เนื้อเพลง You Found Me คำอ่านไทย Kelly Clarkson

Is this a dream?
( อีส ดีซ ซา ดรีม)
If it is
(อิฟ อิท อีส)
Please don’t wake me from this high
(พลีส ด้อนท์ เวค มี ฟร็อม ดีซ ไฮ)
I’ve become comfortably numb
(แอฝ บิคัม คัมเฟอะทับลิ นัม)
Until you opened up my eyes
(อันทีล ยู โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
To what it’s like
(ทู ว็อท อิทซ ไลค)
When everything’s right
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง ไรท)
I can’t believe
(ไอ แค็นท บิลีฝ)

You found me
(ยู เฟานด มี)
When no one else was lookin’
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ วอส ลุคกิน)
How did you know just where I would be?
(เฮา ดิด ยู โน จัซท ฮแว ไอ เวิด บี)
Yeah, you broke through
(เย่ , ยู บโรค ธรู)
All of my confusion
(ออล อ็อฝ มาย ค็อนฟยูฉัน)
The ups and the downs
(ดิ อัพสฺ แซน เดอะ เดาน)
And you still didn’t leave
(แอ็นด ยู ซทิล ดิ๊นอิน ลีฝ)
I guess that you saw what nobody could see
(ไอ เก็ซ แดท ยู ซอ ว็อท โนบอดี้ เคิด ซี)
You found me
(ยู เฟานด มี)
You found me
(ยู เฟานด มี)

So, here we are
(โซ , เฮียร วี อาร์)
That’s pretty far
(แด๊ท พรีททิ ฟา)
When you think of where we’ve been
(ฮเว็น ยู ธิงค อ็อฝ ฮแว หวีบ บีน)
No going back
(โน โกอิ้ง แบ็ค)
I’m fading out
(แอม เฟดิง เอ้า)
All that has faded me within
(ออล แดท แฮ็ส แฟ็ด มี วิฑีน)
You’re by my side
(ยัวร์ ไบ มาย ไซด)
Now everything’s fine
(เนา เอ๊วี่ติง ไฟน)
I can’t believe
(ไอ แค็นท บิลีฝ)

You found me
(ยู เฟานด มี)
When no one else was lookin’
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ วอส ลุคกิน)
How did you know just where I would be?
(เฮา ดิด ยู โน จัซท ฮแว ไอ เวิด บี)
Yeah, you broke through
(เย่ , ยู บโรค ธรู)
All of my confusion
(ออล อ็อฝ มาย ค็อนฟยูฉัน)
The ups and the downs
(ดิ อัพสฺ แซน เดอะ เดาน)
And you still didn’t leave
(แอ็นด ยู ซทิล ดิ๊นอิน ลีฝ)
I guess that you saw what nobody could see
(ไอ เก็ซ แดท ยู ซอ ว็อท โนบอดี้ เคิด ซี)
You found me
(ยู เฟานด มี)
You found me
(ยู เฟานด มี)

And I was hiding
(แอ็นด ดาย วอส ไฮดอิง)
Til you came along
(ทิล ยู เคม อะลอง)
And showed me where I belong
(แอ็นด โฌ มี ฮแว ไอ บิลอง)
You found me
(ยู เฟานด มี)
You found me
(ยู เฟานด มี)
When no one else was lookin’
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ วอส ลุคกิน)
How did you know?
(เฮา ดิด ยู โน)
How did you know?
(เฮา ดิด ยู โน)

You found me
(ยู เฟานด มี)
When no one else was lookin’
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ วอส ลุคกิน)
How did you know just where I would be?
(เฮา ดิด ยู โน จัซท ฮแว ไอ เวิด บี)
Yeah, you broke through
(เย่ , ยู บโรค ธรู)
All of my confusion
(ออล อ็อฝ มาย ค็อนฟยูฉัน)
The ups and the downs
(ดิ อัพสฺ แซน เดอะ เดาน)
And you still didn’t leave
(แอ็นด ยู ซทิล ดิ๊นอิน ลีฝ)
I guess that you saw what nobody could see
(ไอ เก็ซ แดท ยู ซอ ว็อท โนบอดี้ เคิด ซี)
You found me
(ยู เฟานด มี)

[You found me]
([ ยู เฟานด มี ])
[When no one else was lookin’]
([ ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ วอส ลุคกิน ])
You found me
(ยู เฟานด มี)
[How did you know just where I would be?]
([ เฮา ดิด ยู โน จัซท ฮแว ไอ เวิด บี ])
You broke through
(ยู บโรค ธรู)
All of my confusion
(ออล อ็อฝ มาย ค็อนฟยูฉัน)
The ups and the downs
(ดิ อัพสฺ แซน เดอะ เดาน)
And you still didn’t leave
(แอ็นด ยู ซทิล ดิ๊นอิน ลีฝ)
I guess that you saw what nobody could see
(ไอ เก็ซ แดท ยู ซอ ว็อท โนบอดี้ เคิด ซี)
The good and the bad
(เดอะ เกิด แอ็นด เดอะ แบ็ด)
And the things in between
(แอ็นด เดอะ ธิง ซิน บีทวิน)
You found me
(ยู เฟานด มี)
You found me
(ยู เฟานด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Found Me คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น