เนื้อเพลง Like My Style คำอ่านไทย 50 Cent feat Tony Yayo

[Uh huh] I know you like my style
( [ อา ฮู ] ไอ โน ยู ไลค มาย ซไทล)
[Uh huh] You like how I break it down
([ อา ฮู ] ยู ไลค เฮา ไอ บเรค อิท เดาน)
[Uh huh] I know you like style
([ อา ฮู ] ไอ โน ยู ไลค ซไทล)
[Uh huh] You like how I break it down
([ อา ฮู ] ยู ไลค เฮา ไอ บเรค อิท เดาน)
I know you like my style
(ไอ โน ยู ไลค มาย ซไทล)
[Uh huh] You like how I break it down
([ อา ฮู ] ยู ไลค เฮา ไอ บเรค อิท เดาน)
Wanna get rich I’ll show you how
(วอนนา เก็ท ริช แอล โฌ ยู เฮา)
Wanna get rich I’ll show you how
(วอนนา เก็ท ริช แอล โฌ ยู เฮา)

On ya mark, get set, let’s go, switch the flow
(ออน ยา ม๊าร์ค , เก็ท เซ็ท , เล็ท โก , ซวิช เดอะ ฟโล)
Teach ya how to turn yayo in to doe
(ทีช ยา เฮา ทู เทิน yayo อิน ทู โด)
The original don dada nobody bomb harda
(ดิ ออริจินัล ด็อน ดาดา โนบอดี้ บ็อม harda)
Ya heard what I said boy, I’m hot, I’m hot
(ยา เฮิด ว็อท ไอ เซ็ด บอย , แอม ฮ็อท , แอม ฮ็อท)
The hoodrats they say ” He so crazy ”
(เดอะ ฮูดัท เด เซ ” ฮี โซ คเรสิ “)
The snitches they say ” He tried to spray me ”
(เดอะ สนิทเชด เด เซ ” ฮี ทไร ทู ซพเร มี “)
But that’s what you get for tryin to play me
(บัท แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ทายอิน ทู พเล มี)
The Aftermath and my wrath is so SHADY
(ดิ แอฟเตอร์แมท แอ็นด มาย แร็ธ อีส โซ เฌดอิ)
No matter how hard you try you can’t stop it
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ยู ทไร ยู แค็นท ซท็อพ อิท)
I catch ya stuntin in the Bentley Coup cockpit
(ไอ แค็ช ยา สตันดิน อิน เดอะ เบนลี่ คู cockpit)
If you a pimp why ya hoes stay outta pocket?
(อิฟ ยู อะ พิมพ ฮไว ยา โฮ ซเท เอ๊าตา พอคเค็ท)
Front and find out how my P-40 glock hit
(ฟรันท แอ็นด ไฟนด เอ้า เฮา มาย พี 40 คล็อก ฮิท)
” 50 you need some help ” chill yayo, I got this
(” 50 ยู นีด ซัม เฮ็ลพ ” ชิล yayo , ไอ ก็อท ดีซ)
See, where I’m from the D’s tryin to knock us
(ซี , ฮแว แอม ฟร็อม เดอะ ดีสฺ ทายอิน ทู น็อค อัซ)
They swear to God that it’s me sellin the choppas
(เด ซแว ทู ก็อด แดท อิทซ มี เซลลิน เดอะ ชอปปา)
Man I ain’t give them lil n*ggas no product
(แม็น นาย เอน กิฝ เฑ็ม ลิล เอ็น *ggas โน พรอดอัคท)

[Chorus: 50 Cent]
([ โครัซ : 50 เซ็นท ])
[Uh huh] I know you like my style
([ อา ฮู ] ไอ โน ยู ไลค มาย ซไทล)
[Uh huh] But how much do you like my style?
([ อา ฮู ] บัท เฮา มัช ดู ยู ไลค มาย ซไทล)
[Uh huh] You like how I break it down
([ อา ฮู ] ยู ไลค เฮา ไอ บเรค อิท เดาน)
[Uh huh] Wanna get rich? I’ll show you how
([ อา ฮู ] วอนนา เก็ท ริช แอล โฌ ยู เฮา)

[Uh huh] I know you like my style
([ อา ฮู ] ไอ โน ยู ไลค มาย ซไทล)
[Uh huh] But how much do you like my style
([ อา ฮู ] บัท เฮา มัช ดู ยู ไลค มาย ซไทล)
[Uh huh] You like how I break it down
([ อา ฮู ] ยู ไลค เฮา ไอ บเรค อิท เดาน)
[Uh huh] Wanna get rich I’ll show you how
([ อา ฮู ] วอนนา เก็ท ริช แอล โฌ ยู เฮา)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
The birds they say I got a way with words
(เดอะ เบิด เด เซ ไอ ก็อท ดา เว วิฑ เวิด)
I be like ” baby girl I like them curves
(ไอ บี ไลค ” เบบิ เกิล ไอ ไลค เฑ็ม เคิฝ)
If ya not busy tonight then we can swerve
(อิฟ ยา น็อท บีสอิ ทุไนท เด็น วี แค็น ซเวิฝ)
I’ma bachelor baby, f*ck what you heard ”
(แอมอา แบชเลอะ เบบิ , เอฟ *ck ว็อท ยู เฮิด “)

From the tellie in ten minutes I’ll make you a believer
(ฟร็อม เดอะ tellie อิน เท็น มินยูท แอล เมค ยู อะ บิลีฝเฝอะ)
Tongue touch ya I’ll have ya shakin like you havin a seizure
(ทัง ทั๊ช ยา แอล แฮ็ฝ ยา เชคกินไลค ยู เฮฝวิน อะ ซีเฉอะ)
I make hits about what I do in my leisure
(ไอ เมค ฮิท อะเบาท ว็อท ไอ ดู อิน มาย ลีเฉอะ)
G unit gang, can’t another clique out to see us
(จี ยูนิท แก็ง , แค็นท แอะนัธเออะ คลีค เอ้า ทู ซี อัซ)
N*ggas lip sync the lyrics cuz they wanna be us
(เอ็น *ggas ลิพ ซิงค เดอะ ลีริค คัซ เด วอนนา บี อัซ)
Groupie hoes from the hood that be tryin ta G us
(กรูพพี โฮ ฟร็อม เดอะ ฮุด แดท บี ทายอิน ทา จี อัซ)
Try ta holla at the kid e’ery time they see us
(ทไร ทา ฮอลละ แอ็ท เดอะ คิด อีริ ไทม เด ซี อัซ)
Girlfriend, quit pretending I’m the n*gga ya love
(เกลิลเฟรน , ควิท พรีเทนดิง แอม เดอะ เอ็น *gga ยา ลัฝ)
And I ain’t got to say nuttin you know that I’m thuggin
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท ทู เซ นัทดินยู โน แดท แอม ตั๊กกิน)
Put my hands on dat ass and ya say that I’m buggin
(พัท มาย แฮ็นด ออน แดซ อาซ แซน ยา เซ แดท แอม บักกิน)
We family baby, kissin cousins
(วี แฟมอิลิ เบบิ , คิซซิน เค๊าซิน)
Now, look what the riff-raff done drug in
(เนา , ลุค ว็อท เดอะ riff raff ดัน ดรัก อิน)
For the G’s my degrees is hotter then ya oven
(ฟอ เดอะ จีส มาย ดิกรี ซิส ฮอทเดอ เด็น ยา อัฝเอ็น)
I’ma New Yorker but I sound Southern
(แอมอา นยู Yorker บัท ไอ เซานด ซัฑเอิน)
And we sip DP till the Don stop bubblin
(แอ็นด วี ซิพ DP ทิล เดอะ ด็อน ซท็อพ บั๊บบลิน)
After we play, ok, got to ya husband
(อาฟเทอะ วี พเล , โอเค , ก็อท ทู ยา ฮัสแบ็นด)

[Chorus: 50 Cent]
([ โครัซ : 50 เซ็นท ])

[50 Cent [Tony Yayo]]
([ 50 เซ็นท [ โทนี่ Yayo ] ])
Em said you gone like my style
(เอ็ม เซ็ด ยู กอน ไลค มาย ซไทล)
Dre said you gone like my style
(ดรี เซ็ด ยู กอน ไลค มาย ซไทล)
I said you gone like my style [Uh huh]
(ไอ เซ็ด ยู กอน ไลค มาย ซไทล [ อา ฮู ])
You gone like how I break it down
(ยู กอน ไลค เฮา ไอ บเรค อิท เดาน)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
You’re not really, really ready [ready]
(ยัวร์ น็อท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เรดอิ [ เรดอิ ])
The drama will have ya ass in trauma BOY!
(เดอะ ดรามะ วิล แฮ็ฝ ยา อาซ ซิน ทรอมะ บอย !)
You’re not really, really ready [ready]
(ยัวร์ น็อท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เรดอิ [ เรดอิ ])
My knife flip open and then I gets to pokin
(มาย ไนฟ ฟลิพ โอเพ็น แอ็นด เด็น นาย เก็ท ทู pokin)
You’re not really, really ready [ready]
(ยัวร์ น็อท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เรดอิ [ เรดอิ ])
Them shells start poppin and bodies get to droppin
(เฑ็ม เฌ็ล ซทาท พอพปิน แอ็นด บอดีสฺเก็ท ทู ดรอพปิน)
You’re not really, really ready [ready]
(ยัวร์ น็อท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เรดอิ [ เรดอิ ])
You think ya ready, ya not [ya not]
(ยู ธิงค ยา เรดอิ , ยา น็อท [ ยา น็อท ])
Really really ready [ready]
(ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เรดอิ [ เรดอิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like My Style คำอ่านไทย 50 Cent feat Tony Yayo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น