เนื้อเพลง Zulu คำอ่านไทย Blink 182

I’m feeling what I
( แอม ฟีลอิง ว็อท ไอ)
want to feel
(ว็อนท ทู ฟีล)
I’m saying what I’ve said all along
(แอม เซอิง ว็อท แอฝ เซ็ด ออล อะลอง)
Because I know the things
(บิคอส ไอ โน เดอะ ธิง)
that are important to me
(แดท อาร์ อิมพอแท็นท ทู มี)
Because life is too short to be long
(บิคอส ไลฟ อีส ทู ฌอท ทู บี ล็อง)

And
(แอ็นด)
those thought that I’ve kept inside
(โฑส ธอท แดท แอฝ เค็พท อีนไซด)
With those words that I could not
(วิฑ โฑส เวิด แดท ไอ เคิด น็อท)
hide
(ไฮด)
Because those times that always remind me
(บิคอส โฑส ไทม แดท ออลเว ริไมนด มี)
That all I ever did was
(แดท ดอร์ ไอ เอฝเออะ ดิด วอส)
try
(ทไร)

So change your tune
(โซ เชนจ ยุร ทยูน)
One step to make a stand
(วัน ซเท็พ ทู เมค เก ซแท็นด)
I want to speak my
(ไอ ว็อนท ทู ซพีค มาย)
mind
(ไมนด)
Start my own African tribe
(ซทาท มาย โอน แอฟริแค็น ทไรบ)
I’m alone, now run into the deepest pile
(แอม อะโลน , เนา รัน อีนทุ เดอะ ดีเปท ไพล)
of sh*t
(อ็อฝ ฌะ *ที)
Cause that’s where I’m going to blend in
(คอส แด๊ท ฮแว แอม โกอิ้ง ทู บเล็นด อิน)

Those choices that
(โฑส ชอยซ แดท)
I’ve never made
(แอฝ เนฝเวอะ เมด)
With those decisions that once cut me a break
(วิฑ โฑส ดิซีฉอัน แดท วันซ คัท มี อะ บเรค)
Cause after
(คอส อาฟเทอะ)
all whats’s left in the end
(ออล whatss เล็ฟท อิน ดิ เอ็นด)
There’s somethings they just can’t take
(แดร์ ซัมติง เด จัซท แค็นท เทค)

So
(โซ)
take a bow, well you’re not that great
(เทค เก เบา , เว็ล ยัวร์ น็อท แดท กเรท)
Go pat your back, go off and
(โก แพ็ท ยุร แบ็ค , โก ออฟฟ แอ็นด)
masturbate
(แมซเทอะเบท)
Cause one thing that you know for sure
(คอส วัน ธิง แดท ยู โน ฟอ ฌุร)
Your hand is not a
(ยุร แฮ็นด อีส น็อท ดา)
lonesome date
(โลนซัม เดท)

So change your tune
(โซ เชนจ ยุร ทยูน)
One step to make a stand
(วัน ซเท็พ ทู เมค เก ซแท็นด)
I want
(ไอ ว็อนท)
to speak my mind
(ทู ซพีค มาย ไมนด)
Start my own African tribe
(ซทาท มาย โอน แอฟริแค็น ทไรบ)
I’m alone, now run into the
(แอม อะโลน , เนา รัน อีนทุ เดอะ)
deepest pile of sh*t
(ดีเปท ไพล อ็อฝ ฌะ *ที)
Cause that’s where I’m going to blend in
(คอส แด๊ท ฮแว แอม โกอิ้ง ทู บเล็นด อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zulu คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น