เนื้อเพลง Why Does It Always Rain on Me? คำอ่านไทย Travis

I can’t sleep tonight
( ไอ แค็นท ซลีพ ทุไนท)
Everybody saying everything’s alright
(เอวี่บอดี้ เซอิง เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
Still I can’t close my eyes
(ซทิล ไอ แค็นท คโลส มาย ไอ)
I’m seeing a tunnel at the end of all these lights
(แอม ซีอิง อะ ทันเน็ล แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ ออล ฑิส ไลท)
Sunny days
(ซันนิ เด)
Where have you gone?
(ฮแว แฮ็ฝ ยู กอน)
I get the strangest feeling you belong
(ไอ เก็ท เดอะ สแตงเจซ ฟีลอิง ยู บิลอง)
Why does it always rain on me?
(ฮไว โด ซิท ออลเว เรน ออน มี)
Is it because I lied when I was seventeen?
(อีส ซิท บิคอส ไอ ไล ฮเว็น นาย วอส เซฝเอ็นทีน)
Why does it always rain on me?
(ฮไว โด ซิท ออลเว เรน ออน มี)
Even when the sun is shining
(อีเฝ็น ฮเว็น เดอะ ซัน อีส ชายนิง)
I can’t avoid the lightning
(ไอ แค็นท อะฝอยด เดอะ ไลทนิง)
I can’t stand myself
(ไอ แค็นท ซแท็นด ไมเซลฟ)
I’m being held up by invisible men
(แอม บีอิง เฮ็ลด อัพ ไบ อินฝิ๊ซิเบิ้ล เม็น)
Still life on a shelf when
(ซทิล ไลฟ ออน อะ เฌ็ลฟ ฮเว็น)
I got my mind on something else
(ไอ ก็อท มาย ไมนด ออน ซัมติง เอ็ลซ)
Sunny days
(ซันนิ เด)
Where have you gone?
(ฮแว แฮ็ฝ ยู กอน)
I get the strangest feeling you belong
(ไอ เก็ท เดอะ สแตงเจซ ฟีลอิง ยู บิลอง)
Why does it always rain on me?
(ฮไว โด ซิท ออลเว เรน ออน มี)
Is it because I lied when I was seventeen?
(อีส ซิท บิคอส ไอ ไล ฮเว็น นาย วอส เซฝเอ็นทีน)
Why does it always rain on me?
(ฮไว โด ซิท ออลเว เรน ออน มี)
Even when the sun is shining
(อีเฝ็น ฮเว็น เดอะ ซัน อีส ชายนิง)
I can’t avoid the lightning
(ไอ แค็นท อะฝอยด เดอะ ไลทนิง)
Oh, where did the blue skies go?
(โอ , ฮแว ดิด เดอะ บลู สกาย โก)
And why is it raining so?
(แอ็นด ฮไว อีส ซิท เรนนิงโซ)
It’s so cold
(อิทซ โซ โคลด)
I can’t sleep tonight
(ไอ แค็นท ซลีพ ทุไนท)
Everybody saying everything’s alright
(เอวี่บอดี้ เซอิง เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
Still I can’t close my eyes
(ซทิล ไอ แค็นท คโลส มาย ไอ)
I’m seeing a tunnel at the end of all these lights
(แอม ซีอิง อะ ทันเน็ล แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ ออล ฑิส ไลท)
Sunny days
(ซันนิ เด)
Where have you gone?
(ฮแว แฮ็ฝ ยู กอน)
I get the strangest feeling you belong
(ไอ เก็ท เดอะ สแตงเจซ ฟีลอิง ยู บิลอง)
Why does it always rain on me?
(ฮไว โด ซิท ออลเว เรน ออน มี)
Is it because I lied when I was seventeen?
(อีส ซิท บิคอส ไอ ไล ฮเว็น นาย วอส เซฝเอ็นทีน)
Why does it always rain on me?
(ฮไว โด ซิท ออลเว เรน ออน มี)
Even when the sun is shining
(อีเฝ็น ฮเว็น เดอะ ซัน อีส ชายนิง)
I can’t avoid the lightning
(ไอ แค็นท อะฝอยด เดอะ ไลทนิง)
Oh, where did the blue skies go?
(โอ , ฮแว ดิด เดอะ บลู สกาย โก)
And why is it raining so?
(แอ็นด ฮไว อีส ซิท เรนนิงโซ)
It’s so cold
(อิทซ โซ โคลด)
Why does it always rain on me?
(ฮไว โด ซิท ออลเว เรน ออน มี)
Why does it always rain…
(ฮไว โด ซิท ออลเว เรน)

Track written by fran healy
(ทแรค วึ้น ไบ fran healy)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Does It Always Rain on Me? คำอ่านไทย Travis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น