เนื้อเพลง When You Put Your Hands On Me คำอ่านไทย Christina Aguilera

I don’t know about the travel of time
( ไอ ด้อนท์ โน อะเบาท เดอะ ทแรฝแอ็ล อ็อฝ ไทม)
And I’ve never seen most of the world
(แอ็นด แอฝ เนฝเวอะ ซีน โมซท อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน)
Diving out of the sky
(ดายวิง เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค)
Or living like the diamonds
(ออ ลีฝอิง ไลค เดอะ ไดมันด)
of pearls
(อ็อฝ เพิล)

See I haven’t danced to a musical tune
(ซี ไอ แฮฟเวน ดานซ ทู อะ มยูสิแค็ล ทยูน)
And I haven’t noticed the flowers in bloom
(แอ็นด ดาย แฮฟเวน โนทิซ เดอะ ฟเลาเออะ ซิน บลูม)
I haven’t smiled
(ไอ แฮฟเวน ซไมล)
When alone in my room very much
(ฮเว็น อะโลน อิน มาย รุม เฝริ มัช)
Then we touched
(เด็น วี ทั๊ช)

I just know
(ไอ จัซท โน)
When you put your hands on me
(ฮเว็น ยู พัท ยุร แฮ็นด ออน มี)
I feel sexy
(ไอ ฟีล เซคซิ)
And my body turns to gold
(แอ็นด มาย บอดอิ เทิน ทู โกลด)
I just know
(ไอ จัซท โน)
When you put your hands on me
(ฮเว็น ยู พัท ยุร แฮ็นด ออน มี)
I feel ready
(ไอ ฟีล เรดอิ)
And I lose my self-control
(แอ็นด ดาย ลูส มาย เซ็ลฟ ค็อนทโรล)

I don’t know if a doll can unwind
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ อะ ด็อล แค็น อันไวนด)
Or how to make a person go
(ออ เฮา ทู เมค เก เพ๊อร์ซั่น โก)
I don’t know how to be what you like
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู บี ว็อท ยู ไลค)
And simply open up the depth of my soul
(แอ็นด ซีมพลิ โอเพ็น อัพ เดอะ เด็พธ อ็อฝ มาย โซล)

So I keep my wings
(โซ ไอ คีพ มาย วิง)
And my eyes on the down
(แอ็นด มาย ไอ ออน เดอะ เดาน)
Ready for nothing
(เรดอิ ฟอ นัธอิง)
But holding my ground
(บัท โฮลดิง มาย กเรานด)
I haven’t used
(ไอ แฮฟเวน ยูซ)
A particular noun very much
(อะ เพอะทีคอิวเลอะ เนาน เฝริ มัช)
Then we touched
(เด็น วี ทั๊ช)

I won’t notice
(ไอ ว็อนท โนทิซ)
Or pay you no mind
(ออ เพ ยู โน ไมนด)
Boy I couldn’t care less
(บอย ไอ คูดซึ่น แค เลซ)
What you do with your time
(ว็อท ยู ดู วิฑ ยุร ไทม)
Your fingertips on my hips
(ยุร ฟิงเกอร์ทิป ออน มาย ฮิพ)
Just move me like one of a kind
(จัซท มูฝ มี ไลค วัน อ็อฝ อะ ไคนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You Put Your Hands On Me คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น