เนื้อเพลง Before He Cheats คำอ่านไทย Carrie Underwood

Right now he’s probably slow dancing with a bleached-blond tramp,
( ไรท เนา อีส พรอบอับลิ ซโล แด็นซิง วิฑ อะ บลีช บล็อนด ทแร็มพ ,)
and she’s probably getting frisky…
(แอ็นด ชี พรอบอับลิ เกดดดิ้ง ฟรีซคิ)
right now, he’s probably buying her some fruity little drink cause she can’t shoot whiskey…
(ไรท เนา , อีส พรอบอับลิ บายอิ้ง เฮอ ซัม ฟรูทอิ ลิ๊ทเทิ่ล ดริงค คอส ชี แค็นท ฌูท ฮวีซคิ)

Right now, he’s probably up behind her with a pool-stick, showing her how to shoot a combo…
(ไรท เนา , อีส พรอบอับลิ อัพ บิไฮนด เฮอ วิฑ อะ พูล ซทิค , โชว์วิง เฮอ เฮา ทู ฌูท ดา คอมโบ)

And he don’t know…
(แอ็นด ฮี ด้อนท์ โน)

That I dug my key into the side of his pretty little suped up 4 wheel drive,
(แดท ไอ ดัก มาย คี อีนทุ เดอะ ไซด อ็อฝ ฮิส พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ชูปพฺ อัพ โฟว ฮวีล ดไรฝ ,)
carved my name into his leather seat…
(คาฝ มาย เนม อีนทุ ฮิส เลฑเออะ ซีท)
I took a Louisville slugger to both head lights,
(ไอ ทุค กา ลูลีเวว สลักเกอร์ ทู โบธ เฮ็ด ไลท ,)
slashed a hole in all 4 tires…
(ซแล็ฌ อะ โฮล อิน ออล โฟว ไทร)

And maybe next time he’ll think before he cheats.
(แอ็นด เมบี เน็คซท ไทม เฮ็ล ธิงค บิโฟ ฮี ชีท)

Right now, she’s probably up singing some
(ไรท เนา , ชี พรอบอับลิ อัพ ซิงกิง ซัม)
white-trash version of Shania karaoke..
(ฮไวท ทแร็ฌ เฝอฉัน อ็อฝ ชานนีเอ คาราโอเกะ)
Right now, she’s probably saying ” I’m drunk ”
(ไรท เนา , ชี พรอบอับลิ เซอิง ” แอม ดรังค “)
and he’s a thinking that he’s gonna lucky,
(แอ็นด อีส ซา ติ้งกิง แดท อีส กอนนะ ลัคคิ ,)
Right now, he’s probably dabbing 3 dollars worth of that bathroom Polo…
(ไรท เนา , อีส พรอบอับลิ dabbings ที ดอลเลอะ เวิธ อ็อฝ แดท บาทรูม โพโล)
And he don’t know…
(แอ็นด ฮี ด้อนท์ โน)

That I dug my key into the side of his pretty little suped up 4 wheel drive,
(แดท ไอ ดัก มาย คี อีนทุ เดอะ ไซด อ็อฝ ฮิส พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ชูปพฺ อัพ โฟว ฮวีล ดไรฝ ,)
carved my name into his leather seat,
(คาฝ มาย เนม อีนทุ ฮิส เลฑเออะ ซีท ,)
I took a Louisville slugger to both head lights,
(ไอ ทุค กา ลูลีเวว สลักเกอร์ ทู โบธ เฮ็ด ไลท ,)
slashed a hole in all 4 tires…
(ซแล็ฌ อะ โฮล อิน ออล โฟว ไทร)

And maybe next time he’ll think before he cheats.
(แอ็นด เมบี เน็คซท ไทม เฮ็ล ธิงค บิโฟ ฮี ชีท)

I might saved a little trouble for the next girl,
(ไอ ไมท เซฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทรั๊บเบิ้ล ฟอ เดอะ เน็คซท เกิล ,)
Cause the next time that he cheats…
(คอส เดอะ เน็คซท ไทม แดท ฮี ชีท)

Oh, you know it won’t be on me!
(โอ , ยู โน อิท ว็อนท บี ออน มี !)

Ohh… not on me…
(โอ้ น็อท ออน มี)
Cause I dug my key into the side of his pretty little suped up 4 wheel drive,
(คอส ไอ ดัก มาย คี อีนทุ เดอะ ไซด อ็อฝ ฮิส พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ชูปพฺ อัพ โฟว ฮวีล ดไรฝ ,)
carved my name into his leather seat…
(คาฝ มาย เนม อีนทุ ฮิส เลฑเออะ ซีท)
I took a Louisville slugger to both head lights,
(ไอ ทุค กา ลูลีเวว สลักเกอร์ ทู โบธ เฮ็ด ไลท ,)
slashed a hole in all 4 tires…
(ซแล็ฌ อะ โฮล อิน ออล โฟว ไทร)

Maybe next time he’ll think before he cheats.
(เมบี เน็คซท ไทม เฮ็ล ธิงค บิโฟ ฮี ชีท)

Ohh.. Maybe next time he’ll think before he cheats…
(โอ้ เมบี เน็คซท ไทม เฮ็ล ธิงค บิโฟ ฮี ชีท)

Ohh… before he cheats…
(โอ้ บิโฟ ฮี ชีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Before He Cheats คำอ่านไทย Carrie Underwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น