เนื้อเพลง Intergalactic คำอ่านไทย Beastie Boys

Intergalactic Planetary Planetary Intergalactic
( อินเทอร์เกแลคติก พแลนเอะเทริ พแลนเอะเทริ อินเทอร์เกแลคติก)
Another Dimension, Another Dimension
(แอะนัธเออะ ดิเมนฌัน , แอะนัธเออะ ดิเมนฌัน)

Well Now don’t you tell me to smile
(เว็ล เนา ด้อนท์ ยู เท็ล มี ทู ซไมล)
You stick around I’ll make it worth your while
(ยู ซทิค อะเรานด แอล เมค อิท เวิธ ยุร ฮไวล)
Got numbers beyond what you can dial
(ก็อท นัมเบอะ บิยอนด ว็อท ยู แค็น ไดแอ็ล)
Maybe it’s because I’m so versatile
(เมบี อิทซ บิคอส แอม โซ เฝอซะทิล)
Style profile I said
(ซไทล พโรไฟล ไอ เซ็ด)
It always brings me back when I hear Ooh Child
(อิท ออลเว บริง มี แบ็ค ฮเว็น นาย เฮีย อู้ ไชล)
From the Hudson River out to the Nile
(ฟร็อม เดอะ ฮอดสัน รีฝเออะ เอ้า ทู เดอะ Nile)
I run the marathon til the very last mile
(ไอ รัน เดอะ marathon ทิล เดอะ เฝริ ลาซท ไมล)
If you battle me I will revile
(อิฟ ยู แบ๊ทเทิ้ล มี ไอ วิล ริไฝล)
People always say my style is wild
(พี๊เพิ่ล ออลเว เซ มาย ซไทล อีส ไวลด)
You’ve got gall you’ve got guile
(ยู๊ฟ ก็อท gall ยู๊ฟ ก็อท ไกล)
To step to me I’m a rapophile
(ทู ซเท็พ ทู มี แอม มา rapophile)
If you want to battle your in denial
(อิฟ ยู ว็อนท ทู แบ๊ทเทิ้ล ยุร อิน ดิไนแอ็ล)
Coming from Uranus to check my style
(คัมอิง ฟร็อม ยูระนัซ ทู เช็ค มาย ซไทล)
Go ahead put my rhymes on trial
(โก อะเฮด พัท มาย ไรม ออน ไทรแอ็ล)
Cast you off into exile
(คาซท ยู ออฟฟ อีนทุ เอกไสล)

Intergalactic planetary
(อินเทอร์เกแลคติก พแลนเอะเทริ)
Planetary intergalactic
(พแลนเอะเทริ อินเทอร์เกแลคติก)

Jazz and Awol that’s our team
(แจ็ส แอ็นด เอวอว แด๊ท เอ๊า ทีม)
Step inside the party disrupt the whole scene
(ซเท็พ อีนไซด เดอะ พาทิ ดิซรัพท เดอะ โฮล ซีน)
When it comes to beats well I’m a fiend
(ฮเว็น หนิด คัม ทู บีท เว็ล แอม มา ฟีนด)
I like my sugar with coffee and cream
(ไอ ไลค มาย ฌูกเออะ วิฑ คอฟฟิ แอ็นด ครีม)
Well I got to keep it going keep it going full steam
(เว็ล ไอ ก็อท ทู คีพ อิท โกอิ้ง คีพ อิท โกอิ้ง ฟูล ซทีม)
Too sweet to be sour too nice to be mean
(ทู สวี้ท ทู บี เซาร ทู ไน๊ซ์ ทู บี มีน)
On the tough guy style I’m not too keen
(ออน เดอะ ทั๊ฟ ไก ซไทล แอม น็อท ทู คีน)
To try to change the world I will plot and scheme
(ทู ทไร ทู เชนจ เดอะ เวิลด ดาย วิล พล็อท แอ็นด ซคีม)
Mario C likes to keep it clean
(มารีโอซี ไลค ทู คีพ อิท คลีน)
Gonna shine like a sun beam
(กอนนะ ไฌน ไลค เก ซัน บีม)
Keep on rapping cause that’s my dream
(คีพ ออน แรพพิงคอส แด๊ท มาย ดรีม)
Got an A from Moe Dee for sticking to themes
(ก็อท แอน อะ ฟร็อม โม ดี ฟอ สติ๊กคิง ทู ธีม)
When it comes to envy y’all is green
(ฮเว็น หนิด คัม ทู เอนฝิ ยอล อีส กรีน)
Jealous of the rhyme and the rhyme routine
(เจลอัซ อ็อฝ เดอะ ไรม แอ็นด เดอะ ไรม รูทีน)
Another dimension new galaxy
(แอะนัธเออะ ดิเมนฌัน นยู แกลแอ็คซิ)
Intergalactic planetary
(อินเทอร์เกแลคติก พแลนเอะเทริ)

Intergalactic planetary
(อินเทอร์เกแลคติก พแลนเอะเทริ)
Planetary intergalactic
(พแลนเอะเทริ อินเทอร์เกแลคติก)

From the family tree of old school hip hop
(ฟร็อม เดอะ แฟมอิลิ ทรี อ็อฝ โอลด ซคูล ฮิพ ฮ็อพ)
Kick off your shoes and relax your socks
(คิด ออฟฟ ยุร ฌู แซน ริแลคซ ยุร ซ็อค)
The rhymes will spread just like a pox
(เดอะ ไรม วิล ซพเร็ด จัซท ไลค เก pox)
Cause the music is live like an electric shock
(คอส เดอะ มยูสิค อีส ไลฝ ไลค แอน อิเลคทริค ฌ็อค)
I am known to do the Wop
(ไอ แอ็ม โนน ทู ดู เดอะ Wop)
Also known for the Flintstone Flop
(ออลโซ โนน ฟอ เดอะ Flintstone ฟล็อพ)
Tammy D getting biz on the crop
(แทมมิ ดี เกดดดิ้ง บิซ ออน เดอะ คร็อพ)
Beastie Boys known to let the beat… drop
(Beastie บอย โนน ทู เล็ท เดอะ บีท ดร็อพ)
When I wrote graffiti my name was Slop
(ฮเว็น นาย โรท ครัฟฟีดีมาย เนม วอส ซล็อพ)
If my rap’s soup my beats is stock
(อิฟ มาย แร็พ ซูพ มาย บีท ซิส ซท็อค)
Step from the tables as I start to chop
(ซเท็พ ฟร็อม เดอะ เท๊เบิ้ล แอ็ส ซาย ซทาท ทู ช็อพ)
I’m a lumber jack DJ Adrock
(แอม มา ลัมเบอะ แจ็ค ดีเจ Adrock)
If you try to knock me you’ll get mocked
(อิฟ ยู ทไร ทู น็อค มี โยว เก็ท ม็อค)
I’ll stir fry you in my wok
(แอล ซเทอ ฟไร ยู อิน มาย wok)
Your knees’ll start shaking and your fingers pop
(ยุร kneesll ซทาท เชคกิ้ง แอ็นด ยุร ฟีงเกอะ พ็อพ)
Like a pinch on the neck of Mr. Spock
(ไลค เก พินช ออน เดอะ เน็ค อ็อฝ มีซเทอะ Spock)

Intergalactic planetary
(อินเทอร์เกแลคติก พแลนเอะเทริ)
Planetary intergalactic
(พแลนเอะเทริ อินเทอร์เกแลคติก)
Another dimension do it
(แอะนัธเออะ ดิเมนฌัน ดู อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Intergalactic คำอ่านไทย Beastie Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น