เนื้อเพลง And So You Will My Love คำอ่านไทย Willie Nelson

The music stopped
( เดอะ มยูสิค สต๊อปพฺ)
The crowd is thinning now
(เดอะ คเราด อีส thinnings เนา)
One phase of night
(วัน เฟส อ็อฝ ไนท)
Has reached an ending now
(แฮ็ส รีช แอน เอนดิง เนา)
And nothing
(แอ็นด นัธอิง)
Nothing lasts forever
(นัธอิง ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Except forever
(เอ็กเซพท เฟาะเรฝเออะ)

And you my love
(แอ็นด ยู มาย ลัฝ)
And so you will my love
(แอ็นด โซ ยู วิล มาย ลัฝ)

The street is dark here
(เดอะ ซทรีท อีส ดาค เฮียร)
While I walk along
(ฮไวล ไอ วอค อะลอง)
And since you’ve gone
(แอ็นด ซินซ ยู๊ฟ กอน)
I always walk alone
(ไอ ออลเว วอค อะโลน)
Cause nothing
(คอส นัธอิง)
Nothing lasts forever
(นัธอิง ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Except forever
(เอ็กเซพท เฟาะเรฝเออะ)

And you my love
(แอ็นด ยู มาย ลัฝ)
And so will you my love
(แอ็นด โซ วิล ยู มาย ลัฝ)

The dawn and I
(เดอะ ดอน แอ็นด ดาย)
Arrive at home at last
(แอะไรฝ แอ็ท โฮม แอ็ท ลาซท)
Night turns it’s lonely face
(ไนท เทิน อิทซ โลนลิ เฟซ)
Toward the past
(ทูวอด เดอะ พาซท)
Cause nothing lasts forever
(คอส นัธอิง ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Except forever
(เอ็กเซพท เฟาะเรฝเออะ)

And you my love
(แอ็นด ยู มาย ลัฝ)
And so will you my love
(แอ็นด โซ วิล ยู มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง And So You Will My Love คำอ่านไทย Willie Nelson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น