เนื้อเพลง Quality Or Quantity คำอ่านไทย Bad Religion

offer me eternity, and i’ll trade a cup of coffee and a dime, looking
( ออฟเฟอะ มี อิเทอนิทิ , แอ็นด แอล เทรด อะ คัพ อ็อฝ คอฟฟิ แอ็นด อะ ไดม , ลุคอิง)
for a handout on behalf of those who have so little time, but who
(ฟอ รา handout ออน บิเฮฝ อ็อฝ โฑส ฮู แฮ็ฝ โซ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม , บัท ฮู)
wants to live on just 70 cents a day? padding your pockets doesn’t
(ว็อนท ทู ไลฝ ออน จัซท 70 เซ็นท ซา เด แพดดิง ยุร พอคเค็ท ดัสอินท)
make this a better place, ” cereal and water ” is a feast for some you
(เมค ดีซ ซา เบทเทอะ พเลซ , ” เซียเรียล แอ็นด วอเทอะ ” อีส ซา ฟีซท ฟอ ซัม ยู)
say, your price-tag on existence can’t cover your double face, quality
(เซ , ยุร พไรซ แท็ก ออน เอ็กสีซเท็นซ แค็นท คัฝเออะ ยุร ดั๊บเบิ้ล เฟซ , ควอลอิทิ)
or quantity: a choice you have to make, dipping in the icing, bringing
(ออ ควอนทิทิ : อะ ชอยซ ยู แฮ็ฝ ทู เมค , dippings อิน ดิ ไอซอิง , บริงกิง)
home the largest turkey from the field, breaking all the piggy banks,
(โฮม เดอะ largest เทอคิ ฟร็อม เดอะ ฟีลด , บเรคคิง ออล เดอะ พีกกิ แบ็งค ,)
scooping up the booty, licking all the right holes, bolstering the
(scoopings อัพ เดอะ บูทิ , ลิกคิง ออล เดอะ ไรท โฮล , bolsterings เดอะ)
payroll, why reduce life to a dollar amount per day? and why let the
(เพย์โรว , ฮไว ริดยูซ ไลฟ ทู อะ ดอลเลอะ อะเมานท เพอ เด แอ็นด ฮไว เล็ท เดอะ)
world think this is the american way? your uneaten greens ar a feast
(เวิลด ธิงค ดีซ ซิส ดิ อะเมริแค็น เว ยุร uneaten กรีน เออะ รา ฟีซท)
for some you say, survival and living are concepts you can’t equate,
(ฟอ ซัม ยู เซ , เซอะไฝฝแอ็ล แอ็นด ลีฝอิง อาร์ คอนเซ็พท ยู แค็นท equate ,)
quality or quantity don’t tell me they’re the same
(ควอลอิทิ ออ ควอนทิทิ ด้อนท์ เท็ล มี เดรว เดอะ เซม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Quality Or Quantity คำอ่านไทย Bad Religion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น