เนื้อเพลง Don’t Leave Me คำอ่านไทย Blink 182

Don’t leave me all alone
( ด้อนท์ ลีฝ มี ออล อะโลน)
Just drop me off at home
(จัซท ดร็อพ มี ออฟฟ แอ็ท โฮม)
I’ll be fine, it’s not the first
(แอล บี ไฟน , อิทซ น็อท เดอะ เฟิซท)
Just like last time, but a little worse
(จัซท ไลค ลาซท ไทม , บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เวิซ)

And she said that I’m not the one that she thinks about and
(แอ็นด ชี เซ็ด แดท แอม น็อท ดิ วัน แดท ชี ธิงค อะเบาท แอ็นด)
She said it stopped being fun, I just bring her down
(ชี เซ็ด ดิท สต๊อปพฺ บีอิง ฟัน , ไอ จัซท บริง เฮอ เดาน)
I said ” don’t let your future be destroyed by my past ”
(ไอ เซ็ด ” ด้อนท์ เล็ท ยุร ฟยูเชอะ บี ดิซทรอย ไบ มาย พาซท “)
She said ” don’t let my door hit your ass ”
(ชี เซ็ด ” ด้อนท์ เล็ท มาย โด ฮิท ยุร อาซ “)

One more chance, I’ll try this time
(วัน โม ชานซ , แอล ทไร ดีซ ไทม)
I’ll give you yours, I won’t take mine
(แอล กิฝ ยู ยุร , ไอ ว็อนท เทค ไมน)
I’ll listen up, pretend to care
(แอล ลิ๊สซึ่น อัพ , พริเทนด ทู แค)
Go on ahead, I’ll meet you there
(โก ออน อะเฮด , แอล มีท ยู แดร์)

And she said that I’m not the one that she thinks about and
(แอ็นด ชี เซ็ด แดท แอม น็อท ดิ วัน แดท ชี ธิงค อะเบาท แอ็นด)
She said it stopped being fun, I just bring her down
(ชี เซ็ด ดิท สต๊อปพฺ บีอิง ฟัน , ไอ จัซท บริง เฮอ เดาน)
I said ” don’t let your future be destroyed by my past ”
(ไอ เซ็ด ” ด้อนท์ เล็ท ยุร ฟยูเชอะ บี ดิซทรอย ไบ มาย พาซท “)
She said ” don’t let my door hit your ass ”
(ชี เซ็ด ” ด้อนท์ เล็ท มาย โด ฮิท ยุร อาซ “)

Let’s try this one more time with feeling
(เล็ท ทไร ดีซ วัน โม ไทม วิฑ ฟีลอิง)
One more time with feeling
(วัน โม ไทม วิฑ ฟีลอิง)
One more time with feeling
(วัน โม ไทม วิฑ ฟีลอิง)
One more time with feeling
(วัน โม ไทม วิฑ ฟีลอิง)

She said that I’m not the one that she thinks about and
(ชี เซ็ด แดท แอม น็อท ดิ วัน แดท ชี ธิงค อะเบาท แอ็นด)
She said it stopped being fun, I just bring her down
(ชี เซ็ด ดิท สต๊อปพฺ บีอิง ฟัน , ไอ จัซท บริง เฮอ เดาน)
I said ” don’t let your future be destroyed by my past ”
(ไอ เซ็ด ” ด้อนท์ เล็ท ยุร ฟยูเชอะ บี ดิซทรอย ไบ มาย พาซท “)
She said ” don’t let my door hit your ass ”
(ชี เซ็ด ” ด้อนท์ เล็ท มาย โด ฮิท ยุร อาซ “)

Don’t leave me all alone
(ด้อนท์ ลีฝ มี ออล อะโลน)
Just drop me off at home
(จัซท ดร็อพ มี ออฟฟ แอ็ท โฮม)
And I’ll be fine
(แอ็นด แอล บี ไฟน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Leave Me คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น