เนื้อเพลง My Hands คำอ่านไทย Leona Lewis

I wake in the morning
( ไอ เวค อิน เดอะ มอนิง)
Tired of sleeping
(ไทร อ็อฝ ซลีพพิง)
Get in the shower
(เก็ท อิน เดอะ เฌาเออะ)

And make my bed alone
(แอ็นด เมค มาย เบ็ด อะโลน)
I put on my makeup
(ไอ พัท ออน มาย เมคกั๊พ)
Talking to the mirror
(ทอคอิง ทู เดอะ มีเรอะ)
Ready for a new day
(เรดอิ ฟอ รา นยู เด)
Without you
(วิเฑาท ยู)

And I walk steady on my feet
(แอ็นด ดาย วอค ซเทดอิ ออน มาย ฟีท)

I talk my voice obeys me
(ไอ ทอค มาย ฝอยซ โอะเบ มี)
I go out at night
(ไอ โก เอ้า แอ็ท ไนท)
Sleep without the lights
(ซลีพ วิเฑาท เดอะ ไลท)
And I do all of the things
(แอ็นด ดาย ดู ออล อ็อฝ เดอะ ธิง)
I have to keeping you off my mind
(ไอ แฮ็ฝ ทู คีพอิง ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
But when I think I’ll be alright
(บัท ฮเว็น นาย ธิงค แอล บี ออลไร๊ท)
I am always wrong cause
(ไอ แอ็ม ออลเว ร็อง คอส)

My hands
(มาย แฮ็นด)
Don’t wanna start again
(ด้อนท์ วอนนา ซทาท อะเกน)
My hands
(มาย แฮ็นด)
No they don’t wanna understand
(โน เด ด้อนท์ วอนนา อันเดิซแทนด)
My hands
(มาย แฮ็นด)
They just shake and try to break
(เด จัซท เฌค แอ็นด ทไร ทู บเรค)
whatever peace I may find
(ฮว็อทเอฝเออะ พีซ ไอ เม ไฟนด)

My hands
(มาย แฮ็นด)
They only agree to hold
(เด โอ๊นลี่ อักรี ทู โฮลด)
Your hands
(ยุร แฮ็นด)
And they don’t wanna be without
(แอ็นด เด ด้อนท์ วอนนา บี วิเฑาท)
Your hands
(ยุร แฮ็นด)
And they will not let me go
(แอ็นด เด วิล น็อท เล็ท มี โก)
No they will not let me go
(โน เด วิล น็อท เล็ท มี โก)

I talk about you now
(ไอ ทอค อะเบาท ยู เนา)
And go a day without crying
(แอ็นด โก อะ เด วิเฑาท คไรอิง)
I go out with my friends now
(ไอ โก เอ้า วิฑ มาย ฟเร็นด เนา)
I stay home all alone
(ไอ ซเท โฮม ออล อะโลน)
I don’t see you everywhere
(ไอ ด้อนท์ ซี ยู เอวี่แวร์)
I can say your name easily
(ไอ แค็น เซ ยุร เนม อีสอิลิ)
I laugh a bit louder
(ไอ ลาฟ อะ บิท ลาวเดอ)
Without you
(วิเฑาท ยู)

And I see different shades now
(แอ็นด ดาย ซี ดีฟเฟอะเร็นท เฌด เนา)
And I’m almost never afraid now
(แอ็นด แอม ออลโมซท เนฝเวอะ อัฟเรด เนา)
But when I think I’ll be okay
(บัท ฮเว็น นาย ธิงค แอล บี โอเค)
I am always wrong now
(ไอ แอ็ม ออลเว ร็อง เนา)

My hands
(มาย แฮ็นด)
Don’t wanna start again
(ด้อนท์ วอนนา ซทาท อะเกน)
My hands
(มาย แฮ็นด)
No they don’t wanna understand
(โน เด ด้อนท์ วอนนา อันเดิซแทนด)
My hands
(มาย แฮ็นด)
They just shake and try to break
(เด จัซท เฌค แอ็นด ทไร ทู บเรค)
whatever peace I may find
(ฮว็อทเอฝเออะ พีซ ไอ เม ไฟนด)
My hands
(มาย แฮ็นด)

They only agree to hold
(เด โอ๊นลี่ อักรี ทู โฮลด)
Your hands
(ยุร แฮ็นด)
And they don’t wanna be without
(แอ็นด เด ด้อนท์ วอนนา บี วิเฑาท)
Your hands
(ยุร แฮ็นด)
And they will not let me go
(แอ็นด เด วิล น็อท เล็ท มี โก)
No they will not let me go
(โน เด วิล น็อท เล็ท มี โก)

Sometimes I wake and see them reaching out for you
(ซัมไทม์ ซาย เวค แอ็นด ซี เฑ็ม รีชชิง เอ้า ฟอ ยู)
Quietly breaking whatever shields
(คไวเอ็ทลิ บเรคคิง ฮว็อทเอฝเออะ ฌีลด)
I spent so long building up
(ไอ ซเพ็นท โซ ล็อง บีลดิง อัพ)
I cannot fake, cos when they cry I’m unspoken
(ไอ แคนน็อท เฟค , คอซ ฮเว็น เด คไร แอม อันซโพเค็น)
They miss holding my baby
(เด มิซ โฮลดิง มาย เบบิ)

My hands
(มาย แฮ็นด)
No they don’t wanna understand
(โน เด ด้อนท์ วอนนา อันเดิซแทนด)
They just shake and try to break
(เด จัซท เฌค แอ็นด ทไร ทู บเรค)
whatever peace I may find
(ฮว็อทเอฝเออะ พีซ ไอ เม ไฟนด)

My hands
(มาย แฮ็นด)

Your hands
(ยุร แฮ็นด)
They don’t want to be without
(เด ด้อนท์ ว็อนท ทู บี วิเฑาท)
Your hands
(ยุร แฮ็นด)
They will not let me go
(เด วิล น็อท เล็ท มี โก)

Not they will not let me go
(น็อท เด วิล น็อท เล็ท มี โก)

My hands
(มาย แฮ็นด)
They don’t wanna start again
(เด ด้อนท์ วอนนา ซทาท อะเกน)
My hands
(มาย แฮ็นด)
No they don’t wanna understand
(โน เด ด้อนท์ วอนนา อันเดิซแทนด)
My hands
(มาย แฮ็นด)
They just shake and try to break
(เด จัซท เฌค แอ็นด ทไร ทู บเรค)
whatever peace I may find
(ฮว็อทเอฝเออะ พีซ ไอ เม ไฟนด)

My hands
(มาย แฮ็นด)
They only agree to hold
(เด โอ๊นลี่ อักรี ทู โฮลด)
Your hands
(ยุร แฮ็นด)
And they don’t wanna be without
(แอ็นด เด ด้อนท์ วอนนา บี วิเฑาท)
Your hands
(ยุร แฮ็นด)
And they will not let me go
(แอ็นด เด วิล น็อท เล็ท มี โก)
No they will not let me go
(โน เด วิล น็อท เล็ท มี โก)
No they will not let me go
(โน เด วิล น็อท เล็ท มี โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Hands คำอ่านไทย Leona Lewis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น