เนื้อเพลง Harem คำอ่านไทย Sarah Brightman

Burning sands winds of desire
(แอม ครีพปิ้ง เด็ธ เบรินนิง แซ็นด วินด อ็อฝ ดิไสร)
Mirrored the waves that reflect a burning fire within my heart
(มีเรอะ เดอะ เวฝ แดท ริฟเลคท ดา เบรินนิง ไฟร วิฑีน มาย ฮาท)
Un-watered, feeding the flame
(ยูเอ็น วอเทอะ , ฟรีดดิง เดอะ ฟเลม)
Welcoming you to my Harem
(Welcomings ยู ทู มาย แฮเร็ม)

Sing for me a song of life’s visage
(ซิง ฟอ มี อะ ซ็อง อ็อฝ ไลฟ ฝีสอิจ)
Sing for me a tune of love’s mirage
(ซิง ฟอ มี อะ ทยูน อ็อฝ ลัฝ มิราฉ)

In his eyes sleep untold
(อิน ฮิส ไอ ซลีพ อันโทลด)
Whispers that echo the days of all my soul
(ฮวีซเพอะ แดท เอคโอ เดอะ เด อ็อฝ ออล มาย โซล)
I hold your Eastern promise close to my heart
(ไอ โฮลด ยุร อีซเทิน พรอมอิซ คโลส ทู มาย ฮาท)
Welcoming you to my Harem
(Welcomings ยู ทู มาย แฮเร็ม)

Sing for me a song of life’s visage
(ซิง ฟอ มี อะ ซ็อง อ็อฝ ไลฟ ฝีสอิจ)
Sing for me a tune of love’s mirage
(ซิง ฟอ มี อะ ทยูน อ็อฝ ลัฝ มิราฉ)

Time is change times will move us now
(ไทม อีส เชนจ ไทม วิล มูฝ อัซ เนา)
No escape, the passing sands of time
(โน เอ็ซเคพ , เดอะ พาซซิง แซ็นด อ็อฝ ไทม)
I hold your Eastern promise close to my heart
(ไอ โฮลด ยุร อีซเทิน พรอมอิซ คโลส ทู มาย ฮาท)
Welcoming you to my Harem
(Welcomings ยู ทู มาย แฮเร็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Harem คำอ่านไทย Sarah Brightman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น