เนื้อเพลง Miss You คำอ่านไทย Foster The People

Forget your problems
( เฟาะเกท ยุร พรอบเล็ม)
Lay down inside of
(เล เดาน อีนไซด อ็อฝ)
Your innocence of what you are
(ยุร อีนโนะเซ็นซ อ็อฝ ว็อท ยู อาร์)
Is What I want
(อีส ว็อท ไอ ว็อนท)
I bring my colors
(ไอ บริง มาย คัลเออะ)
Drip down and drained out
(ดริพ เดาน แอ็นด ดเรน เอ้า)
Tried a million things
(ทไร อะ มีลยัน ธิง)
But my hearts been shy
(บัท มาย ฮาท บีน ไฌ)
Well I hope you try and find me
(เว็ล ไอ โฮพ ยู ทไร แอ็นด ไฟนด มี)
I’m most tired of pacing
(แอม โมซท ไทร อ็อฝ เพซซิง)
And I know what you want to say
(แอ็นด ดาย โน ว็อท ยู ว็อนท ทู เซ)
So say it
(โซ เซ อิท)
Forget the words speak it just want to rearrange
(เฟาะเกท เดอะ เวิด ซพีค อิท จัซท ว็อนท ทู รีโอเรง)
So I just say it
(โซ ไอ จัซท เซ อิท)

OoooOoooO
(โอโอ)
I really miss you
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู)
Miss you
(มิซ ยู)
Say
(เซ)
Smile at the chance just to see you again
(ซไมล แอ็ท เดอะ ชานซ จัซท ทู ซี ยู อะเกน)
I really miss you miss you say
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู มิซ ยู เซ)
Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่)

Beat stroking this like
(บีท สโตรกคิง ดีซ ไลค)
Things I think are right
(ธิง ซาย ธิงค อาร์ ไรท)
I never knew I could go as far as this
(ไอ เนฝเวอะ นยู ไอ เคิด โก แอ็ส ฟา แอ็ส ดีซ)
I took your problem greasly and forgot him
(ไอ ทุค ยุร พรอบเล็ม greasly แอ็นด เฟาะกอท ฮิม)
I know who I had been before I slipped
(ไอ โน ฮู ไอ แฮ็ด บีน บิโฟ ไอ สลิป)
Oh I want to change it
(โอ ไอ ว็อนท ทู เชนจ อิท)
I will live a life that makes you smile
(ไอ วิล ไลฝ อะ ไลฟ แดท เมค ยู ซไมล)
When im done here in long long
(ฮเว็น แอม ดัน เฮียร อิน ล็อง ล็อง)
Fever is peaking just want to see your face
(ฟีเฝอะ อีส peakings จัซท ว็อนท ทู ซี ยุร เฟซ)
Oh what cha say, what cha say?
(โอ ว็อท ชา เซ , ว็อท ชา เซ)

OoOoOO yea
(อู้ เย)
I really
(ไอ ริแอ็ลลิ)
miss you
(มิซ ยู)
miss you
(มิซ ยู)
Say
(เซ)
Smile at the chance to just see you again
(ซไมล แอ็ท เดอะ ชานซ ทู จัซท ซี ยู อะเกน)
I really miss you miss you say
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู มิซ ยู เซ)
So Look at me now
(โซ ลุค แกท มี เนา)
Before I walk away
(บิโฟ ไอ วอค อะเว)
You might just miss me miss me
(ยู ไมท จัซท มิซ มี มิซ มี)
One day
(วัน เด)
Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss You คำอ่านไทย Foster The People

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น