เนื้อเพลง If I Were You คำอ่านไทย Tamia

I look in the mirror, with you in my arms
( ไอ ลุค อิน เดอะ มีเรอะ , วิฑ ยู อิน มาย อาม)
And I see a reflection
(แอ็นด ดาย ซี อะ ริฟเคลฌัน)
Of a smile that says you believe in love
(อ็อฝ อะ ซไมล แดท เซ ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And just for a moment, I drifted away
(แอ็นด จัซท ฟอ รา โมเม็นท , ไอ ดริฟท อะเว)
But I couldn’t stay cuz
(บัท ไอ คูดซึ่น ซเท คัซ)
A hint of love, a bit of fear
(อะ ฮินท อ็อฝ ลัฝ , อะ บิท อ็อฝ เฟีย)
I’m tryin’ to say
(แอม ทายอิน ทู เซ)

If I were you, I wouldn’t be here
(อิฟ ฟาย เวอ ยู , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
If I were you I would stay right where you are
(อิฟ ฟาย เวอ ยู ไอ เวิด ซเท ไรท ฮแว ยู อาร์)
I wouldn’t come near this broken heart
(ไอ วูดดึ่น คัม เนีย ดีซ บโรเค็น ฮาท)
Just turn around and leave here
(จัซท เทิน อะเรานด แอ็นด ลีฝ เฮียร)
And find someone who won’t hurt you
(แอ็นด ไฟนด ซัมวัน ฮู ว็อนท เฮิท ยู)
Make sure that she still believes in love
(เมค ฌุร แดท ชี ซทิล บิลีฝ ซิน ลัฝ)
Cuz I think my heart has given up
(คัซ ไอ ธิงค มาย ฮาท แฮ็ส กีฝเอ็น อัพ)
If I were you, I wouldn’t be here
(อิฟ ฟาย เวอ ยู , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
Ooh yeah
(อู้ เย่)

I’m tryin’ to protect you
(แอม ทายอิน ทู พโระเทคท ยู)
From the lies that your heart tells
(ฟร็อม เดอะ ไล แดท ยุร ฮาท เท็ล)
Even though it says that you love me
(อีเฝ็น โธ อิท เซ แดท ยู ลัฝ มี)
All I see is pain and misery
(ออล ไอ ซี อีส เพน แอ็นด มีสริ)
Seasons may change
(ซี๊ซั่น เม เชนจ)
But I can’t forget the days of old
(บัท ไอ แค็นท เฟาะเกท เดอะ เด อ็อฝ โอลด)
My heart ached when you walked away
(มาย ฮาท เอค ฮเว็น ยู วอค อะเว)
I said I’d never love again
(ไอ เซ็ด อาย เนฝเวอะ ลัฝ อะเกน)

If I were you, I wouldn’t be here
(อิฟ ฟาย เวอ ยู , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
If I were you I would stay right where you are
(อิฟ ฟาย เวอ ยู ไอ เวิด ซเท ไรท ฮแว ยู อาร์)
I wouldn’t come near this broken heart
(ไอ วูดดึ่น คัม เนีย ดีซ บโรเค็น ฮาท)
Just turn around and leave here
(จัซท เทิน อะเรานด แอ็นด ลีฝ เฮียร)
And find someone who won’t hurt you
(แอ็นด ไฟนด ซัมวัน ฮู ว็อนท เฮิท ยู)
Make sure that she still believes in love
(เมค ฌุร แดท ชี ซทิล บิลีฝ ซิน ลัฝ)
Cuz I think my heart has given up
(คัซ ไอ ธิงค มาย ฮาท แฮ็ส กีฝเอ็น อัพ)
If I were you, I wouldn’t be here
(อิฟ ฟาย เวอ ยู , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)

The days go by
(เดอะ เด โก ไบ)
And I feel that you could make me happy
(แอ็นด ดาย ฟีล แดท ยู เคิด เมค มี แฮพพิ)
Time goes on
(ไทม โกซ ออน)
And I feel that love is at my door
(แอ็นด ดาย ฟีล แดท ลัฝ อีส แอ็ท มาย โด)
And though I tell myself that you’re the one
(แอ็นด โธ ไอ เท็ล ไมเซลฟ แดท ยัวร์ ดิ วัน)
Who said those words before
(ฮู เซ็ด โฑส เวิด บิโฟ)
Thought it hurts too much
(ธอท ดิธ เฮิท ทู มัช)
I can’t trust in love
(ไอ แค็นท ทรัซท อิน ลัฝ)
Again
(อะเกน)
Again
(อะเกน)

If I were you, I wouldn’t be here
(อิฟ ฟาย เวอ ยู , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
If I were you I would stay right where you are
(อิฟ ฟาย เวอ ยู ไอ เวิด ซเท ไรท ฮแว ยู อาร์)
I wouldn’t come near this broken heart
(ไอ วูดดึ่น คัม เนีย ดีซ บโรเค็น ฮาท)
Just turn around and leave here
(จัซท เทิน อะเรานด แอ็นด ลีฝ เฮียร)
And find someone who won’t hurt you
(แอ็นด ไฟนด ซัมวัน ฮู ว็อนท เฮิท ยู)
Make sure that she still believes in love
(เมค ฌุร แดท ชี ซทิล บิลีฝ ซิน ลัฝ)
Cuz my heart has given up
(คัซ มาย ฮาท แฮ็ส กีฝเอ็น อัพ)

If I were you, I wouldn’t be here
(อิฟ ฟาย เวอ ยู , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
If I were you I would stay right where you are
(อิฟ ฟาย เวอ ยู ไอ เวิด ซเท ไรท ฮแว ยู อาร์)
I wouldn’t come near this broken heart
(ไอ วูดดึ่น คัม เนีย ดีซ บโรเค็น ฮาท)
Just turn around and leave here
(จัซท เทิน อะเรานด แอ็นด ลีฝ เฮียร)
And find someone who won’t hurt you
(แอ็นด ไฟนด ซัมวัน ฮู ว็อนท เฮิท ยู)
Make sure that she still believes in love
(เมค ฌุร แดท ชี ซทิล บิลีฝ ซิน ลัฝ)

If I were you, I wouldn’t be here
(อิฟ ฟาย เวอ ยู , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
If I were you I would stay right where you are
(อิฟ ฟาย เวอ ยู ไอ เวิด ซเท ไรท ฮแว ยู อาร์)
I wouldn’t come near this broken heart
(ไอ วูดดึ่น คัม เนีย ดีซ บโรเค็น ฮาท)
Just turn around and leave here
(จัซท เทิน อะเรานด แอ็นด ลีฝ เฮียร)
And find someone who won’t hurt you
(แอ็นด ไฟนด ซัมวัน ฮู ว็อนท เฮิท ยู)
Make sure that she still believes in love
(เมค ฌุร แดท ชี ซทิล บิลีฝ ซิน ลัฝ)
My heart has given up
(มาย ฮาท แฮ็ส กีฝเอ็น อัพ)
Can’t be here
(แค็นท บี เฮียร)

If I were you, I wouldn’t be here
(อิฟ ฟาย เวอ ยู , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
If I were you I would stay right where you are
(อิฟ ฟาย เวอ ยู ไอ เวิด ซเท ไรท ฮแว ยู อาร์)
Cuz my heart has given up
(คัซ มาย ฮาท แฮ็ส กีฝเอ็น อัพ)
If I were you, I wouldn’t be here
(อิฟ ฟาย เวอ ยู , ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
Ooh
(อู้)
I wouldn’t, if I were you
(ไอ วูดดึ่น , อิฟ ฟาย เวอ ยู)
I wouldn’t be here
(ไอ วูดดึ่น บี เฮียร)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Were You คำอ่านไทย Tamia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น