เนื้อเพลง Hairspray Queen คำอ่านไทย Nirvana

I was your mine, you were mine, my enemy,
( ไอ วอส ยุร ไมน , ยู เวอ ไมน , มาย เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was your, your enemy,
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส ยุร , ยุร เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was your, your enemy,
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส ยุร , ยุร เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was once your en … aaahh
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส วันซ ยุร อัง aaahh)

You rang
(ยู แร็ง)
Your ears rang
(ยุร เอีย แร็ง)

I was your mine, you were mine, my enemy,
(ไอ วอส ยุร ไมน , ยู เวอ ไมน , มาย เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was your, your enemy,
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส ยุร , ยุร เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was your, your enemy,
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส ยุร , ยุร เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was once your en … aaahh
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส วันซ ยุร อัง aaahh)

At night, wishful goddess
(แอ็ท ไนท , วีฌฟุล กอดเดซ)
At night, wish the hardest
(แอ็ท ไนท , วิฌ เดอะ ฮาร์เดท)
At night, disco goddess
(แอ็ท ไนท , ดิสโค กอดเดซ)
At night, we’ll go … gaaahhh!
(แอ็ท ไนท , เว็ล โก gaaahhh !)

I was your mine, you were mine, my enemy,
(ไอ วอส ยุร ไมน , ยู เวอ ไมน , มาย เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was your, your enemy,
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส ยุร , ยุร เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was your, your enemy,
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส ยุร , ยุร เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was once your ene …
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส วันซ ยุร ene)

Wishful goddess, at night
(วีฌฟุล กอดเดซ , แอ็ท ไนท)
Wish the hardest, at night
(วิฌ เดอะ ฮาร์เดท , แอ็ท ไนท)
Wishful goddess, at night
(วีฌฟุล กอดเดซ , แอ็ท ไนท)
Wishful gaaahhh
(วีฌฟุล gaaahhh)

I was your mine, you were mine, my enemy,
(ไอ วอส ยุร ไมน , ยู เวอ ไมน , มาย เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was your, your enemy,
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส ยุร , ยุร เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was your, your enemy,
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส ยุร , ยุร เอนอิมิ ,)
You were, mine, I was once your ene!
(ยู เวอ , ไมน , ไอ วอส วันซ ยุร ene !)

At night, wishful goddess
(แอ็ท ไนท , วีฌฟุล กอดเดซ)
At night, wish the hardest
(แอ็ท ไนท , วิฌ เดอะ ฮาร์เดท)
At night, disco goddess
(แอ็ท ไนท , ดิสโค กอดเดซ)
At night, you were so modest
(แอ็ท ไนท , ยู เวอ โซ มอดเอ็ซท)
At night, Crisco lovefest
(แอ็ท ไนท , Crisco lovefest)
At night, a mouthful on me
(แอ็ท ไนท , อะ เมาธฟุล ออน มี)
It’s like, fish-filled garbage
(อิทซ ไลค , ฟิฌ ฟิล กาบิจ)
At night, we’ll go … gaaahhh !!
(แอ็ท ไนท , เว็ล โก gaaahhh ! !)

[Interesting *rotic noises]
([ อีนทเร็ซทิง *rotic นอยส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hairspray Queen คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น