เนื้อเพลง Vacuum Bag คำอ่านไทย Stroke 9

You’ll never know what happened to me
( โยว เนฝเวอะ โน ว็อท แฮพเพ็น ทู มี)
It’s just one of those things
(อิทซ จัซท วัน อ็อฝ โฑส ธิง)
I was sitting by myself
(ไอ วอส ซีททิง ไบ ไมเซลฟ)
And my thoughts started pouring out
(แอ็นด มาย ธอท ซทาท ช เอ้า)
Remember that time on our trip
(ริเมมเบอะ แดท ไทม ออน เอ๊า ทริพ)
You asked me where we were going
(ยู อาซค มี ฮแว วี เวอ โกอิ้ง)
I said Barcelona
(ไอ เซ็ด Barcelona)
You said that’s not what I meant
(ยู เซ็ด แด๊ท น็อท ว็อท ไอ เม็นท)
Maybe I’ll never get it
(เมบี แอล เนฝเวอะ เก็ท ดิธ)
I just don’t think I’m like that
(ไอ จัซท ด้อนท์ ธิงค แอม ไลค แดท)
Don’t like planning stuff out
(ด้อนท์ ไลค แพลนนิง ซทัฟ เอ้า)
It never happens that way
(อิท เนฝเวอะ แฮพเพ็น แดท เว)

I’m like a vacuum bag That holds all that old dirt
(แอม ไลค เก แฝคอิวอัม แบ็ก แดท โฮลด ซอร์ แดท โอลด เดิท)
Remember that time we found your mom’s Valium and took it?
(ริเมมเบอะ แดท ไทม วี เฟานด ยุร มัม Valium แอ็นด ทุค อิท)

Don’t hate me, don’t regret me, don’t ever forget me
(ด้อนท์ เฮท มี , ด้อนท์ ริกเรท มี , ด้อนท์ เอฝเออะ เฟาะเกท มี)
Wherever you go, whatever you do, don’t say I never loved you
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู , ด้อนท์ เซ ไอ เนฝเวอะ ลัฝ ยู)

That summer when we wore no shoes
(แดท ซัมเมอะ ฮเว็น วี โว โน ฌู)
And we danced on the Fourth of July
(แอ็นด วี ดานซ ออน เดอะ โฟธ อ็อฝ จูไล)
And we listened to your sister’s records
(แอ็นด วี ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ซีซเทอะ เรคออด)
And Frampton came alive
(แอ็นด Frampton เคม อะไลฝ)
Even then you knew what you wanted
(อีเฝ็น เด็น ยู นยู ว็อท ยู ว็อนท)
Even then I had no clue
(อีเฝ็น เด็น นาย แฮ็ด โน คลู)
I was just living in the moment
(ไอ วอส จัซท ลีฝอิง อิน เดอะ โมเม็นท)
And the moment was all about you
(แอ็นด เดอะ โมเม็นท วอส ซอร์ อะเบาท ยู)
Remember that time in LA
(ริเมมเบอะ แดท ไทม อิน ลา)
You asked we what we were doing
(ยู อาซค วี ว็อท วี เวอ ดูอิง)
I said we’re doing fine
(ไอ เซ็ด เวีย ดูอิง ไฟน)
You said here we go again
(ยู เซ็ด เฮียร วี โก อะเกน)

I’m like a vacuum bag
(แอม ไลค เก แฝคอิวอัม แบ็ก)
That holds all that old dirt
(แดท โฮลด ซอร์ แดท โอลด เดิท)
Remember that time we said we’d be together forever?
(ริเมมเบอะ แดท ไทม วี เซ็ด เว็ด บี ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)

Cause it matters to me
(คอส อิท แมทเทอะ ทู มี)
Can you hear me?
(แค็น ยู เฮีย มี)
Everyday I ask the same thing
(เอวี่เดย์ ไอ อาซค เดอะ เซม ธิง)

Will you ever know what happened to me?
(วิล ยู เอฝเออะ โน ว็อท แฮพเพ็น ทู มี)
It happens everyday
(อิท แฮพเพ็น เอวี่เดย์)
And you wonder what went on
(แอ็นด ยู วันเดอะ ว็อท เว็นท ออน)
It’s there and then it’s gone
(อิทซ แดร์ แอ็นด เด็น อิทซ กอน)
Maybe I’m sentimental
(เมบี แอม เซนทิเมนแท็ล)
And I start to reminisce
(แอ็นด ดาย ซทาท ทู ริมมีนิด)
And every time I do
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ ดู)
I still want to tell you this
(ไอ ซทิล ว็อนท ทู เท็ล ยู ดีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vacuum Bag คำอ่านไทย Stroke 9

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น