เนื้อเพลง Take Me Home คำอ่านไทย Terror Squad

[Chorus]
( [ โครัซ ])
She wanna take me home and lay me up inside her home
(ชี วอนนา เทค มี โฮม แอ็นด เล มี อัพ อีนไซด เฮอ โฮม)
She wanna turn me on, breakfast in the mornin’
(ชี วอนนา เทิน มี ออน , บเรคฟัซท อิน เดอะ มอร์นิน)
She said ” Daddy let me take ya home
(ชี เซ็ด ” แดดดิ เล็ท มี เทค ยา โฮม)
Papi let me take ya home ”
(เพพี เล็ท มี เทค ยา โฮม “)
And I said ” Mami you can take me home
(แอ็นด ดาย เซ็ด ” มัมมี ยู แค็น เทค มี โฮม)
if you let the whole crew get on ” [b*tch]
(อิฟ ยู เล็ท เดอะ โฮล ครู เก็ท ออน ” [ บี *tch ])

[Verse 1: Fat Joe]
([ เฝิซ วัน : แฟ็ท โจ ])
I got this chick from Cali, profilin’, she’s whilin’
(ไอ ก็อท ดีซ ชิค ฟร็อม กาลี , profilin , ชี whilin)
She’s gangsta, she knows that she’s got it like that
(ชี แก๊งซดา , ชี โน แดท ชี ก็อท ดิธ ไลค แดท)
We was drivin on Crenshaw and cruisin for food when
(วี วอส ดรายวิน ออน Crenshaw แอ็นด ครูซิน ฟอ ฟูด ฮเว็น)
she pulled up beside me sat off in a ‘Lac
(ชี พุล อัพ บิไซด มี แซ็ท ออฟฟ อิน อะ แล็ค)
And I said ” Damn girl you actin like you don’t know never seen me before
(แอ็นด ดาย เซ็ด ” แด็ม เกิล ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน เนฝเวอะ ซีน มี บิโฟ)
episode of cribs on MTV, video what you think TS stand for? ”
(เอพอิดซด อ็อฝ คริบ ออน เอ็มทีวี , ฝีดอิโอ ว็อท ยู ธิงค TS ซแท็นด ฟอ “)
She said ” Terrific Sex ” , yeah that’s who and the diamonds is no facade
(ชี เซ็ด ” เทะรีฟอิค เซ็คซ ” , เย่ แด๊ท ฮู แอ็นด เดอะ ไดมันด ซิส โน ฟะซาด)
Used to be a broke n*gga from the BX
(ยูซ ทู บี อะ บโรค เอ็น *gga ฟร็อม เดอะ BX)
Now I’m rich got the world screamin Terror Squad
(เนา แอม ริช ก็อท เดอะ เวิลด สครีมมิน เทเรอะ ซคว็อด)
Think about it now, everywhere we go
(ธิงค อะเบาท ดิธ เนา , เอวี่แวร์ วี โก)
Every other city we tour, they never say no
(เอฝริ อัฑเออะ ซีทอิ วี ทัวร์ , เด เนฝเวอะ เซ โน)
Seems like every other night I got a different chick beggin me…
(ซีม ไลค เอฝริ อัฑเออะ ไนท ไอ ก็อท ดา ดีฟเฟอะเร็นท ชิค เบคกินมี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2: Remy Martin]
([ เฝิซ ทู : เรมมี่ มาทิน ])
I was up in the club right had some Remy in my cup right
(ไอ วอส อัพ อิน เดอะ คลับ ไรท แฮ็ด ซัม เรมมี่ อิน มาย คัพ ไรท)
And that’s when I peeped him, he was lookin so fresh and so cleaned up
(แอ็นด แด๊ท ฮเว็น นาย พีพ ฮิม , ฮี วอส ลุคกิน โซ ฟเร็ฌ แอ็นด โซ คลีน อัพ)
From the fitted down to his sneakers
(ฟร็อม เดอะ ฟิททฺ เดาน ทู ฮิส สนิกเกิด)
I really do mean this I ain’t never seen this, there
(ไอ ริแอ็ลลิ ดู มีน ดีซ ซาย เอน เนฝเวอะ ซีน ดีซ , แดร์)
was some people standin in between us
(วอส ซัม พี๊เพิ่ล แสตนดิน อิน บีทวิน อัซ)
I had to go over there so I could meet him I had him
(ไอ แฮ็ด ทู โก โอเฝอะ แดร์ โซ ไอ เคิด มีท ฮิม ไอ แฮ็ด ฮิม)
pimped up in the cut near the speakers
(พิมพ อัพ อิน เดอะ คัท เนีย เดอะ ซพีคเออะ)
If he got a girl I know she’s heated ‘cuz right now I’m all he needin
(อิฟ ฮี ก็อท ดา เกิล ไอ โน ชี ฮีท คัซ ไรท เนา แอม ออล ฮี นีดิน)
If he, crush me then trust me it’s a guarantee that he’s not leavin
(อิฟ ฮี , ครัฌ มี เด็น ทรัซท มี อิทซ ซา แกเร็นที แดท อีส น็อท เลวิน)
Told me he heard of me but don’t know me and I liked him for some reason
(โทลด มี ฮี เฮิด อ็อฝ มี บัท ด้อนท์ โน มี แอ็นด ดาย ลิค ฮิม ฟอ ซัม รี๊ซั่น)
Invited him to my place, sat on his face and I ain’t got a man so it ain’t cheatin
(อินไฝท ฮิม ทู มาย พเลซ , แซ็ท ออน ฮิส เฟซ แอ็นด ดาย เอน ก็อท ดา แม็น โซ อิท เอน ชีทดิน)
Think about it now, I don’t gotta stress
(ธิงค อะเบาท ดิธ เนา , ไอ ด้อนท์ กอททะ ซทเร็ซ)
I don’t never really gotta press, they always say yes
(ไอ ด้อนท์ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ กอททะ พเร็ซ , เด ออลเว เซ เย็ซ)
It seems like every other night I got a different n*gga beggin me…
(อิท ซีม ไลค เอฝริ อัฑเออะ ไนท ไอ ก็อท ดา ดีฟเฟอะเร็นท เอ็น *gga เบคกินมี)

[Chorus [phone call]]
([ โครัซ [ โฟน คอล ] ])

[Verse 3: Armageddon]
([ เฝิซ ที : อามะเกดดัน ])
You’s a big girl, eat it up
(ยู ซา บิก เกิล , อีท ดิธ อัพ)
Now tell ya friend to hold your hair while you eatin’ up
(เนา เท็ล ยา ฟเร็นด ทู โฮลด ยุร แฮ ฮไวล ยู อีดิน อัพ)
A little hot, little drunk, little weeded up
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮ็อท , ลิ๊ทเทิ่ล ดรังค , ลิ๊ทเทิ่ล วีด อัพ)
We in the truck and freakin off while the speakers bump
(วี อิน เดอะ ทรัค แอ็นด ฟริกคินออฟฟ ฮไวล เดอะ ซพีคเออะ บัมพ)
I’m steady speedin up swervin the bumps
(แอม ซเทดอิ speedin อัพ swervin เดอะ บัมพ)
I’m tryna f*ck, but I ain’t tryna f*ck the 23’s up
(แอม ทายนา เอฟ *ck , บัท ไอ เอน ทายนา เอฟ *ck เดอะ 23s อัพ)
So I ease up, drunk and focused
(โซ ไอ อีส อัพ , ดรังค แอ็นด โฟ๊คัส)
Trynna watch the road but yo the back seats heatin up
(ทายนา ว็อช เดอะ โรด บัท โย เดอะ แบ็ค ซีท ฮีดิน อัพ)
And so I’m keepin’ them, wish you could see them
(แอ็นด โซ แอม คริพปิน เฑ็ม , วิฌ ยู เคิด ซี เฑ็ม)
I know you hear them breathin like you been possessed by a demon
(ไอ โน ยู เฮีย เฑ็ม บีตดิน ไลค ยู บีน พ็อสเสซ ไบ อะ ดีมัน)
I know you heated, wish you was here but, gotta go now have a good evening
(ไอ โน ยู ฮีท , วิฌ ยู วอส เฮียร บัท , กอททะ โก เนา แฮ็ฝ อะ เกิด อีฝนิง)
Hang up the phone now, have a good weekend
(แฮ็ง อัพ เดอะ โฟน เนา , แฮ็ฝ อะ เกิด วี๊คเกน)
Shorty just called the boat the front seat
(ชอร์ทดิง จัซท คอล เดอะ โบท เดอะ ฟรันท ซีท)
And I think she’s about to go down for a season
(แอ็นด ดาย ธิงค ชี อะเบาท ทู โก เดาน ฟอ รา ซี๊ซั่น)
I know the horn ain’t beep for no reason
(ไอ โน เดอะ ฮอน เอน บีพ ฟอ โน รี๊ซั่น)
3 in the mornin and actin indecent
(ที อิน เดอะ มอร์นิน แอ็นด แอสติน อินดีเซ็นท)
She so horny damn this sh*t seems like every other
(ชี โซ ฮอนิ แด็ม ดีซ ฌะ *ที ซีม ไลค เอฝริ อัฑเออะ)
night I got a group of chicks beggin me…
(ไนท ไอ ก็อท ดา กรูพ อ็อฝ ชิค เบคกินมี)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me Home คำอ่านไทย Terror Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น