เนื้อเพลง Saturday (Oooh Oooh!) คำอ่านไทย Ludacris

[Chorus]
( [ โครัซ ])
I gotta big weed stash, pocket full of cash
(ไอ กอททะ บิก วี สแตช , พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ แค็ฌ)
Just seen a big ol’ ass, it’s Saturday
(จัซท ซีน อะ บิก ol อาซ , อิทซ แซทเออะดิ)
Sticky, icky, icky, icky
(ซทีคคิ , อี๊คกี้ , อี๊คกี้ , อี๊คกี้)
Sticky, icky, icky, icky
(ซทีคคิ , อี๊คกี้ , อี๊คกี้ , อี๊คกี้)
System on blast, cops just pass
(ซีซเท็ม ออน บลาซท , ค็อพ จัซท เพซ)
Just seen a big ol’ ass, it’s Saturday
(จัซท ซีน อะ บิก ol อาซ , อิทซ แซทเออะดิ)
Sticky, icky, icky, icky
(ซทีคคิ , อี๊คกี้ , อี๊คกี้ , อี๊คกี้)
Sticky, icky, icky, icky
(ซทีคคิ , อี๊คกี้ , อี๊คกี้ , อี๊คกี้)

[Verse 1: Ludacris]
([ เฝิซ วัน : ลูดาคริ ])
Grease don’t pop on the stove no more, moved on up
(กรีซ ด้อนท์ พ็อพ ออน เดอะ ซโทฝ โน โม , มูฝ ออน อัพ)
double shot Hennesey fill my cup
(ดั๊บเบิ้ล ฌ็อท Hennesey ฟิล มาย คัพ)
Luda choke smoke in a big black truck
(ลูดา โชค ซโมค อิน อะ บิก บแล็ค ทรัค)
Should I wild out, WHAT THE F*CK?!
(เชิด ดาย ไวลด เอ้า , ว็อท เดอะ เอฟ *CK !)
Act like my rims ain’t clean
(แอ็คท ไลค มาย ริม เอน คลีน)
How you gonna ack like my neck don’t bling?
(เฮา ยู กอนนะ ack ไลค มาย เน็ค ด้อนท์ บลิง)
Haters get sprayed like aftro-sheen
(เฮเดอ เก็ท ซพเร ไลค aftro ฌีน)
but they don’t never really wanna pop them thangs
(บัท เด ด้อนท์ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอนนา พ็อพ เฑ็ม เตง)
Cane, cane sugar man Luda don’t go
(เคน , เคน ฌูกเออะ แม็น ลูดา ด้อนท์ โก)
and I stop at a light, pull off so slow
(แอ็นด ดาย ซท็อพ แอ็ท ดา ไลท , พุล ออฟฟ โซ ซโล)
but I’m out for the night, so pass that dro
(บัท แอม เอ้า ฟอ เดอะ ไนท , โซ เพซ แดท ดีโร)
So, daddy come home in a Cadillac brome, cadillac brome
(โซ , แดดดิ คัม โฮม อิน อะ คาดิลแล brome , คาดิลแล brome)
Now don’t it sound absurd
(เนา ด้อนท์ ดิธ เซานด แอ็บเซิด)
Claim College Park where they flip them birds
(คเลม คอลเล็จ พาค ฮแว เด ฟลิพ เฑ็ม เบิด)
Trick car alarms, then bend them curves
(ทริค คา อะลาม , เด็น เบ็นด เฑ็ม เคิฝ)
Chop chop, chunk it up fat man herb
(ช็อพ ช็อพ , ชังค อิท อัพ แฟ็ท แม็น เฮิบ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2: Ludacris]
([ เฝิซ ทู : ลูดาคริ ])
It’s illegal bout the plants in my backyard grow, that’s my bud
(อิทซ อิลีแก็ล เบาท เดอะ พลานท ซิน มาย แบคคีหยาด กโร , แด๊ท มาย บัด)
Smoke ’til ya drop out, that’s my luck
(ซโมค ทิล ยา ดร็อพ เอ้า , แด๊ท มาย ลัค)
Keep a couple rolled and I hit the club in the back door, N*GGA WHAT?!
(คีพ อะ คั๊พเพิ่ล โรล แอ็นด ดาย ฮิท เดอะ คลับ อิน เดอะ แบ็ค โด , เอ็น *GGA ว็อท !)
Act like I don’t make cloud, how you gonna act like I don’t get loud?
(แอ็คท ไลค ไก ด้อนท์ เมค คเลาด , เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค ไก ด้อนท์ เก็ท เลาด)
How you gonna act like I don’t rock crowds?
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค ไก ด้อนท์ ร็อค คเราด)
and leave a lot of people with a gap tooth smile
(แอ็นด ลีฝ อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล วิฑ อะ แก็พ ทูธ ซไมล)
If I recollect right then you sound like dirt
(อิฟ ฟาย เรค็อลเลค ไรท เด็น ยู เซานด ไลค เดิท)
but, I guess what you really don’t know don’t hurt
(บัท , ไอ เก็ซ ว็อท ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โน ด้อนท์ เฮิท)
with a vest, and a pump hear the shot gun
(วิฑ อะ เฝ็ซท , แอ็นด อะ พัมพ เฮีย เดอะ ฌ็อท กัน)
My folks on the block, man, they got that word [they got that word]
(มาย โฟค ออน เดอะ บล็อค , แม็น , เด ก็อท แดท เวิด [ เด ก็อท แดท เวิด ])
Don’t it smell so good, in Southwest where they rep that hood
(ด้อนท์ ดิธ ซเม็ล โซ เกิด , อิน Southwest ฮแว เด เร็พ แดท ฮุด)
Protect your chest, they up to no good
(พโระเทคท ยุร เช็ซท , เด อัพ ทู โน เกิด)
and come through flossin, they wish y’all would
(แอ็นด คัม ธรู ฟอสซิน , เด วิฌ ยอล เวิด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3: Ludacris]
([ เฝิซ ที : ลูดาคริ ])
Worldwide hustlers get that dough
(เวิรดวาย ฮัซเลอะ เก็ท แดท โด)
work that tip, get rid of evidence, move that brick
(เวิค แดท ทิพ , เก็ท ริด อ็อฝ เอฝอิเด็นซ , มูฝ แดท บริค)
Keep a D eagle with an extra clip
(คีพ อะ ดี อี๊เกิ้ล วิฑ แอน เอ๊กซทร่า คลิพ)
think it ain’t so, S*CK A D*CK!
(ธิงค อิท เอน โซ , เอส *Ck กา D*CK !)
Act like I just do rap
(แอ็คท ไลค ไก จัซท ดู แร็พ)
How you gonna act like I just ain’t strapped?
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค ไก จัซท เอน สแตปชฺ)
How you gonna act like I don’t push lacs?
(เฮา ยู กอนนะ แอ็คท ไลค ไก ด้อนท์ พุฌ แล็ค)
Black Eldorado, fifth wheel on BACK!
(บแล็ค Eldorado , ฟิฟธ ฮวีล ออน แบ็ค !)
Ichy finger trigger, man, Luda don’t squeeze
(Ichy ฟีงเกอะ ทรีกเกอะ , แม็น , ลูดา ด้อนท์ ซควีส)
With a mac, with a glock I’ma make ’em say please
(วิฑ อะ แมค , วิฑ อะ คล็อก แอมอา เมค เอ็ม เซ พลีส)
In the back, on block so the cops they freeze
(อิน เดอะ แบ็ค , ออน บล็อค โซ เดอะ ค็อพ เด ฟรีส)
And I’m so high, I think I got a nose bleed, you gotta nose bleed?
(แอ็นด แอม โซ ไฮ , ไอ ธิงค ไอ ก็อท ดา โนส บลีด , ยู กอททะ โนส บลีด)
Don’t it smell so sweet?
(ด้อนท์ ดิธ ซเม็ล โซ สวี้ท)
In DECATUR, where they pack that heat
(อิน DECATUR , ฮแว เด แพ็ค แดท ฮีท)
And ROB neighbors in the night creep, creep
(แอ็นด ร็อบ เนเบอะ ซิน เดอะ ไนท ครีพ , ครีพ)
I’ll see you LATER we’ll be in them streets…
(แอล ซี ยู เลทเออะ เว็ล บี อิน เฑ็ม ซทรีท)

[Chorus: repeat 2x]
([ โครัซ : ริพีท 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saturday (Oooh Oooh!) คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น