ ออน แอะนัธเออะ เล็ท เดาน)
Salud.
(Salud)

Promises, promises, it was all set in stone, cross my heart and hope to die.
(พรอมอิซ , พรอมอิซ , อิท วอส ซอร์ เซ็ท อิน ซโทน , คร็อซ มาย ฮาท แอ็นด โฮพ ทู ได)
Sugar fix, dirty tricks and a trick question.
(ฌูกเออะ ฟิคซ , เดอทิ ทริค แซน อะ ทริค คเวซชัน)
Guess i should have read between the lines.
(เก็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Having the time of my life, watching the clock tick.
(แฮฝวิ่ง เดอะ ไทม อ็อฝ มาย ไลฟ , วัทชิง เดอะ คล็อค ทิค)

All the time, where did all the time go?
(ออล เดอะ ไทม , ฮแว ดิด ออล เดอะ ไทม โก)
It’s too late to say goodnight.
(อิทซ ทู เลท ทู เซ กู๊ดไนท์)
Time flies when you’re having fun.
(ไทม ไฟล์ ฮเว็น ยัวร์ แฮฝวิ่ง ฟัน)
Time’s up when you work like a dog.
(ไทม อัพ ฮเว็น ยู เวิค ไลค เก ด็อก)
Salud.
(Salud)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All The Time คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น