เนื้อเพลง Don’t Hate Me คำอ่านไทย 112

[feat. Twista]
( [ ฟีท ทวิซดา ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t be mad if yo girl wants to leave with me
(ด้อนท์ บี แม็ด อิฟ โย เกิล ว็อนท ทู ลีฝ วิฑ มี)
It’s not my fault yo girl is really feelin’ me
(อิทซ น็อท มาย ฟอลท โย เกิล อีส ริแอ็ลลิ ฟีลิน มี)
I didn’t even know she had a man
(ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน ชี แฮ็ด อะ แม็น)
She said she didn’t have a man
(ชี เซ็ด ชี ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ แม็น)
She said she didn’t want a man
(ชี เซ็ด ชี ดิ๊นอิน ว็อนท ดา แม็น)
So don’t hate me
(โซ ด้อนท์ เฮท มี)
[REPEAT]
([ ริพีท ])

[Q]
([ คิว ])
It’s a shame, but this game baby
(อิทซ ซา เฌม , บัท ดีซ เกม เบบิ)
I got it in me, ain’t no lame when it comes to women
(ไอ ก็อท ดิธ อิน มี , เอน โน เลม ฮเว็น หนิด คัม ทู วีมเอิน)
I’m all up in ’em
(แอม ออล อัพ อิน เอ็ม)
Sing a song, take ’em home, make ’em moan, then I’m gone
(ซิง อะ ซ็อง , เทค เอ็ม โฮม , เมค เอ็ม โมน , เด็น แอม กอน)
It’s really just a game to me
(อิทซ ริแอ็ลลิ จัซท ดา เกม ทู มี)

It’s a rule I shouldn’t have to play
(อิทซ ซา รูล ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู พเล)
I see the same things everyday
(ไอ ซี เดอะ เซม ธิง เอวี่เดย์)
Do her wrong she’s gonna play
(ดู เฮอ ร็อง ชี กอนนะ พเล)
I guess that’s why she’s callin’ me – callin’ me
(ไอ เก็ซ แด๊ท ฮไว ชี คอลลิน มี คอลลิน มี)
If she’s yo girl she wasn’t yesterday – yesterday – yesterday
(อิฟ ชี โย เกิล ชี วอสซึ้น เยซเทอะดิ เยซเทอะดิ เยซเทอะดิ)
Don’t be mad
(ด้อนท์ บี แม็ด)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Slim]
([ ซลิม ])
How in the hell do you have the audacity
(เฮา อิน เดอะ เฮ็ล ดู ยู แฮ็ฝ ดิ ออแดซอิทิ)
Runnin’ up on me tryin’ to talk to me
(รูนนิน อัพ ออน มี ทายอิน ทู ทอค ทู มี)
Checkin’ me
(เชคกิน มี)
When you need to be checkin’ yourself clown
(ฮเว็น ยู นีด ทู บี เชคกิน ยุรเซลฟ คเลาน)
Keepin’ yo girl from schoolin’ around
(คริพปิน โย เกิล ฟร็อม schoolin อะเรานด)
You call yourself a playa tell me how that sound
(ยู คอล ยุรเซลฟ อะ พอลเย เท็ล มี เฮา แดท เซานด)
When yo girl is feignin’ for me and she wanna be down
(ฮเว็น โย เกิล อีส เฟกนิน ฟอ มี แอ็นด ชี วอนนา บี เดาน)

It’s a rule I shouldn’t have to play
(อิทซ ซา รูล ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู พเล)
I see the same things everyday
(ไอ ซี เดอะ เซม ธิง เอวี่เดย์)
Do her wrong she’s gonna play
(ดู เฮอ ร็อง ชี กอนนะ พเล)
I guess that’s why she’s callin’ me – callin’ me
(ไอ เก็ซ แด๊ท ฮไว ชี คอลลิน มี คอลลิน มี)
If she’s yo girl she wasn’t yesterday – yesterday – yesterday
(อิฟ ชี โย เกิล ชี วอสซึ้น เยซเทอะดิ เยซเทอะดิ เยซเทอะดิ)
You can’t be mad
(ยู แค็นท บี แม็ด)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Girl never seen a dude this down and dirty
(เกิล เนฝเวอะ ซีน อะ ดยูด ดีซ เดาน แอ็นด เดอทิ)
Thuggin’ but he thought handle business but he not
(ตั๊กกิน บัท ฮี ธอท แฮ๊นเดิ้ล บีสเน็ซ บัท ฮี น็อท)
Plenty women always wanna hold him just cause he rollin’
(พเลนทิ วีมเอิน ออลเว วอนนา โฮลด ฮิม จัซท คอส ฮี โรลลิน)
Claimin’ they ain’t got no job
(คลีมมิน เด เอน ก็อท โน โจบ)
But petty n*ggaz they be comin’ at you bogus while you clubbin’
(บัท เพททิ เอ็น *ggaz เด บี คัมอิน แอ็ท ยู โบกัซ ฮไวล ยู แคปบิน)
Try to take you for the women that be f*ckin’
(ทไร ทู เทค ยู ฟอ เดอะ วีมเอิน แดท บี เอฟ *ckin)
Talk about how he always huggin’
(ทอค อะเบาท เฮา ฮี ออลเว ฮัคกิน)
Hope I don’t have to hit him with the chrome oven
(โฮพ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ฮิท ฮิม วิฑ เดอะ คโรม อัฝเอ็น)
But just because a playa steady ballin’ people steady talkin’
(บัท จัซท บิคอส อะ พอลเย ซเทดอิ บอลลิน พี๊เพิ่ล ซเทดอิ ทอคกิ่น)
He say she say get you ?
(ฮี เซ ชี เซ เก็ท ยู)
I saw yo girl talkin’
(ไอ ซอ โย เกิล ทอคกิ่น)
But to 112 and Twista walkin’ to the truck bout to get ?
(บัท ทู 112 แอ็นด ทวิซดา วอคกิน ทู เดอะ ทรัค เบาท ทู เก็ท)
No snoozin’
(โน สนูซิน)
All the b*tches be in big ballin’ confusion
(ออล เดอะ บี *tches บี อิน บิก บอลลิน ค็อนฟยูฉัน)
N*ggaz trippin’ off the ladies they be losin’
(เอ็น *ggaz ทริพพินออฟฟ เดอะ เลดิส เด บี ลูซิน)
Pardon my intrusion
(พ๊าร์ด่อน มาย อินเท๊อชั่น)
That chick about to have you cruisin’ for a bruisin’
(แดท ชิค อะเบาท ทู แฮ็ฝ ยู ครูซิน ฟอ รา bruisin)
Cause there’s rules in this game
(คอส แดร์ รูล ซิน ดีซ เกม)
Playa don’t check the pimp, go and check yo hoe
(พอลเย ด้อนท์ เช็ค เดอะ พิมพ , โก แอ็นด เช็ค โย โฮ)
Give her that good third in a flip flop colored Excursion
(กิฝ เฮอ แดท เกิด เธิด อิน อะ ฟลิพ ฟล็อพ คัลเออะ เอ็คซเคอฉัน)
For a hit of that blow
(ฟอ รา ฮิท อ็อฝ แดท บโล)
Don’t try to calm lil’ momma down, you know them freak b*tches be
(ด้อนท์ ทไร ทู คาม ลิล มอมมาเดาน , ยู โน เฑ็ม ฟรีค บี *tches บี)
Don’t get done in like Pretty Tone cause yo kitty gone
(ด้อนท์ เก็ท ดัน อิน ไลค พรีททิ โทน คอส โย คิดดี กอน)
Yo chick just chose me
(โย ชิค จัซท โชส มี)
You ain’t cut like ? tailors
(ยู เอน คัท ไลค เทเลอะ)
You ain’t one of them get higher than helium playaz
(ยู เอน วัน อ็อฝ เฑ็ม เก็ท ไฮเออะ แฑ็น ฮีเลียม playaz)
Or three tone ? gators
(ออ ธรี โทน เกเดอร์)
You can’t never spit fire on no CD and fade us
(ยู แค็นท เนฝเวอะ ซพิท ไฟร ออน โน ซีดี แอ็นด เฝด อัซ)
Lame, greedy instigators
(เลม , กรีดอิ อีนซทิเกเทอะ)
Can’t see how you mad just cause she date me
(แค็นท ซี เฮา ยู แม็ด จัซท คอส ชี เดท มี)
I could never let a girl make me
(ไอ เคิด เนฝเวอะ เล็ท ดา เกิล เมค มี)
There’s plenty women out here dog so don’t hate me
(แดร์ พเลนทิ วีมเอิน เอ้า เฮียร ด็อก โซ ด้อนท์ เฮท มี)

[Hook 2x’s]
([ ฮุค 2xs ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Hate Me คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น