เนื้อเพลง Betterman คำอ่านไทย Musiq Soulchild

Betterman
( Betterman)
I got a real good woman now, Someone between a lover and a friend
(ไอ ก็อท ดา ริแอ็ล เกิด วูมเอิน เนา , ซัมวัน บีทวิน อะ ลัฝเออะ แอ็นด อะ ฟเร็นด)
it feels good when she’s around, and she’s so far from all the others that I’ve been with
(อิท ฟีล เกิด ฮเว็น ชี อะเรานด , แอ็นด ชี โซ ฟา ฟร็อม ออล ดิ อัฑเออะ แดท แอฝ บีน วิฑ)

Cause I
(คอส ไอ)

Thought I knew what love was [what it was] until she came and changed my life
(ธอท ไอ นยู ว็อท ลัฝ วอส [ ว็อท ดิธ วอส ] อันทีล ชี เคม แอ็นด เชนจ มาย ไลฟ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Now I realize that all the love in this world I wanna give to this
(เนา ไอ รีแอะไลส แดท ดอร์ เดอะ ลัฝ อิน ดีซ เวิลด ดาย วอนนา กิฝ ทู ดีซ)
girl because she makes me want to be a better man
(เกิล บิคอส ชี เมค มี ว็อนท ทู บี อะ เบทเทอะ แม็น)
All the games I played are in the past because I know this ones
(ออล เดอะ เกม ซาย พเล อาร์ อิน เดอะ พาซท บิคอส ไอ โน ดีซ วัน)
gonna last, it’s crazy how she makes me wanna be a better man.
(กอนนะ ลาซท , อิทซ คเรสิ เฮา ชี เมค มี วอนนา บี อะ เบทเทอะ แม็น)
[for her]
([ ฟอ เฮอ ])
[CHORUS]
([ โครัซ ])

When I look into her eyes I see so much in her that reminds me of
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ เฮอ ไอ ซาย ซี โซ มัช อิน เฮอ แดท ริไมนด มี อ็อฝ)
myself and oh she’s so beautiful body soul and mind. And I just
(ไมเซลฟ แอ็นด โอ ชี โซ บยูทิฟุล บอดอิ โซล แอ็นด ไมนด แอ็นด ดาย จัซท)
wanna be the one to make her feel good in a special way.
(วอนนา บี ดิ วัน ทู เมค เฮอ ฟีล เกิด อิน อะ ซเพฌแอ็ล เว)

[Come on]
([ คัมมอน ])

Hug and kiss and tell her how much I miss her when she’s gone
(ฮัก แอ็นด คิซ แซน เท็ล เฮอ เฮา มัช ไอ มิซ เฮอ ฮเว็น ชี กอน)
because I know that I will never find another one like her and all
(บิคอส ไอ โน แดท ไอ วิล เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ วัน ไลค เฮอ แอ็นด ออล)
the love in this world I wanna give to this girl because she makes
(เดอะ ลัฝ อิน ดีซ เวิลด ดาย วอนนา กิฝ ทู ดีซ เกิล บิคอส ชี เมค)
me wanna be a better man [she make me wanna be a better man], all the games I played are in the past
(มี วอนนา บี อะ เบทเทอะ แม็น [ ชี เมค มี วอนนา บี อะ เบทเทอะ แม็น ] , ออล เดอะ เกม ซาย พเล อาร์ อิน เดอะ พาซท)
because I know this one is gonna last, it’s crazy how she makes
(บิคอส ไอ โน ดีซ วัน อีส กอนนะ ลาซท , อิทซ คเรสิ เฮา ชี เมค)
me wanna be a better man.
(มี วอนนา บี อะ เบทเทอะ แม็น)

Listen
(ลิ๊สซึ่น)

When it’s said and done you wanna be with someone who’s gonna be there for you when all your
(ฮเว็น อิทซ เซ็ด แอ็นด ดัน ยู วอนนา บี วิฑ ซัมวัน ฮู กอนนะ บี แดร์ ฟอ ยู ฮเว็น ออล ยุร)
chips are down and no ones around and when, no matter how hard it gets she will always be by
(ชิพ แซร์ เดาน แอ็นด โน วัน อะเรานด แอ็นด ฮเว็น , โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดิท เก็ท ชี วิล ออลเว บี ไบ)
your side to comfort you like only a woman does
(ยุร ไซด ทู คัมเฟิท ยู ไลค โอ๊นลี่ อะ วูมเอิน โด)
and that’s Why.
(แอ็นด แด๊ท ฮไว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[for her]
([ ฟอ เฮอ ])

Babe when I’m with you it makes me wanna be a better man
(เบบ ฮเว็น แอม วิฑ ยู อิท เมค มี วอนนา บี อะ เบทเทอะ แม็น)
every day and night it’s true you make me wanna be a better man.
(เอฝริ เด แอ็นด ไนท อิทซ ทรู ยู เมค มี วอนนา บี อะ เบทเทอะ แม็น)
Hey when I’m wit you just makes me wanna be a better man.
(เฮ ฮเว็น แอม วิท ยู จัซท เมค มี วอนนา บี อะ เบทเทอะ แม็น)
and layin’ up wit you it really makes me wanna be a better man
(แอ็นด เลย์อิน อัพ วิท ยู อิท ริแอ็ลลิ เมค มี วอนนา บี อะ เบทเทอะ แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Betterman คำอ่านไทย Musiq Soulchild

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น