เนื้อเพลง Forever More คำอ่านไทย Moloko

Forever More
( เฟาะเรฝเออะ โม)

What if I drown in this sea of devotion
(ว็อท อิฟ ฟาย ดเราน อิน ดีซ ซี อ็อฝ ดิโฝฌัน)
Just a stone left unturned
(จัซท ดา ซโทน เล็ฟท อันเทินด)
My need is deep
(มาย นีด อีส ดีพ)
Wide endless oceans
(ไวด เอ็นเล็ซ โอแฌ็น)
Feel it furious
(ฟีล อิท ฟยูเรียซ)
The fire burns on
(เดอะ ไฟร เบิน ออน)

Let there be love
(เล็ท แดร์ บี ลัฝ)
Everlasting
(เอฝเวอร์ลาสทิง)
And it will live eternally
(แอ็นด ดิท วิล ไลฝ อิเทอแน็ลลิ)
Will we receive without ever asking?
(วิล วี รีซีฝ วิเฑาท เอฝเออะ อาคกิ้ง)
I’m just curious
(แอม จัซท คยูเรียซ)

Got to find me somebody
(ก็อท ทู ไฟนด มี ซัมบอดี้)
But there’s nobody
(บัท แดร์ โนบอดี้)
To love me
(ทู ลัฝ มี)
And it’s driving me crazy
(แอ็นด อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)
There’s nobody to love me
(แดร์ โนบอดี้ ทู ลัฝ มี)

Somebody tell me
(ซัมบอดี้ เท็ล มี)
How could there be nobody
(เฮา เคิด แดร์ บี โนบอดี้)
To love me
(ทู ลัฝ มี)
And it’s driving me crazy
(แอ็นด อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)
There’s nobody to love me
(แดร์ โนบอดี้ ทู ลัฝ มี)

Somebody tell me
(ซัมบอดี้ เท็ล มี)
How could there be nobody
(เฮา เคิด แดร์ บี โนบอดี้)
Nobody to love me
(โนบอดี้ ทู ลัฝ มี)
And this life is so empty
(แอ็นด ดีซ ไลฟ อีส โซ เอมทิ)
There’s nobody to love me
(แดร์ โนบอดี้ ทู ลัฝ มี)

Endless tears
(เอ็นเล็ซ เทีย)
Forever joy
(เฟาะเรฝเออะ จอย)
To feel most every feeling
(ทู ฟีล โมซท เอฝริ ฟีลอิง)
Forever more
(เฟาะเรฝเออะ โม)

Endless tears
(เอ็นเล็ซ เทีย)
Forever joy
(เฟาะเรฝเออะ จอย)
To feel most every feeling
(ทู ฟีล โมซท เอฝริ ฟีลอิง)
Forever more
(เฟาะเรฝเออะ โม)

Endless tears
(เอ็นเล็ซ เทีย)
Forever joy
(เฟาะเรฝเออะ จอย)
To feel most every feeling
(ทู ฟีล โมซท เอฝริ ฟีลอิง)
Forever more
(เฟาะเรฝเออะ โม)

Endless tears
(เอ็นเล็ซ เทีย)
Forever joy
(เฟาะเรฝเออะ จอย)
To feel most every feeling
(ทู ฟีล โมซท เอฝริ ฟีลอิง)
Forever more
(เฟาะเรฝเออะ โม)

And if I drown in this sea of devotion
(แอ็นด อิฟ ฟาย ดเราน อิน ดีซ ซี อ็อฝ ดิโฝฌัน)
Just a stone left unturned
(จัซท ดา ซโทน เล็ฟท อันเทินด)
My need is deep
(มาย นีด อีส ดีพ)
Wide endless oceans
(ไวด เอ็นเล็ซ โอแฌ็น)
Feel it furious
(ฟีล อิท ฟยูเรียซ)
The fire burns on
(เดอะ ไฟร เบิน ออน)

Let there be love
(เล็ท แดร์ บี ลัฝ)
Everlasting
(เอฝเวอร์ลาสทิง)
And it will live eternally
(แอ็นด ดิท วิล ไลฝ อิเทอแน็ลลิ)
Will we receive without ever asking?
(วิล วี รีซีฝ วิเฑาท เอฝเออะ อาคกิ้ง)
I’m just curious
(แอม จัซท คยูเรียซ)

Don’t want to see me crying
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ซี มี คไรอิง)
Just want to see me flying
(จัซท ว็อนท ทู ซี มี ฟไลอิง)
I need to get so high and
(ไอ นีด ทู เก็ท โซ ไฮ แอ็นด)
Want somebody to blow my mind
(ว็อนท ซัมบอดี้ ทู บโล มาย ไมนด)

Don’t want you to see me crying
(ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ซี มี คไรอิง)
Just want you to see me flying
(จัซท ว็อนท ยู ทู ซี มี ฟไลอิง)
I need to get so high and
(ไอ นีด ทู เก็ท โซ ไฮ แอ็นด)
Why don’t you blow my mind
(ฮไว ด้อนท์ ยู บโล มาย ไมนด)
Blow my mind
(บโล มาย ไมนด)
Blow my mind
(บโล มาย ไมนด)

Got to find me somebody
(ก็อท ทู ไฟนด มี ซัมบอดี้)
But there’s nobody
(บัท แดร์ โนบอดี้)
To love me
(ทู ลัฝ มี)
Anybody could love me
(เอนอิบอดิ เคิด ลัฝ มี)

And it’s driving me crazy
(แอ็นด อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)
There’s nobody to love me
(แดร์ โนบอดี้ ทู ลัฝ มี)
Anybody could love me
(เอนอิบอดิ เคิด ลัฝ มี)

Somebody to hold my hand
(ซัมบอดี้ ทู โฮลด มาย แฮ็นด)
Someone who understands
(ซัมวัน ฮู อันเดิซแทนด)
Somebody to help me write
(ซัมบอดี้ ทู เฮ็ลพ มี ไรท)
The poetry of life
(เดอะ โพเอ็ทริ อ็อฝ ไลฟ)

Someone to love me
(ซัมวัน ทู ลัฝ มี)
Someone who loves me
(ซัมวัน ฮู ลัฝ มี)
Ooh Baby
(อู้ เบบิ)

Endless tears
(เอ็นเล็ซ เทีย)
Forever joy
(เฟาะเรฝเออะ จอย)
To feel most every feeling
(ทู ฟีล โมซท เอฝริ ฟีลอิง)
Forever more
(เฟาะเรฝเออะ โม)

Endless tears
(เอ็นเล็ซ เทีย)
Forever joy
(เฟาะเรฝเออะ จอย)
To feel most every feeling
(ทู ฟีล โมซท เอฝริ ฟีลอิง)
Forever more
(เฟาะเรฝเออะ โม)

Endless tears
(เอ็นเล็ซ เทีย)
Forever joy
(เฟาะเรฝเออะ จอย)
To feel most every feeling
(ทู ฟีล โมซท เอฝริ ฟีลอิง)
Forever more
(เฟาะเรฝเออะ โม)

Endless tears
(เอ็นเล็ซ เทีย)
Forever joy
(เฟาะเรฝเออะ จอย)
To feel most every feeling
(ทู ฟีล โมซท เอฝริ ฟีลอิง)
Forever more
(เฟาะเรฝเออะ โม)

Got to find me somebody
(ก็อท ทู ไฟนด มี ซัมบอดี้)
But there’s nobody
(บัท แดร์ โนบอดี้)
To love me
(ทู ลัฝ มี)

And it’s driving me crazy
(แอ็นด อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)
There’s nobody to love me
(แดร์ โนบอดี้ ทู ลัฝ มี)

Most every feeling
(โมซท เอฝริ ฟีลอิง)
To feel most every feeling
(ทู ฟีล โมซท เอฝริ ฟีลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever More คำอ่านไทย Moloko

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น