เนื้อเพลง Who’s Lovin’ You คำอ่านไทย Michael Jackson

Michael talking to audience
( ไมเล ทอคอิง ทู ออเดียนซ)

I’d like to talk to y’all tonight
(อาย ไลค ทู ทอค ทู ยอล ทุไนท)
About the blues
(อะเบาท เดอะ บลู)
Brothers:The blues?
(บรัฑเออะ : เดอะ บลู)
Yea the blues
(เย เดอะ บลู)
Dont nobody have the blues like i have
(ด้อนท์ โนบอดี้ แฮ็ฝ เดอะ บลู ไลค ไก แฮ็ฝ)
I may be young but i know what its all about
(ไอ เม บี ยัง บัท ไอ โน ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

And this is how it went down
(แอ็นด ดีซ ซิส เฮา อิท เว็นท เดาน)
I met a girl at school one day
(ไอ เม็ท ดา เกิล แอ็ท ซคูล วัน เด)
during in the sandbox
(ดยูริง อิน เดอะ แซนบอคซฺ)
Older Brothers:sandbox?!
(โอลเดอะ บรัฑเออะ : แซนบอคซฺ !)
We toasted our love during milk break
(วี โทซท เอ๊า ลัฝ ดยูริง มิลค บเรค)
older Brothers:aw man
(โอลเดอะ บรัฑเออะ : อาว แม็น)
I gave her my COOKIES!
(ไอ เกฝ เฮอ มาย คูคอิ !)
Marlon:Come on Mike!
(มาร์เลิน : คัมมอน ไมค !)
We fell out during singin’ plan
(วี เฟ็ล เอ้า ดยูริง ซิงอิน แพล็น)
So one day, I stepped up to her and i said
(โซ วัน เด , ไอ สตอปชฺ อัพ ทู เฮอ แอ็นด ดาย เซ็ด)

Wheeeeeeen I had you [had you]
(Wheeeeeeen นาย แฮ็ด ยู [ แฮ็ด ยู ])
I treated you baaaaaaad and wrong my dear
(ไอ ทีอี ยู baaaaaaad แอ็นด ร็อง มาย เดีย)
And girl since, since you went away
(แอ็นด เกิล ซินซ , ซินซ ยู เว็นท อะเว)

[chorus]
([ โครัซ ])
Don’t you know I sit around
(ด้อนท์ ยู โน ไอ ซิท อะเรานด)
With my head hanging down
(วิฑ มาย เฮ็ด แฮงอิง เดาน)
And I wonder who’s lovin’ you
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ฮู ลัฝวิน ยู)

I,I,I,I should have never, ever
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ เชิด แฮ็ฝ เนฝเวอะ , เอฝเออะ)
ever made you cry
(เอฝเออะ เมด ยู คไร)
And and girl since yer since you been gone
(แอ็นด แอ็นด เกิล ซินซ yer ซินซ ยู บีน กอน)

[chorus]
([ โครัซ ])

[bridge]
([ บริจ ])
Life with out love, huh…
(ไลฟ วิฑ เอ้า ลัฝ , ฮู)
It’s oh so lonely
(อิทซ โอ โซ โลนลิ)
I don’t think, I don’t think! I’m gonna make it
(ไอ ด้อนท์ ธิงค , ไอ ด้อนท์ ธิงค ! แอม กอนนะ เมค อิท)

All my life, all my life baby yeah I’ve been lost to you only
(ออล มาย ไลฟ , ออล มาย ไลฟ เบบิ เย่ แอฝ บีน ล็อซท ทู ยู โอ๊นลี่)
Come on & take it girl
(คัมมอน & เทค อิท เกิล)
Come on & take it, because….
(คัมมอน & เทค อิท , บิคอส)
All, all I can do, all I can do since you’ve been gone is cry
(ออล , ออล ไอ แค็น ดู , ออล ไอ แค็น ดู ซินซ ยู๊ฟ บีน กอน อีส คไร)
And don’t you ever wonder or worry your head of what i do
(แอ็นด ด้อนท์ ยู เอฝเออะ วันเดอะ ออ เวอริ ยุร เฮ็ด อ็อฝ ว็อท ไอ ดู)

[chorus ]
([ โครัซ ])

[vocalizes]
([ โฝแคะไลส ])
who’s loving you
(ฮู ลัฝอิง ยู)
Older brother singing
(โอลเดอะ บรัฑเออะ ซิงกิง)
in backgrond:who’s loving you
(อิน backgrond : ฮู ลัฝอิง ยู)
I,I,I gotta know yea
(ไอ , ไอ , ไอ กอททะ โน เย)
I,I,I,I,I wonder
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วันเดอะ)
Older brother singing in backgrond:who’s loving you
(โอลเดอะ บรัฑเออะ ซิงกิง อิน backgrond : ฮู ลัฝอิง ยู)
who loving you,come on baby ohhh oh yea baby
(ฮู ลัฝอิง ยู , คัมมอน เบบิ โอ้ โอ เย เบบิ)
who’s loving you
(ฮู ลัฝอิง ยู)

oh! oh! oh!
(โอ ! โอ ! โอ !)
OH YEA
(โอ เย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’s Lovin’ You คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น